Ideudvikling med legetøj og Osborn`s tjekliste og legetøj

Designmetode
Struktureret brainstorm med legetøj og tjekliste
Metode:
Struktureret brainstorm med udgangspunkt i Osborn’s tjekliste og elevernes medbragte legetøj.
Indledning:
Denne brainstorm-øvelse blev udviklet til et produktdesignforløb med fokus på design af
byrumsmøbler, der indbyder til leg og aktivt samvær mellem mennesker - Men øvelsen kan
sagtens bruges i andre sammenhænge, hvor der skal udvikles ideer. Elevernes medbragte
legetøj fungerer som et konkret udgangspunkt for ideudvikling og kombineres med Osborn’s 6
modificeringsbegreber for at udvikle nye og overraskende ideer til den efterfølgende
designproces. Alex Osborn (1888-1966) var en anerkendt reklamemand og bliver af mange
kaldt “Father of brainstorming”. De 6 begreber hans tjekliste bygger på er at: Forandre, forstørre,
formindske, erstatte, rearrangere og kombiner.
Formål:
At arbejde metodisk og struktureret med ideudvikling samt at erkende at inspiration kan komme
fra mange steder og at gode ideer ofte udvikles udfra modificering af eksisterende ideer eller
produkter.
Forberedelse:
Elevernes bliver i den foregående lektion bedt om at medbringe et eller flere stykker legetøj.
Arket med Osborn’s tjekliste (side 2) printes af underviser i a3 format så der er et eksemplar til
hver gruppe. Underviser medbringer stopur til tidstagning samt post-its og tusser til brainstorm.
Gennemførelse:
Eleverne starter med at fremvise det legetøj de har taget med. Herefter inddeles eleverne i
grupper af 4 personer og introduceres til øvelsen samt de grundlæggende principper bag en
god brainstorm. Gruppens medlemmer udvælger et stykke legetøj ad gangen, som placeres i
midten af tjeklisten og legetøjet udsættes for de 6 begreber og transformeres således til ideer til
kreative og legende byrumsmøbler. Der afsættes 3 minutter til hvert begreb.
Afslutning:
Øvelsen afsluttes med en kort præsentationsrunde af de ideer som de enkelte
grupper fandt mest værdifulde, inspirerende, originale eller sjovest. Ideerne kan evt.
skitseres ned for at fastholde dem i det videre designforløb. Et eksempel kunne
være: Legoklodser forstørres op til kæmpe klodser som brugerne i samarbejde kan
bygge deres egne byrumsmøbler med. En konceptuel ide som kan være et
spændende udgangspunkt for udformningen af møbeldesign.
+
Troels Lærke // [email protected] // Side 1 af 2
MODIFY
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
MODIFY
What can you change?
Other use / form / color / odor /
texture / temperature /
movement / meaning /
angle / ... ?
ORN’S CHECKLIST
OSB
MINIMIZE
Make it smaller / shorter /
lower / lighter / thinner / ...?
Leave out something?
Concentrate? Divide?
Create miniature?
ORN’S CHECKLIST
OSB
MAGNIFY
MAGNIFY
ORN’S CHECKLIST
OSB
What can you change?
What can you change? Make it bigger / stronger/
Make it bigger
larger//stronger/ larger /
Other use / form Other
/ coloruse
/ odor
/ form
/ / color / odor
heavier
/
/ thicker?heavier
Add something?
/ thicker? Add something?
texture / temperature
texture
/ / temperature /
Value / time / distance
Value / time
...? / distance / ...?
movement / meaning
movement
/
/ meaning /
Multiply? Exaggerate?
Multiply? Exaggerate?
angle / ... ?
angle / ... ?
Intensify?
Intensify?
Make it smaller / shorter /
What can you change?
What can you change? Make it bigger / stronger/
Make it bigger
larger / stronger/ larger /
lower / lighter / thinner / ...?
Other use / form /Other
color use
/ odor
/ form
/ / color / odor
heavier
/ / thicker? heavier
Add something?
/ thicker? Add something?
Leave out something?
texture / temperature
texture
/ / temperature / Value / time / distance
Value//...?
time / distance / ...?
Concentrate? Divide?
movement
/
meaning
movement
/
/
meaning
/
Multiply?
Exaggerate?
Multiply?
Exaggerate?
ORN’S CHECKLIS
ORN’S CHECKLIST
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
ORN’S CHECKLIS
Create
miniature?
OSBIntensify? T OSB
OSB
O
angle / ... ?
Intensify?
OSBangle / ... ? T
MODIFYMODIFY
ORN’S CHECKLIST
OSB
MODIFYMODIFY
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
What can you change?
Other use / form / color / odor /
texture / temperature /
movement / meaning /
C
H
ORN’S ECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O angle / ... ?
MAGNIFY
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
MAGNIFY
MAGNIFY
MINIMIZE
MINIMIZE
MINIMIZE SUBSTITUTE
SUBSTITUTE
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
ORN’S CHECKLIST
OSB
HVAD NU HVIS..?
Make it smaller / Make
shorter
it smaller
/
/ shorter /
Substitute component
Substitute
/
component /
Make it bigger / stronger/ larger /
lower / lighter / thinner
lower //lighter
...? / thinner / ...?
material / ingredient
material
/
/ ingredient /
heavier / thicker? Add something?
Leave out something?
Leave out something?
method / processmethod
/ person?
/ process / person?
Value / time / distance / ...?
Concentrate? Divide?
Concentrate? Divide?
Other places / times?
Other places / times?
Multiply? Exaggerate?
Create miniature?Create miniature?
Intensify?
Opposite / backward / inverted?
Make it smaller / shorter
Make it/smaller / shorter / Substitute component
Substitute
/
component /
Deconstruct & reconstruct?
lower / lighter / thinner
lower / lighter
...?
/ thinner / ...? material / ingredient
material
/
/ ingredient /
Change positive & negative?
Leave out something?
Leave out something?
method / process method
/ person?
/ process / person?
Change cause and effect?
Concentrate?
Divide?
Concentrate? Divide?
Other places / times?
Other places
/ times?
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
ORN’S CHECKLIST
OSB
O
OSB
O
Create
miniature?Create miniature?
OSB
MINIMIZE
MINIMIZE SUBSTITUTE
SUBSTITUTE
SUBSTITUTE
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
REARRANGE
MAGNIFY
Make it bigger / stronger/ larger /
heavier / thicker? Add something?
Value / time / distance / ...?
Multiply? Exaggerate?
Intensify?
ORN’S CHECKLIST
OSB
SUBSTITUTE
Substitute component /
material / ingredient /
method / process / person?
Other places / times?
ORN’S CHECKLIST
OSB
COMBINE
What can you combine?
Ideas / units /
benefits / purposes / ...?
Mix / assemble?
Make modular?
REARRANGE
REARRANGE COMBINE
COMBINE
ORN’S CHECKLIST SBORN’S CHECKLIST
OSB
O
Opposite / backward
Opposite
/ inverted?
/ backward / inverted? What can you combine?
What can you combine?
Deconstruct & reconstruct?
Deconstruct & reconstruct?
Ideas / units / Ideas / units /
Change positive &Change
negative?
positive & negative? benefits / purposes
benefits
/ ...? / purposes / ...?
Change cause andChange
effect?cause and effect?
Mix / assemble? Mix / assemble?
Make modular? Make modular?
Opposite / backward
Opposite
/ inverted?
/ backward / inverted? What can you combine?
What can you combine?
Deconstruct & reconstruct?
Deconstruct & reconstruct?
Ideas / units /
Ideas / units /
Change positive &Change
negative?
positive & negative? benefits / purposes
benefits
/ ...? / purposes / ...?
Change cause
andChange
effect? cause and effect?
Mix / assemble? Mix / assemble?
ORN’S CHECKLIST
Make modular? Make modular?
OSB
Substitute component /
material / ingredient /
method / process / person?
Other places / times?
REARRANGE
REARRANGE COMBINE
COMBINE
REARRANGE
COMBINE
Opposite / backward / inverted?
Deconstruct & reconstruct?
Change positive & negative?
Change cause and effect?
What can you combine?
Ideas / units /
benefits / purposes / ...?
Mix / assemble?
Make modular?
Troels Lærke // [email protected] // Side 2 af 2