ROSKILDE HAVESELSKAB

ROSKILDE HAVESELSKAB
KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS
REFERAT af
Formøde til kredsrepræsentantskabsmøde 2017
Mødets art:
Kredsbestyrelsesmøde
Deltagere:
Forening
Kredsformand
Kredskasserer
Hvilen
Maglehøj
Granly
Roarsgave
Solvang
Rørmosen
Vestervang
Mødested:
Håndværkeren
Navn
Gitte Hess
Allan Carlson
Erik Torbensen
Hans Chr. Kryger
Lisbeth N. Sørensen
John Svitzer
Anne Marie Thomsen
Allan Carlson
Poul Erik Olsen
Init.
GH
AC
ET
HK
LS
JS
AT
AC
PO
Tidspunkt:
07-03-2017, Kl. 17.30 – 18.00.
Navn
Init.
Svend Erik Skov
Gitte Hess
Selina K. Ullergaard
Sophie Zeeb
Marianne Sivebæk
Bøg Rolsted
SS
GH
SU
SZ
MS
BR
Afbud: Jytte Poulsen (Hvilen), Anette Hofflund (Hvilen).
REFERAT:
På baggrund af verserende sager i haveforeningerne i Roskilde om kloakmesterfirmaet Lica Miljø og
iht. tidligere fremsendt orientering om samletanke fremsættes følgende forslag til vedtagelse af
kredsbestyrelsen
1. Haveforeningernes bestyrelser giver fremover afslag på ansøgninger om etablering af
samletanke, hvor medlemmet har entreret med Lica Miljø.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Det blev derefter besluttet at meddele Lica Miljø og Roskilde kommune beslutningen.
CVR nr. 34400512
Mødereferat af møde 07.03.2017 på Håndværkeren
Udsendt pr. mail den 8. marts 2017