Generalforsamling - SFBU

Generalforsamling i Skovlunde Frikirke B&U
den 23/3-2017 kl. 17.30
Dagsorden fremgår nedenfor, jf. vores vedtægter. Indkomne forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
1.
Valg af ordstyrer og referent
2.
Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab
4.
Godkendelse af kontingent
5.
Valg til bestyrelsen




Heide Bryld, ikke villig til genvalg
Michael Vielsted, ikke villig til genvalg
Jan Olesen, villig til genvalg
Elisabeth Andersen, villig til genvalg
6.
Valg af revisor
 Filip Asmussen er villig til genvalg
7.
Behandling af indkomne forslag
8.
Eventuelt