Generalforsamling_Dagsorden_2017

3F Bornholms ordinære generalforsamling
tirsdag den 21. marts 2017, kl. 18.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigenter.
2. Fastsættelse af forretningsorden.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Beretning.
5. Regnskab 2016.
6. Budgetorientering.
7. Indkomne forslag.
A. Forslag til ændring af vedtægter.
B. Forslag til ændring af Lokalt Fagligt Politisk Grundlag.
C. Øvrige forslag.
8. Valg
A. Næstformand: (afgående: Merete Koch)
B. Bestyrelse:
 Industrigruppen: (afgående: Linda Johansen, modtager
ikke genvalg)
 Transport: (afgående: Helle Andersen)
 Offentlig: (afgående: Michael Lau)
 Byg: (afgående: Heinrich Bo Moll Nielsen)
 Privat service: (afgående: Jonna Nielsen)
Ovenstående valg er 2-årige
C. Suppleanter:
 Industrigruppen: (afgående: Michael Krogsgaard)
 Transport: (afgående: Bo Haxthausen)
 Offentlig: (afgående: Bent Erik Kjær-Petersen).
 Byg: (afgående: Jann Poulsen).
 Privat service: (afgående: Stefan Falk Rømer, modtager
ikke genvalg).
 Grøn: (afgående: Claus Maegaard).
Suppleanter er valgt for ét år.
D. Bilagskontrollant:(afgående: Kim Tørnstrøm, modtager ikke
genvalg). For 2 år
E. Bilagskontrollant suppleant: (afgående: Flemming Westh).
For 1 år
9. Valg af revisionsfirma: (Afgående: Rønne Revision) Valgt for ét
år
10. Eventuelt.