Ekstraordinær Generalfors. 5.marts

♠♥♦♣VESTLOLLANDS BRIDGE KLUB♣♦♥♠
Nakskov, den 5 marts 2017.
TIL MEDLEMMERNE AF VESTLOLLANDS BRIDGE KLUB
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING :
FREDAG DEN 31 MARTS 2017 KL. 15.00 – SOLSIKKEVEJ 13 (Klubhuset)
Indkaldelsen sker i henhold til klubbens vedtægter §10.
DAGSORDEN:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af referent
3.Valg af stemmetællere.
4.Bestyrelsen fremsætter forslag om, at Vestlollands Bridge Klub
fusionerer med Vestlollands Senior Bridge Klub og Nakskov Bridge Klub.
Sammenlægningen vil gælde for begge klubber, eller en af klubberne.
Fusionen vil have virkning senest fra starten af næste sæson.
5.Eventuelt
På Bestyrelsens vegne.
Christian Bredal Nielsen
Der vil være opslag i klubhuset fra mandag den 6 marts 2017.