Forårstanker om IW m.v.

Klumme – Inner Wheel Distrikt 46
Her omkring starten af marts måned går de fleste af os nok og glæder sig til forårets komme. Vi kigger ind
imellem længselsfuldt ud ad vinduet og håber at se solen, når vi står op om morgenen – og helt sikkert er
det, den kommer på et eller andet tidspunkt og vil skinne på os. Det er dog ikke alle, der føler, at solen altid
skinner, som man håbede på.
Vi vil dog i IW-regi glæde os over de positive ting, der sker i samfundet og i naturen, og vi er også i den
situation, at mange af os kan glæde sig til forårsdistriktsmøde i vore IW-distrikter. Her kan vi møde gode
veninder og få udvekslet synspunkter med dem, ligesom vi kan hygge os, synge og få nogle kulturelle
oplevelser sammen. Et smil bliver der sikkert også tid til – og vi skal helt bestemt huske at få de sjove ting
med os. Smil og sjove oplevelser får det bedste frem i os alle.
De fleste af os vælger helt sikkert at se på, hvor vi kan gøre en forskel, og specielt i IW-regi er vi i vore
klubber med til at hjælpe andre og donere beløb til nogle, der trænger til hjælp, og dem findes der en del af
– selv i vort velfærdssamfund.
Vi kan ikke hjælpe alle, men vi gør hvad vi kan, og det vil vi fortsætte med. Rigtig glædeligt forår til jer alle!
Ellen Ladefoged
DISO – Distrikt 46