Dagsorden til Generalforsamling torsdag, den 23. marts

Dagsorden til Generalforsamling
torsdag, den 23. marts 2017 kl. 19.00 i
TIK Tennis’ Klubhus
1.
2.
Valg af dirigent og to stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget
for det kommende år til orientering
4.
Behandling af indkomne forslag
5.
Valg af bestyrelse m.v.:
1. Formand Holger B. Nielsen – ikke på valg
2. Næstformand Maybrit Christensen – på valg, ønsker ikke
genvalg
3. Kasserer Janus Kloppenborg - på valg, ønsker ikke genvalg
4. Seniorformand - ikke besat
5. Ungdomsformand Andreas Storgaard - på valg, ønsker ikke
genvalg
6. Klubhusformand Hans Boesen – på valg, ønsker ikke genvalg
7. Sekretær Birte Stage – ikke på valg
8. Bestyrelsessuppleant Erik Stig Christensen – på valg, ønsker
ikke genvalg
9. Revisor Hans O. Larsen – på valg, ønsker ikke genvalg
Revisor Hans Henrik Jensen – på valg
Revisorsuppleant Henning Aasberg – på valg
Evt.
6.