Dagsorden 2017

Årsmøde 2017
Torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30
”Bierstedet”, Biersted Hallen
Dagsorden:
1. Status for Landsbyrådets opgaver
Projekter:
- Naturlegeplads i Den grønne Kile
- Mød din by (Arrangement, hvor byens foreninger og erhverv samles i hallen)
- Undersøgelse af digital infrastruktur i Biersted og omegn
- Skatepark Biersted
- Hundeskov
- Babycafé
- Byggegrunde
- Velkomstmapper, og ambassadører for byen i forhold til mæglere fra Aabybro
- Samarbejde med styregruppen for ”Liv i By og Skole”
Drift:
- Den grønne Kile
- De tusinde Søer
- Internetsiderne: www.biersted.net og www.bierstednet.dk
o Herunder fælleskalender og infotavle i Dagli’ Brugsen.
2. Vedtægter
- Landsbyrådet foreslår ændring under pkt 8.vedr. tegning og hæftelse.
Ændringsforslag fremlægges ved Årsmødet.
3. Økonomi og regnskab
- Orientering om Landsbyrådets indtægter og udgifter i 2016
4. Valg af medlemmer til Landsbyrådet og revisor
- 3 af Landsbyrådets medlemmer er på valg, alle 3 genopstiller.
- valg af revisor
5. Eventuelt
- Forslag og idéer til andre opgaver Landsbyrådet skal tage op ?
- Andet?
ALLE ER VELKOMNE – der bydes øl/vand og snacks