EUCO 2/17 1 DPG 1. Udveksling af synspunkter med formanden for

Det Europæiske Råd
Bruxelles, den 7. marts 2017
(OR. en)
EUCO 2/17
OJ/CO EUR 1
FORELØBIG DAGSORDEN
Vedr.:
Det Europæiske Råds møde
Dato:
Sted:
9. marts 2017
Bruxelles
1.
Udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet
2.
Vedtagelse af dagsordenen
3.
Beskæftigelse, vækst og konkurrenceevne
4.
Sikkerhed og forsvar
5.
Migration
6.
Eksterne forbindelser
7.
Andre punkter
-
Den Europæiske Anklagemyndighed (EUCO 4/17 + ADD 1)
-
Valg af formanden for Det Europæiske Råd
8.
Godkendelse af konklusionerne (dok. EUCO 1/17)
9.
Vedtagelse af protokollen for mødet i Det Europæiske Råd den 15. december 2016
(dok. EUCO 36/16)
EUCO 2/17
1
DPG
DA