Modtagelse - Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgens arbejde
Kriminalforsorgen har en lang række afdelinger, fængsler, arrester og pensioner
landet over. Vores formål er bedst muligt
at hjælpe dig sikkert videre til en tilværelse uden kriminalitet. Hvis du vil vide mere
om modtagelse i fængslet, risiko- og behovsvurderinger eller Kriminalforsorgens
arbejde generelt, kan du gå ind på:
www.kriminalforsorgen.dk
Modtagelse
I fængslet
Sådan bliver du modtaget i
fængslet
Når du bliver indsat i et fængsel for at afsone
din dom, skal du igennem et modtagelsesforløb. Som del af modtagelsesforløbet skal du
tale med personalet fra fængslet, som sammen med dig, skal lave en afsoningsplan og en
handleplan.
Modtagelsessamtale
Afdækning
af risiko og
behov
Udarbejdelse af
afsonings­plan og
handleplan
Modtagelsessamtale
Når du er blevet indsat, skal du inden for 24
­timer have en samtale med en fængsels­
betjent. Formålet med samtalen er at undersøge, om der er noget omkring dig, dine familieforhold og dine helbredsmæssige forhold,
der hurtigt skal tages hånd om. Du får også at
vide, hvilke regler der gælder, når du er indsat,
og hvad du kan forvente dig af den første tid i
fængslet.
Risiko og behov
Inden for fem hverdage skal du have en
samtale med en socialrådgiver, som skal lave
en samlet beskrivelse og vurdering af dine
personlige og sociale forhold. Vurderingen har
både fokus på din risiko for at falde tilbage til
kriminalitet og på, hvilke indsatser der er behov for at sætte i gang under din afsoning, så
du bruger tiden bedst muligt.
Afsoningsplan og handleplan
Afsoningsplanen er en plan for, hvad der skal arbejdes med, mens du er i fængsel, så du bedst
muligt hjælpes til at leve et liv uden at begå ny
kriminalitet. Det kan for eksempel være at du
har behov for uddannelse, for et arbejde, for
misbrugsbehandling eller programvirksomhed.
Handleplanen er mere detaljeret end afsoningsplanen. Den beskriver blandt andet,
hvordan der skal arbejdes med dine specifikke
behovsområder i afsoningsplanen, mens du
er i fængsel. Handleplanen beskriver desuden
hvem der gør hvad og hvornår og hvordan det
går med de indsatser, som er sat i gang under
din afsoning. Du har til enhver tid ret til at få
udleveret din handleplan.