Virksomheder bag tremmer

Virksomheder bag tremmer
Tag en tur i arresten og find ud af, hvad der sker bag tremmerne i Odense Arresthus!
Kriminalforsorgen, Odense Kommune, Fynsk Erhverv, High:Five og VirksomhedsnetværkCabi inviterer
sammen til et aftenarrangement.
Livet bag tremmer
I har som virksomhed nu en unik mulighed for at komme ind at se, hvad der foregår bag tremmerne i
Odense Arresthus! Udover en rundvisning vil I møde en indsat, der fortæller om livet bag tremmer,
og arresthusets værkmester som fortæller og viser jer, hvordan I som virksomhed kan bidrage til en
mere meningsfuld afsoning for de indsatte.
En bedre fremtid for tidligere indsatte
I vil også blive præsenteret for de tiltag, der gøres for at sikre, at de indsatte kan gå en bedre fremtid
i møde efter endt afsoning. I vil også møde flere virksomheder, der har tidligere kriminelle ansat.
Se mere i programmet på side 2.
Tid:
13. marts 2017 kl. 17.00-19.50
Sted:
Arrangementet starter i Ret og Råd ved siden af arresten, Albanigade 30, 5100 Odense C
Se indgang til Ret og Råd her
(telefoner må ikke medbringes i arresthuset)
Tilmelding: Senest den 7. marts 2017- via dette link
Arrangementet er særligt relevant for virksomheder med interesse for samarbejde med arresthuset
og/eller ansættelse af tidligere kriminelle.
Max to deltagere pr. virksomhed.
0
PROGRAM
VIRKSOMHEDER BAG TREMMER, den 13. marts i Odense Arresthus
17.00-17.15
Velkomst
v/ Odense Arresthus, Fynsk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi
17.15-17.30
Ud af cellen – ind i job v/ Steen Møller, rådmand for Beskæftigelses- og
Socialforvaltningen i Odense Kommune
17.30- 17.45 Arresthusets arbejde med de indsatte
v/ Frits Christensen, institutionschef, Odense Å
17.45-18.05
Job til unge på kanten v/Ole Hessel, direktør i High:five og
Offentlig og privat samarbejde v/ seniorkonsulent Lisbeth Olsen, High:five
18.05-18.35
Sandwich og netværk
18.35-19.05
Virksomheder, der gør en forskel
- Kieler Enterprice
- Rustfri Stål A/S
- Restaurant Skovkanten
19.05-19.50
Rundvisning
- Dagligdagen for en indsat v/ værkmester
- Livet bag tremmer v/indsat
19.50
Tak for i aften