Hent og læs

KMD INDSIGT
BEDRE LEDELSE OG LÆRING
GENNEM DATA
KMD INDSIGT
LEDELSENS VÆRKTØJ TIL
DATAINFORMERET SKOLELEDELSE I PRAKSIS.
__ Samler og skaber overblik over data
__ Sammenkobler data med evidens
__ Understøtter arbejdet med processer
og skaber praksisnær kompetenceudvikling
KMD INDSIGT OMSÆTTER
FORSKNINGSVIDEN TIL KONKRET
LEDELSESMÆSSIG PRAKSIS
DATAINFORMERET SKOLELEDELSE
Ledelse handler ikke kun om sorte tal på hvidt papir og
mest mulig data – det handler om at udvikle skolerne, lærernes kompetencer og den pædagogiske praksis.
KMD Indsigt tager udgangspunkt i jeres eksisterende data,
og sikrer et fyldestgørende datagrundlag for læring og udvikling.
Det har vi taget konsekvensen af. Vi har købt ledelsesværktøjet INDSIGT, som netop undersøger hvilke elementer i undervisningen, der påvirker de mål, vi ønsker at fremme hos eleverne.
Søren Thorborg, skolechef i køge kommune
KØGE arbejder med at undersøge, hvilke elementer i undervisningen der påvirker de mål, vi ønsker at fremme hos
eleverne.
?
?
?
?
VIL DU FREMME OG LØFTE ELEVERNES LÆRING OG TRIVSEL
... ikke kun i handleplaner, men så det mærkes helt ude i klasseværelset?
BRUGER DU DATA TIL AT FORBEDRE DIT KVALITETS- OG LEDELSESARBEJDE?
... og løfter du dermed læringen og trivslen blandt både ansatte og elever?
HAR DU OVERBLIK OVER JERES DATA?
... med særligt fokus på netop de data, som afspejler jeres udviklingsstategi og som understøtter samarbejdet
om data på din skole?
HAR I PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER?
... og løfter du dermed læringen og trivslen blandt både ansatte og elever?
OM KMD INDSIGT
KMD Indsigt er kommunens og skoleledelsens værktøj til datainformeret skoleudvikling. Data samles og analyseres på
tværs og sammenkobles med evidens, så data udstilles i et
bredt perspektiv med fokus på, hvad der har reel betydning for
elevers læring. Der tages både udgangspunkt i eksisterende
data, men også i at sikre et fyldestgørende datagrundlag rettet
mod dybdelæring og udvikling af det 21. århundredes kompetencer. KMD Indsigt giver skolerne og kommunen en dybere
forståelse for elevernes læring, og herved bliver skolerne i
stand til at arbejde med netop de fokusområder, der afspejler
deres strategi, og hvor effekten er størst.
I Norge har man længe arbejdet med data- og
vidensinformeret skoleudvikling.
KMD Indsigt er udviklet af norske Conexus,
som siden 2001 har inspireret og styrket skoleledere, lærere og elever i et tæt samarbejde
med de fremmeste uddannelsesforskere på
skoleområdet; Erling Lars Dale, Knut Roald,
Louise Stoll, Andy Hargreaves, Michael Fullan,
Lorna Earl og Viviane Robinson.
Den norske version af KMD Indsigt har været i
brug i Norge siden 2010 og anvendes af 1/3 af
de norske folkeskoler.
VIL DU VIDE MERE?
KONTAKT:
Pernille Schultz
Product Owner KMD Indsigt
Mail: [email protected]
Mobil +45 6198 2926
Peter Ulholm
Direktør, LearnLab
Mail: [email protected]
Mobil: +45 3135 4033
SAMMEN UDVIKLER VI DANMARK