Fuldmagt– overførsel af taletidsmobilnummer til YouSee

Fuldmagt – overførsel af taletidsmobilnummer til YouSee
Jeg ønsker at få overført mit nuværende telefonnummer til YouSee (nummerportering).
Med min underskrift nedenfor giver jeg tilladelse til, at YouSee på mine vegne, opsiger mit abonnement hos mit nuværende
teleselskab med henblik på nummerportering til YouSee, og til at YouSee videregiver oplysningerne på denne fuldmagt til mit
nuværende teleselskab.
Jeg ønsker overførsel af mit telefonnummer til YouSee på følgende måde (sæt kun ét √):
/
-
(eller hurtigst muligt herefter).
Jeg ønsker overførsel på følgende ønskedato Jeg er opmærksom på, at hvis jeg ønsker overførsel på en dato, der ligger før udløbet af min opsigelses- eller bindingsperiode
hos mit nuværende teleselskab, er mit nuværende teleselskab berettiget til at opkræve betaling for den resterende del af
opsigelses- og/eller bindingsperioden.
Jeg ønsker overførsel, når min opsigelses- og/eller bindingsperiode hos mit nuværende teleselskab er udløbet.
Mobilnummer som ønskes overført
Mobilnummer: Nuværende teleselskab: SIM-kortnummer: Oplysninger fra din Mobiltids Startpakke
Mobilnummer: SIM-kortnummer: Dine oplysninger
Dato: Fødselsdag: Navn: Mailadresse: Nedenstående skal ikke udfyldes ved mail besvarelse
Underskrift: Navn med blokbogstaver/Stempel: [email protected]
33 24 04 88
MV0049, 1628
Mail til: Fax til: