Unges Robusthed - [email protected]

AOF foredrag i samarbejde med
IDRÆT OM DAGEN og
SUNDHEDSHUSET SILKEBORG
John Mejlgren
Unges
Robusthed
Denne aften er der fokus på unges robusthed. Erhvervsleder og coach John Mejlgren
vil fortælle om sit arbejde med unge teenagere og forsøge at definere begrebet
robusthed. Han beskriver, hvad der sker, når teenageårene træder ind. Bl.a. vil han
præsentere en model for det gode familieliv med en teenager i huset.
Hold 12007
Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 19.00
Pris: 100 kr.
Medborgerhuset, sal B, Bindslev Plads
Tilmelding:
Tlf. 86812100 eller www.aofsilkeborg.dk