Forslag 3 - Gladsaxe Film

Udkast 3
”Reklame”
Billede
Lyd
Det klassiske ’Lord
Kitchener’-billede toner
frem.
Fanfare, trommehvirvel
eller lign.
Klubbens navn/logo
zoomer frem oven på
’Lord Kitchener’-billedet
Musik, fx “Calling all
workers” af Eric Coates
Gladsaxe Film og Video
klub har brug for dig –
og måske har du også
brug for os?
6
- Billede af person der
filmer m. smartphone
- Nærbillede hvor video
startes på skærmen
(Musik fortsætter)
Er du typen, der har
masser af små videoklip
liggende på din mobil
eller i dit kamera?
6
- En mand/kvinde (af
passende alder) åbner
en skuffe/et skab fyldt
med råfilm i form af
smalfilmruller, VHSbånd, DV-bånd og
hukommelseskort af
forskellig slags.
- Nærbillede af
personens ansigt m.
opgivende udtryk
(Musik fortsætter)
Eller har du ligefrem en
masse gamle optagelser,
som du aldrig har fået
gjort noget ved?
6
Kunne du tænke dig at
blive bedre til video?
3
Personens ansigtsudtryk (Musik fortsætter)
skifter til glad/optimistisk
Speak
Tid (sek.)
2
Kommentar
Personens ansigt bliver
til et stillbillede.
(Musik fortsætter)
Så var det måske noget
for dig at blive medlem
af
3
Klubbens logo toner
frem over ansigtet
Musik: Fx kor fra
’Carmina Burana’
Gladsaxe Film og Video
klub!
3
Tre indstillinger:
- halvtotal forfra af to
personer, der ser på
skærmen
- kort glimt af skærmbilledet
- kort glimt af hånd der
flytter mus
Reallyd + fortsat musik
Vi kan hjælpe dig med
at klippe dine optagelser
sammen til seværdige
film.
5
Et par klip der viser
studiet
(Musik fortsætter)
Vi har et studie, hvor du
kan eksperimentere med
lamper, stativer og
mikrofoner
5
Tre klip der viser person
med først grøn væg og
derefter et landskab og
et ’lydstudie’ som
baggrund
Lyd fra optagelsen,
nedtonet
Her kan du blandt andet
arbejde med
greenscreen-teknik
5
Hurtige klip mellem
- klubkamera
- kabelruller (med
glidende fokus)
- mikrofoner + digital
optager
(Musik fortsætter)
Vi har også en masse
andet udstyr
3
Speak med ekko
Optagelsen fra interview-teknik
aftenen kan evt. bruges (hvis
originalmaterialet stadig
findes)
Korte klip (med
Lyd fra klippene
tekstoplysning) fra
(nedtonet af hensyn til
- Gladsaxedagen (hjerte- speak)
foreningen)
- Skatteøen
Og måske får du lyst til
at deltage i vores fælles
projekter ude i byen.
5
Tre indstillinger:
- total bagfra af fyldt
biograf m. film kørende
- halvtotal forfra af
medlemmer
- kort klip af den film,
der kører
Hver onsdag aften
mødes vi i klublokalerne
om faglige indslag eller
ser medlemsfilm i vores
lille biograf -
8
To indstillinger:
Den indledende musik
- nærbillede af kaffe, der fortsætter
bliver hældt op
- total af hele kaffebordet, besat med
snakkende medlemmer
- og vi slutter altid af
med en uformel snak
omkring kaffebordet.
4
GFV-logo og teksten
’www.gfv.dk’ fylder
skærmen (hvid skrift på
blå baggrund)
Kom og besøg os!
Find kontaktoplysninger
på www.gfv.dk
7
Lyd fra filmen (nedtonet
af hensyn til speak)
- og afsluttes passende
på denne indstilling
71
Den blå farve opfattes normalt
som den mest seriøse og
anvendes derfor ofte i
nyhedsstudier ;-)
Samlet tid i sek.