Fuldmagt - Bønsvig Stavreby vandværk

Fuldmagt
Undertegnede giver hermed:_______________________________________________________________
Fuldmagt til at stemme på mine vegne på Bønsvig-Stavreby Vandværks ordinære generalforsamling den 253-2017.
Navn:__________________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dato
Underskrift
Denne fuldmagt er kun gyldig med læselig navn, adresse og underskrift, fuldmagten skal være bestyrelsen i
hænde ved mødets start.