Leder til Værestedet Gademix i Kolding

KFUM’s Sociale Arbejde søger en selvstændig og dynamisk leder med flair for ledelse af frivillige til værestedet
Gademix i Kolding. Stillingen er på fuld tid og ønskes besat senest 1. juni 2017.
Gademix er et værested for børn og unge primært i aldersgruppen 10-16 år. Der er én ansat leder og en flok frivillige,
som holder Gademix i gang sammen med dem, der kommer i huset. Alle arbejder for at give disse børn oplevelser
og aktiviteter, som kan præge deres opfattelse af dem selv og andre i positiv retning. Målgruppen er medbestemmende i Gademix og opbygger - med tydelige voksne som støtte - robusthed til at indgå i nye forpligtende fællesskaber udenfor Gademix’ rammer.
Gademix har arbejdet for børn og unge i de sidste 17 år med samme leder, og det er nu tid til et generationsskifte.
Den nye leder skal være den daglige leder af Gademix. Den nuværende leder indgår fortsat i Gademix på reduceret
timetal og som hjælper for den nye leder i forhold til bl.a. fundraising.
Gademix er organiseret i KFUM’s Sociale Arbejde, som er en diakonal og social organisation, der arbejder for at
sikre værdige vilkår for mennesker, der er i en udsat livsituation. Lederen i Gademix bliver derfor en del af landsorganisationen KFUM’s Sociale Arbejde og indgår i den sammenhæng i landsorganisationens arbejde.







at lede og drive Gademix i hverdagen og være ansvarlig for planlægning af aktiviteter og events, som er med til
at skabe en god kultur i Gademix
at give børnene og de unge kulturelle oplevelser
at deltage i møder, uddannelse, netværk m.m. indkaldt af KFUM’s Sociale Arbejde og have kontakt til relevante
samarbejdspartenere, herunder Kolding Kommune.
at samarbejde med styregruppen og KFUM’s Sociale Arbejde om Gademix
at være ansvarlig for rekruttering og fastholdelse af frivillige samt uddannelse af disse
at deltage i planlagte og ikke planlagte møder med forældre børn og unge
at opdyrke netværk lokalt i kvarteret omkring Gademix samt i forhold til samarbejdspartnere
at holde Gademix åbent i skoleferier
at styre økonomi og lave fundraising






har erfaring med målgruppen og kan samarbejde med kommunale myndigheder
kan arbejde selvstændigt med prioritering af opgaver og ressourcer
trives med kort- og langsigtede mål for arbejdet
trives med dage, hvor uforudsigelige ting opstår
kan formulere dig skriftligt i forhold til samarbejdspartnere
har en socialfaglig uddannelse som fx socialdiakon, pædagog eller socialrådgiver og gerne ledelseserfaring






bliver du motiveret af ansvar og har et drive i forhold til at sikre, at Gademix er et godt sted for børn og unge
er du innovativ, modig og visionær med evne til at få tingene til at ske
har du en alsidig arbejdskapacitet – som matcher de alsidige opgaver
er du nysgerrig, udviklingsorienteret og optaget af at dele din viden
er du effektiv og kan holde mange bolde i luften samtidig
kan du stå inde for og arbejde med på KFUM’s Sociale Arbejdes formål og værdier







en alsidig stilling med stort ansvar i en vidt forgrenet civilsamfundsorganisation, hvor der aldrig er tvivl om meningen og formålet med indsatsen
et job, hvor du med dine kompetencer og dit drive er med til at gøre Gademix til et godt tilbud for børn og unge
engagerede og hjælpsomme kolleger i et uformelt miljø, hvor ledernetværk og sparring prioriteres
frivillige og omgivelser, der gerne vil Gademix
uddannelse, der kan løfte dine kompetence i forhold til ledelse af frivillige
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent i KFUM’s Sociale Arbejde,
Carsten B. Refshauge på telefon 20 27 35 53.
Du er også velkommen til at tage kontakt til den nuværende leder Hanna Andresen på telefon 29 25 54 47.
Læs mere om organisationen på www.kfumsoc.dk. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale jf. landsorganisationens
lønregulativ.
Ansøgningsfristen er d. 21. marts 2017 kl. 12.00, men ansøgningerne behandles løbende. Ansøgning med CV
sendes på mail til [email protected]
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 4. april og 2. samtale d. 6. april. Begge dage i dagtimerne. Stillingen ønskes
besat hurtigst muligt og senest 1. juni 2017.