Bilag 6.3 Kontingentstruktur 2017

Bilag 6.3
Kontingentstruktur 2017
Generalforsamling 2017
Christianshavn den 23. februar 2017
Landsstyrelsens forslag til kontingentstruktur for 2017 – 18
Kontingentet størrelse:
Individuelle medlemmer
Individuelle medlemmer nedsat1
320 kr.
180 kr.
Kollektive medlemmer:
Store landsdækkende
Mellemstore landsdækkende
Store lokale / små regionale
Lokale organisationer
5.000 + 10.000 kr.
3.000 kr.
1.500 kr.
600 kr.
Kontingent bliver opkrævet forår/sommer 2017.
Bidrag til lokalafdelingerne:
Grundet foreningens økonomiske situation, konstituering og genopbyggelse (jf. beretninger samt
bilag 6.1 og 6.2) finder landsstyrelsen det nødvendigt at foreslå forsamlingen, at grundbidrag og
aktivitetsbidrag til lokalforeningerne i 2017 sættes til 0,-. Der foreslås i stedet en ansøgningspulje,
jf. nedenfor – og lokalforeningerne opfordres til at gennemføre omkostningslave aktiviteter.
Desuden opfordres lokalforeningerne til at søge alternativ finansiering fra puljer etc.
Bidrag for aktiviteter i 2017 udmøntes i budgettet med en pulje på kr. 16.800,- som kan søges hos
landsstyrelsen gennem sekretariatet.
1
Studerende og andre medlemmer der modtager overførselsindkomster
Strandgade 6, st.
DK 1401 København K
Tlf. +45 40 23 43 20
[email protected]
www.socialpolitisk-forening.dk
Socialpolitisk Forening
CVR nr. 16 96 59 28
Merkur Bank
Reg. 8401 Konto 1107640
www.socialpolitisk-forening.dk
ICSW, International Council
on Social Welfare
Merkur Bank
SWIFT code: MEKUDK21
IBAN: DK3084010001107640