Hent som PDF - Danmarks Statistik

Feriehusudlejning
januar 2017
Erhvervslivets sektorer
8. marts 2017
Nr. 98
Feriehusovernatninger falder i januar
Korrigeret for normale sæsonudsving faldt antallet af overnatninger i udlejede feriehuse i januar med 2,7 pct. sammenlignet med måneden før. De danske overnatninger faldt med 5,3 pct., mens de udenlandske faldt med 1,8 pct i forhold til december 2016.
Overnatninger i danske feriehuse, faktiske og sæsonkorrigerede tal
4,5
Tyskland
Mio.
Andre lande
Danmark
I alt, sæsonkorrigeret
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2014
2015
2016
2017
Overnatninger i feriehuse, sæsonkorrigerede tal
2016
Aug.
Sept.
2017
Okt.
Nov.
Dec.
Jan.
1.000
I alt
Danske
Udenlandske
1 577,6
383,3
1 194,2
1 637,2
408,0
1 229,1
1 611,7
404,9
1 206,8
2016-2017
Aug.-Okt./
nov.-Jan.
Dec./
Jan.
pct.
1 616,1
419,1
1 197,0
1 588,8
410,6
1 178,2
1 545,2
388,8
1 156,4
-1,6
1,9
-2,7
-2,7
-5,3
-1,8
Stigning i udlejede husuger i forhold til januar 2016.
I faktiske tal var der i januar 380.000 overnatninger i de udlejede danske feriehuse,
hvilket er et fald 5,6 pct. i forhold til januar 2016. Til gengæld steg antallet af udlejede husuger med 11,4 pct. i forhold til januar 2016. At stigningen i de udlejede
husuger ikke har medført en stigning i overnatningstallet skyldes, at det gennemsnitlige antal personer i hvert hus faldt fra 4,8 personer i januar 2016 til 4,1 personer i år.
Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer dagligt kl. 9.00
Link til denne udgivelse:
www.dst.dk/nyt/22584
© Danmarks Statistik 2017
ISSN 1601 1015
Følg os på Twitter
Gode bookingtal for 2017
Ved udgangen af januar måned er der booket 282.000 husuger for det kommende
år, hvilket er en fremgang på 12,8 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2016. Den
største stigning på 13,8 pct. ses på det tyske marked, mens de danske bookinger er
steget med 11,3 pct.
Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal
Ændring
Januar
2016
2017
1.000
pct.
Udlejede hus-uger
12,0
13,4
11,4
Antal lejemål
12,4
12,1
-2,9
Overnatninger i alt
Danske
402,3
93,4
380,0
89,1
-5,6
-4,6
Udenlandske i alt
Svenske
Norske
Tyske
Nederlandske
Andre lande
309,0
2,1
1,3
289,6
3,1
12,9
290,9
1,8
1,2
272,3
3,8
11,8
-5,8
-14,1
-7,4
-6,0
22,1
-8,5
antal
Personer pr. hus
Uger pr. lejemål
4,8
1,0
4,1
1,1
Bookede hus-uger for kommende år fordelt på gæsternes nationalitet pr. 31. januar
I alt
2016
Danmark
2017
2016
2017
Sverige
2016
Norge
2017
2016
Tyskland
Nederlandene
Andre
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
7,9
0,1
0,1
0,4
0,2
1,2
5,2
0,7
0,1
0,0
0,0
0,0
197,8
6,0
15,9
13,3
23,1
29,9
32,3
42,1
20,2
12,0
1,7
1,4
225,1
6,4
9,8
23,5
25,0
37,0
33,9
45,6
26,7
12,7
2,5
2,0
5,2
0,1
0,1
0,8
1,4
0,7
0,6
1,1
0,2
0,1
0,0
0,0
5,8
0,2
0,1
1,4
0,9
0,9
0,6
1,3
0,3
0,1
0,0
0,0
5,6
0,4
0,3
0,5
0,4
0,8
1,4
1,3
0,3
0,1
0,0
0,0
5,8
0,4
0,3
0,4
0,5
0,9
1,5
1,4
0,3
0,1
0,0
0,0
1.000
I alt
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
250,1
12,1
19,8
16,8
28,4
37,4
49,1
48,5
21,9
12,7
1,9
1,6
282,1
13,4
12,3
29,6
30,3
45,8
51,3
52,3
28,9
13,5
2,7
2,1
32,0
5,5
3,2
2,1
3,1
4,4
8,9
3,0
1,1
0,5
0,1
0,1
35,6
6,3
2,0
3,8
3,6
5,4
9,3
3,0
1,4
0,6
0,1
0,1
1,9
0,0
0,1
0,1
0,2
0,4
0,8
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,5
0,8
0,3
0,1
0,0
0,0
0,0
7,7
0,1
0,3
0,1
0,2
1,1
5,1
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Mere information: Statistikken offentliggøres månedsvis og årligt i mere detaljeret form i Statistikbanken på
www.dst.dk/stattabel/600. Se også Nyt fra Danmarks Statistik nr. 160 fra 5. april 2016, der beskriver den samlede feriehusudlejning i 2015. Se også mere på emnesiden www.dst.dk/emner/feriehuse. Den endelige opgørelse af feriehusudlejningen i 2016 kommer den 6. april.
Kilder og metoder: Udlejede hus-uger er antallet af dage, et hus er udlejet, delt med syv. Anvendelsen af
sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse,
der ligger i forskellige måneder fra år til år.
Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen.
Næste offentliggørelse: Feriehusudlejning februar 2017 udkommer 7. april 2017.
Henvendelse: Paul Lubson, tlf. 39 17 35 42, [email protected]