Tirsdag den 4. april 2017

INDBYDELSE TIL ALBANILØBET 2017
Tirsdag den 4. april 2017
Stævnecenter:
Stenstrup Hallen, Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup, tlf. 62261551
Hallens Cafeteria vil være åben under stævnet. Medbragte spise og drikkevarer
må ikke nydes i bygningen.
Første start:
Tirsdag den 4. april 2017 kl. 1000
Konkurrence:
Orienteringsløb. Der anvendes SI til tidtagning og kontrol. Egen SI-brik kan
anvendes ved opgivelse af nr. ved tilmeldingen.
Baner:
Bane 1: 10,2 km, svær orientering.
Bane 2: 8,1 km. svær orientering.
Bane 3: 6,2 km. svær orientering.
Bane 4: 4,4 km, svær orientering.
Bane 5: 5,9 km. mellemsvær orientering.
Bane 6: 4,7 km let orientering.
Såfremt der ved tilmeldingsfristens udløb er under 3 deltagere på en bane vil
evt. tilmeldte blive flytte til nærmeste bane.
Kort:
“Kirkeby Øst (Folehave og Løvhave)” – Målestok. 1:10.000 –Ækvidistance 2,5 m
Nytegnet i 2015.
Transport:
Selvtransport under stævnet. Afstand fra hal til stævnepladsen beliggende
Løvhavevej, 5771 Stenstrup er ca. 5,5 km. Kørselsvejledning i hallen.
Tilmelding:
Senest den 24. marts 2017 til Bjarne Rasmussen, [email protected]
Startafgift:
Kr. 70,- + kr. 15 for leje af brik, der indbetales til reg. 0400, kontonr. 4012475530
samtidig med tilmeldingen. (mrk. Albaniløbet + forening).
Afslutning:
Der serveres kaffe/the og franskbrød m/pålæg mod betaling af kr. 50,- pr.
person. Bestilling og indbetaling sammen med tilmeldingen.
Præmier:
I alle klasser efter deltagerantal
Banelægger:
Hvalsøe Hansen
Stævneleder/
Banekontrol:
Bjarne Rasmussen
Jørgen Olesen/Helge Hansen
Overdommer:
Tilstedeværende medlemmer af Feltsportsudvalget
Bjarne Rasmussen
stævneleder