indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen
Baunebakken
INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 23. marts 2017 klokken 18.00
i auditoriet på Avedøre Kaserne, Vestre Kvartergade 5
Dagsorden:
1.
Valg
1.1. Valg af dirigent
1.2. Valg af stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2016. Bilag findes på hjemmesiden.
4. Forslag fra bestyrelsen.
4.1. Forslag til budget 2018. Bilag findes på hjemmesiden.
5. Indkomne forslag – findes på hjemmesiden den 8. marts 2017.
6. Valg
6.1. Valg af formand for 2 år. Jørn Henningsen, Bredkær 5, afgår efter tur. Modtager ikke genvalg.
6.2. Valg til bestyrelsen.
6.2.1. 2 år: Connie Jonsson, Drivkær 32, afgår efter tur. Modtager genvalg
6.2.2. 2 år: Lene Kærgaard, Engkær 14, afgår efter tur. Modtager genvalg
6.3. Valg af bestyrelsessuppleanter.
6.3.1. 2 år: Monica Quorp, Drivkær 29, afgår efter tur. Modtager genvalg
6.3.2. 1 år: Poul Thomsen, Engkær 11, afgår modtager ikke genvalg
6.4. Valg af revisor
6.4.1.
2 år. Benny Møller, Bredkær 29, afgår efter tur. Modtager genvalg
6.5. Valg af revisor suppleant
6.5.1.
2 år. Jens Peter Andersen, Stråkær 6, afgår efter tur. Modtager genvalg
7. Eventuelt.
I følge vedtægternes kapitel 5 gælder blandt andet følgende:
Forslag til generalforsamlingen skal være kassereren skriftligt i hænde senest den 7. marts 2017 kl. 12.00.
Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke adgang til generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved fremmøde, ikke ved fuldmagt.
Hvidovre den 28. februar 2017
Bestyrelsen
Madtilmelding skal ske på hjemmesiden eller postkassen Materialegården, Bredkær 2.
Materialegården
Bredkær 2
2650 Hvidovre
Http: www.baunebakken.dk
Formand
Jørn Henningsen
Bredkær 5
2650 Hvidovre
Tlf.: 2212 1155
E-mail:
[email protected]
Kasserer
Jacob Kort
Bredkær 13
2650 Hvidovre
Tlf.: 2360 3242
E-mail: [email protected]