Mandag d. 27/03-2017 kl. 19.00

Holbæk 4.03.2017
Dagsorden for Generalforsamling
Holbæk Svømme Klub
Mandag d. 27/03-2017 kl. 19.00
I klublokalet på Vandtårnsvej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget for år 2017
Forslag fra bestyrelsen:
 Det ønskes at separerer Holbæk Tri fra Holbæk Svømme Klub, således at Holbæk Tri ikke længere er en ”klub i
klubben”
 Nye vedtægter for Holbæk Svømme Klub
7. Forslag fra medlemmer (Skal være bestyrelsen i hænde senest den 13/3 2017)
8. Valg til bestyrelse:
a. Formand Johnny Werther
b. Næstformand Jacob Arneskov
c. Kasserer Tom Eriksen
d. Sekretær Rikke Andersen
e. Menige medlem Claes Pedersen
f. Menige medlem René Toft
g. Menige medlem Peter Klug
(på valg - ønsker genvalg)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(på valg - ønsker genvalg)
(ikke på valg)
(på valg - ønsker genvalg)
(på valg - ønsker genvalg)
h. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Thomas Andersen revisor på valg - ønsker genvalg
Dan Nielsen – ønsker ikke genvalg.
10.Eventuelt
På vegne af bestyrelsen
Johnny Werther, Formand