Fartøjsindmeldelse - Danmarks Fiskeriforening

DANMARKS FISKERIFORENING PRODUCENT ORGANISATION
INDMELDELSE
FARTØJSEJER
Undertegnede/fartøjsejer indmelder sig hermed i Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.
Jeg er bekendt med organisationens vedtægter og medlemskabsforpligtelser.
NAVN / VIRKSOMHEDSNAVN
ADRESSE
CVR. NR.
TELEFONNR.
MOBILNR.
E-MAIL
BANKOPLYSNINGER
BANKENS NAVN
REGISTRERINGSNR.KONTONR.
FARTØJ
Medlemskabet omfatter samtlige landinger fra følgende registrerede fiskefartøj og/eller anden
erhvervsmæssig drevet fiskebedrift, som jeg er ejer af.
HAVNEKENDINGSNR.
FARTØJETS NAVN
FARTØJETS HJEMSTED
FARTØJETS KALDESIGNAL
FORENING
LOKAL FISKERIFORENING
Enhver ændring af overnævnte forhold skal meddeles til organisationen.
Dato: Underskrift: Indmeldelsesblanketten skal sendes til din lokale fiskeriforening.
Forbeholdt administrationene notater
Modt. dato: Indm. dato: Medlemsnr.: Ansvar. medarbejder: Øvrige oplysninger: