Invitation til PhD forsvar

Invitation til PhD forsvar
Ved læge Kristian Ketill Ambjørn Groth
Marfan syndrome
Diagnostics, epidemiology, and aortic events
Tirsdag 14. marts 2017, kl. 14
Konferencelokalet for Hjertesygdomme, ved Indgang F
Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
Vejledere:
Bedømmelsesudvalg:
Hovedvejleder,
Prof Claus H. Gravholt, dr.med.
MEA & MOMA, AUH
Formand,
Kent Lodberg Christensen dr. med.,
Hjertesygdomme AUH
Niels Holmark Andersen, dr.med.
Kardiologisk afdeling, AAUH
Svend Rand-Hendriksen, Ph.d,
Sunnaas sykehus
Prof John Østergaard, dr.med.,
Center for Sjældne Sygdomme, AUH
Jacob Tfelt-Hansen, Ph.d,
Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet