Budget 2017 - Foreningen By og Land

By og Land Halsnæs
Kontingenter
Renter
Tilskud fra Kulturelt Samråd
Kontingent Landsforening
Plakette mv.
PR - Hjemmeside
Administration-bankgebyr
Porto og kuverter
Foredrag
Bestyrelsesmøder og generalfors. mv.
Diverse -netto
Over-/underskud
Balance
Status
Kontant beholdning ult.
Bankkonto ult
Debitorer/kreditorer
Plaketter
Aktiver/passiver i alt
Egenkapital primo
+overskud/- underskud - egenkapital ultimo
Balance
Regnskab 2015
Indtægter Udgifter
12.200,00
1.000,00
7.720,00
1.666,82
1.035,00
509,00
1.283,00
1.837,00
1.360,35
213,35
13.200,00 15.624,52
-2.424,52
13.200,00 13.200,00
Aktiver
Budget 2016
Indtægter Udgifter
13.000,00
Regnskab 2016
Indtægter Udgifter
12.100,00
-
5.000,00
18.000,00
18.000,00
Passiver
Aktiver
15.580,75
14.290,97
5.000,00
6.975,00
1.700,00
1.200,00
800,00
1.000,00
6.000,00
1.200,00
1.000,00
19.875,00
-1.875,00
18.000,00
12.100,00
12.100,00
Passiver
-
Aktiver
20.709,17
-2.424,52
18.284,65
18.405,65
18.000,00
18.000,00
Passiver
Aktiver
27.064,04
2.118,68
121,00
18.284,65
18.405,65
6.975,00
1.692,52
1.035,00
500,00
70,00
419,30
1.421,00
156,95
12.269,77
-169,77
12.100,00
43.060,24
121,00
2.824,90
18.405,65
Budget 2017
Indtægter Udgifter
13.000,00
18.284,65
-1.875,00
16.409,65
16.409,65
16.409,65
16.409,65
18.284,65
-169,77
18.114,88
Forslag til medlemskontingent 2017:
Alm. medlemskab
200 kr.
Familiemedlemskab
300 kr.
Ved nyindmeldelse efter 1/7-2017
100 kr.
Firmamedlemsskaber*):
300 kr.
*) Giver ret til annoncering i foreningens brochurer og ved arrangementer mv.
2.118,68
45.178,92
27.064,04
45.178,92
18.114,88
45.178,92
18.114,88
-1.280,00
16.834,88
6.380,00
1.700,00
1.200,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
19.280,00
-1.280,00
18.000,00
Passiver