Opførsel på sociale medier

lIinniartitaanermut, Kultureqarnermut, llisimatusarnermut lIageeqarnermullu
Naalakkersuisoq
NAALAKKERSU ISUT
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke
GOVERNMENT OF GREENLAND
Randi Vestergaard Evaldsen
Medlem af Inatsisartut, Demokraatit
Besvarelse af § 37 spørgsmål vedr. acceptabel opførsel på de sociale medier
08-03-2017
Sagsnr. 2017 - 4446
Dok. nr. 4630234
Postboks 1029
Kære Randi Vestergaard Evaldsen,
3900 Nuuk
Tlf: +299 34 50 00
Fax: +299 32 20 73
Email: [email protected] .gl
www.nanoq.gl
Tak for dine spørgsmål, som er henvist til min besvarelse. Det bemærkes i den
forbindelse, at Naalakkersuisut som sådan ikke besvarer spørgsmål om enkelte
medlemmers varetagelse af hvervet som Naalakkersuisoq.
Jeg vil besvare dine spørgsmål samlet.
Spørgsmål 1: Finder Naalakkersuisut det i orden, at Naalakkersuisoq for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke som også er ansvarlig for medier, altså
også sociale medier agerer på denne måde på Facebook?
Spørgsmål 2: Er Naalakkersuisut enig med mig i, at Naalakkersuisoq for
Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke qua sit hverv bør gå forrest som et
godt eksempel i sin ageren på de sociale medier, og mener Naalakkersuisut, at
hun har gjort det med dette opslag?
Spørgsmål 3: Kan Naalakkersuisut acceptere at sådanne forhold bliver
fremlagt af et medlem af Naalakkersuisut på Facebook?
Spørgsmål 4: Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at et Medlem af
Naalakkersuisut nedgør og mistolker et partis holdninger og meninger på
Facebook?
Spørgsmål 5: Anser Naalakkersuisut det som problematisk, at
Naalakkersuisoq for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vælger at
kommentere og nedgøre et § 37 spørgsmål stillet af et Inatsisartutmedlem på
Facebook, når det må forventes, at det samme medlem af Naalakkersuisut
ender med at skulle besvare det pågældende spørgsmål?
1/2
Svar: Til at starte med vil jeg gerne beklage, hvis mit opslag på Facebook er
blevet opfattet som en mistolkning og nedgørelse af Demokraternes holdninger
eller politik. Det var bestemt ikke min hensigt.
Formålet med mit opslag på Facebook var at sætte fokus på Naalakkersuisuts
mål om at skabe mulighed for at gennemføre uddannelser i Grønland på
grønlandsk. Ud over at fremhæve Naalakkersuisuts politik har jeg forholdt mig
til de synspunkter, der fremgår af § 37 spørgsmål 2017 j098 fra Nivi Olsen,
medlem af Inatsisartut for Demokraterne. Jeg mener således ikke, at jeg har
hverken nedgjort eller mistolket nogen.
Jeg mener heller ikke, at der er noget galt i, at jeg som offentlig person og
politiker vælger at deltage aktivt i en debat i et offentligt diskussionsforum på
sociale medier. Det fremgår af mit opslag på Facebook, at der fra and re partier
er meninger og holdninger, som jeg ikke er enig i. Det mener jeg, at jeg er i min
gode ret til at give udtryk for, f .eks . ved et opslag på Facebook.
Endvidere finde r jeg ikke, at jeg skulle være afskåret fra at kommentere på
bemærkninger i et § 37 spørgsmål før spørgsmålet er besvaret skriftligt af
Naalakkersuisut. Når et § 37 spørgsmål er fremsat og offentliggjort på
Inatsisartuts hjemmeside, er det lagt frem i offentligheden og kan i lige så høj
grad være genstand for debat, som den efterfølgende besvarelse fra
Naalakkersuisut.
Vi mødes på sociale medier som Facebook, når det ikke kan lade sig gøre at
mødes ansigt til ansigt. Derfor er fora som den pågældende diskussionsgruppe
et oplagt sted at debattere. Det er en mulighed, vi som politikere skal blive
bedre til at omfavne. En god og sund debat på tværs af borgere og politikere er
nemlig yderst gavnlig for det arbejde, som både medlemmer af Inatsisartut og
Naalakkersuisut skal udføre, da det er med til at give os et godt og oplyst
grundlag at arbejde ud fra .
Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen
(J4~
212