Belysningskatalog 2017/2018

KATALOG BELYSNING 2017 / 2018 | DK
BELYSNING
K ATA L O G
INDENDØRS / UDENDØRS
2017 / 2018
HUMAN CENTRIC SOLUTIONS –
DESIGNED BY SIMPLICITY
2 |
4 - 21
Løsningsportefølje
6
Lyskvalitet
7
Lysvirkning
8-9
Intelligent lys med system
10 - 11
Standarder
12
Energieeffektivitet
13
Serviceprogram
14 - 15
Hjælp til brug af kataloget
16 - 17
Oversigt over produktprogram
18 - 21
22 - 213
Påbygningsarmaturer til loft
22 - 51
ELLEN-serien
24 - 27
OLIVIA-serien
28 - 33
ALICE-serien
34 - 43
ALICE Quadro-systemet
Indbygningsarmaturer til loft
CELINE-serien
CELINE Quadro-systemet
44 - 51
54 - 91
92 - 111
112 - 125
NOVA Quadro-systemet
126 - 135
STELLA-serien
136 - 145
CLARA-serien
146 - 151
Downlights
152 - 191
ALICIA-serien
154 - 161
STINA-serien
162 - 173
ELSA-serien
174 - 191
Pendellamper
192 - 201
PRANA+ serien
194 - 201
Standerlamper
202 - 213
ISABELLE-serien
204 - 209
PRANA+ serien
210 - 213
214 - 279
216 - 263
OL/AOL-serien
218 - 223
AL-serien
224 - 227
ALVA-serien
- Husnummerbelysning
- Up-/Downlights
- Pullertlamper
228
220
236
244
-
263
235
243
263
Projektører
264 - 279
OFR/AFR-serien
266 - 269
270 - 279
280 - 341
oversigt
282 - 317
SLC-/SLD-serien
284 - 293
SLE/SLF-serien
294 - 301
SLX-serien
302 - 317
Flugtvejsbelysning
318 - 335
ELX-serien
320 - 327
EHL-serien
328 - 333
SLG-serien
334 - 335
Håndprojektører
336 - 341
SL P-serien
338 - 341
342 - 351
Arbejdslamper
342 - 343
Belysning
344 - 351
PL SUN-serien
346 - 351
352 - 353
Piktogram-forklaring
Sikkerhedsbelysning
280 - 281
Afmærkning af flugtveje
oversigt
Udendørs belysning
214 - 215
Belysning
OFL/AFL SUN-serien
Indendørs belysning
52 - 151
NOVA-serien
oversigt
Indledning
4 - 17
Indledning
Informationer
352
Indholdsfortegnelse | 3
OFFICIAL PARTNER
OF THE DAYLIGHT.
4 |
| 5
Løsningsportefølje
Lys, der kan mere end blot at lyse
Lys, der stråler, funkler, blinker – eller blot skinner. Lys er et fascinerende element med utallige facetter, hvis mangfoldighed vi aldrig
kan matche. Alligevel præsenterer vi et komplet produktprogram,
især til erhvervsbygninger.
På udendørsområdet sørger vi for sikker orientering, sætter arealer
i det rette lys og muliggør udformningen af individuelle koncepter.
På indendørsområdet sikrer vi det bedste udsyn, henleder opmærksomheden i en nødsituation på det væsentlige og tilbyder avanceret
belysning til næsten ethvert behov – lige fra enkle downlights til
vores lyssystemer til biodynamisk arbejdspladsbelysning.
Da vi samtidig er specialister inden for behovsorienterede, sensorstyrede løsninger, satser vi i øget omfang på en synergi mellem automation og lys, dvs. på en kombination af belysning med intelligent
styringsteknologi. Ved hjælp af denne synergi kan vi for det første
endnu bedre opfylde personers individuelle behov og således i særlig
grad forbedre deres livskvalitet. For eksempel, fordi belysningen så
automatisk tilpasser sig ændringerne i det omgivende lys og sørger
for, at den enkelte person altid får den helt nøjagtige mængde lys.
For det andet sparer brugeren også mange penge takket være intelligent lysstyring. Styring af belysningen (og andre systemer) afhængigt
af tilstedeværelse samt automatisk udnyttelse af allerede eksisterende dagslys resulterer i en markant forbedret energieffektivitet – og
er dermed også med til at beskytte de naturlige ressourcer.
Produktionen på vores lokalitet i Tyskland sikrer ikke blot højeste kvalitet, men også korte leveringstider – også for større genstande.
Lyskvalitet
Lys, der udmærker sig med kvaliteten
For at sikre en belysningsløsning af høj kvalitet skal talrige faktorer
spille sammen, som f.eks. design eller kvaliteten af de anvendte
materialer. Kronen på værket er og bliver dog selve belysningens
kvalitet – og denne starter allerede med valget af den rigtige lyskilde.
Her sætter vi fokus på udviklingen af LED-baserede løsninger, da et
højt lysudbytte er et must for os. LED er dog ikke bare LED. Derfor er
vi allerede ved binningen, dvs. ved valget af de enkelte dioder, meget
opmærksomme på, at kun de bedste anvendes til vores armaturer.
Ved kontrollen af alle lysrelevante kvalitetskendetegn hjælper
ESYLUX lyslaboratorium. Dette er stedet, hvor vi måler armaturerne i
løbet af hele udviklingsprocessen iht. vores høje standarder. Laboratoriets udstyr med avanceret teknologi og dets indvendige vægfarve
i helmat sort uden reflekser giver de ideelle rammebetingelser. Hvad
enten der er tale om farvekonsistens, farvegengivelse eller flimrefaktor, så er der intet, der undslipper vores ingeniørers præcise kontrol.
ESYLUX lyslaboratorium
6 | Løsningsportefølje
Lyskvalitet
ÅDE
OMR
ÅLE
M
RA
ST
10
40
20
TEDE FARVER
værre indvirkninger på sundheden. Hvis man således har fokus på,
at der skal være gode forhold for brugerne i en bygning, skal man
installere en belysning med en så lille flimrefaktor som muligt. Og en
sådan belysning får du naturligvis hos os.
60
80
0
MÅ
LEO
M
EK
For at garantere en naturlig farvegengivelse af omgivelserne overalt
lader vi os ikke nøje med de normative mindstekrav. Ud over de
8 foreskrevne benytter vi alle 15 testfarver i farvegengivelsesindekset CRI. Derudover har vi udvidet vores prøvningsmetode som en af
de første producenter med farvekvalitetsskalaen CQS (Color Quality
ER >
FARV
15
=
DE
RÅ
10
40
20
60
80
0
PRANA+
CQS 87,4
ÅD
E
=
T
MÆ
8F
AR
VE R
PRANA+
CRI 89,3
< DIN-STAND
O
LE
MÅ
ARD
R
M
ESYLUX CQS Spektrum
Måleresultat PRANA+
ESYLUX CRI-spektrum
Måleresultat PRANA+
Scale). Sammen garanterer CRI og CQS, at gengivelsen af både svagere og særligt mættede farver er realistisk.
Som en særlig udfordring i forbindelse med LED kan nævnes flimren. LED reagerer nemlig meget hurtigere og mere umiddelbart på
svingninger i vekselstrøm end den gode gamle glødepære. Og flimren
er ikke godt for mennesker: Flimren kan medføre, at man bliver træt
og føler sig svimmel, og undertiden kan flimren endda have endnu
For at vores kunder kan stole på, at alle armaturer i en bestemt serie
faktisk også altid giver den samme lysfarve, er vi meget omhyggelige
med, at LED-armaturerne i alle vores serier har en farvekonsistens,
der er højere end gennemsnittet. Kun på den måde kan man sikre en
harmonisk belysning i et rum. I vores LED-armaturer ligger farvekonsistensen altid inden for en tretrins MacAdam-ellipse.
Luminaire with Flicker Factor 0% @ 1800 Hz
100
90
A
Relative Light Intensity [%]
80
70
60
50
40
To lamper med en udregnet CCT på 4000 kelvin, men som dog har tydelige afvigelser i forhold til
den reelle farvetone.
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Time [ms]
Måleresultat for en lampe med en flimrefaktor på 0 %.
B
Luminaire with Flicker Factor 74% @ 100 Hz
100
90
Relative Light Intensity [%]
80
Lamper med en udregnet CCT på 4000 kelvin og en SDCM-værdi på <1, hvor målfarvestedet lå
direkte på Black Body-kurven.
70
60
50
40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Time [ms]
Måling af den relative svingende belysningsstyrke for en lampe, som fremkalder en kraftig
flimren med en flimrefaktor på 74 %.
Vi har desuden stor fokus på at sikre, at vores belysnings hvidtoner
altid har en naturlig hvidhed, uanset om det er varm eller kold. Af
denne grund tilpasser vi os med særlig præcision efter Black-Bodykurven i CIE-normfarvetabellen. Hvis vi taler om hvidt lys, så mener
vi også hvidt, præcist som sollyset!
Lyskvalitet | 7
Lysvirkning
Lys, som ganske enkelt virker bedre
af naturen: Mennesket har lært af naturen, hvilket lys der er bedst,
og nu er grundlaget skabt til at simulere det på indendørsområdet.
Samtidig nyder naturen godt af en ressourcebeskyttende, bæredygtig implementering: Det handler ikke kun om effektive LED'er, der
sænker energiforbruget, men også om en integreret højteknologisk
sensorik, der bliver udnyttet ved det dynamiske lysforløb af det ægte
dagslys, der kommer ind gennem vinduet. Det er lykkedes os at gøre
denne symbiose til virkelighed med en særligt udviklet teknologi –
SymbiLogic-teknologien.
Ved at afstemme disse og alle yderligere karakteristika, der udgør
et armaturs kvalitet, i forhold til hinanden og kombinere dem på en
intelligent måde, opnås en belysningsløsning af høj kvalitet. Men
dette er ikke tilstrækkeligt, hvis der er fastsat et krav om at opnå
den bedste lysvirkning for mennesker. For dette lykkes kun, hvis
man også orienterer sig efter solens dynamiske lys – som utallige
videnskabelige undersøgelser har vist. Ét begreb understreger dette
krav mere end alle andre: Human Centric Lighting, kongedisciplinen
inden for indendørs belysning.
Integreret i standerlampen i PRANA+ serien og i de højeste udbygningstrin i vores systemløsninger fremmer de en ligevægtig balance
mellem menneske og natur og forsyner brugeren i bygningen med
det lys, der er bedst for ham/hende, uanset tidspunkt på dagen. Det
er et resultat af den kompetence, som vi har erhvervet gennem årtiers erfaring med elektronik og automatisering. Den er det ultimative
bevis for, at lys kan være så meget mere end blot belysning.
Hvis en belysningsløsning følger dette princip, bringer den et stykke
sol indenfor. Belysningsløsningen skaber ikke blot et direkte, men
også et så vidt muligt bredt lys, gør lysfarve og lysstyrke dynamisk
og baserer sig således på karakteristika ved det naturlige dagslys.
Resultatet: Menneskets hormoner påvirkes positivt af et biologisk
effektivt lys, der fremmer vitalitet, velbefindende og koncentrationsevne, og som også giver forbedret sundhed gennem synkronisering
af biorytmen. Mennesket får en bedre start på dagen om morgenen
og udfolder en højere produktivitet – før lyset om aftenen indstiller organismen på en rekreativ søvn, der giver energi til næste dags
udfordringer.
Hvis det lykkes for en teknologi at forbedre livskvaliteten på denne
måde og samtidig omsætte det hele på en særligt energieffektiv
måde, opstår der en særlig form for symbiose. Mennesket nyder godt
Takket være den adaptive konstantlysregulering med SymbiLogic-teknologien opnås en energieffektiv udnyttelse af dagslyset, også ved biologisk effektivt lys.
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
Lysstyrkeudvikling for det biodynamiske lys
Energibesparelse ved proportional anvendelse af dagslys
Minimumsbelysningsstyrke, f.eks. 500 lux
Overgang fra varm hvidt lys til kold hvidt lys
8 | Lysvirkning
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Lysvirkning
MAKS.
SUND SØVN
MIN.
KL. 6
Eksempel
Eksempel
Eksempel
Eksempel
på
på
på
på
KL. 12
KL. 18
KL. 24
vitalitetsforløb: Med SymbiLogic™
vitalitetsforløb: Traditionel belysning*
melatoninproduktion: Med SymbiLogic™
melatoninproduktion: almindelig belysning*
*Forudsætninger for følgerne af designanbefalingen iht. DIN SPEC 67600
Enhver lille forbedring af energieffektiviteten bidrager til, at jordens naturlige ressourcer skånes. Det samme gælder for lys: Hvis det forbedrer
det enkelte menneskes livskvalitet, er det i sidste ende til gavn for hele samfundet.
LYS VIRKER PÅ
MENNESKETS
BEHOV
FYSIOLOGISKE
BEHOV:
+
Søvn + sundhed
PSYKOLOGISKE
BEHOV:
Beskyttelse + individualitet
OPTIMERET
VISUEL VIRKNING
VED LYS
+
Bedre syn +
større opfattelse
LYSKVALITET
IKKE-VISUEL VIRKNING
VED LYS
Større opmærksomhed,
Bedre velbefindende
FORBEDRET
LYSVIRKNING
SOCIOKULTURELLE
VIRKNINGER
Større vitalitet + bedre kommunikation i hverdagen
+
ØKONOMISKE VIRKNINGER
Færre fejl +
større effekt
Lysvirkning | 9
Intelligent lys med system
Vores lys-systemløsninger viser, hvordan vi forestiller os den ideelle
kombination af lys og automation. De omfatter løsninger, der kan
udvides på mange forskellige måder, til arbejdspladsbelysning i kontorbygninger, på uddannelsessteder og i sundhedsinstitutioner. Takket være integreret sensor og intelligent lysstyring sikrer de ikke blot
optimal energieffektivitet, men forbedrer i høj grad også livskvaliteten i kraft af lyskvaliteten og et biologisk effektivt lys (ekstraudstyr).
•Systembasis: ESYLUX Light Control (ELC), tilstedeværelsessensor, op
til fire LED-systemlamper og patchkabel; alle komponenter fås også
separat
•Behovsorienteret styring af op til fire lyskanaler:
Forberedt til scenestyring og klassisk konstantlysregulering
(3000 K, 4000 K) eller med integreret SymbiLogicTM-teknologi
(ekstraudstyr) til biologisk effektivt lys og
adaptiv konstantlysregulering
•Nem konfigurering og betjening
Grundudførelse
•Kan udvides, endda til store installationer
Systemets basis består altid af en kombination af styreenheden ELC
(ESYLUX Light Control) med op til fire LED-loftsindbygningslamper
og en tilstedeværelsessensor (med tilstedeværelses- og lyssensor).
Standardbelysning
Biologisk effektivt lys
Med 3000 kelvin
eller 4000 kelvin
(inkl. Tunable White)
Vi tilbyder udførelser med standardbelysning eller varianter med det
biologisk effektive lys med SymbiLogic-teknologien. I begge tilfælde
sørger tilstedeværelsessensoren automatisk for, at lyset kun lyser,
når der er personer til stede, mens lyssensoren sikrer en dagslysafhængig konstantlysregulering. Hermed sikres det, at alle systemvarianter har optimal energieffektivitet med tilsvarende potentiale for
energibesparelser.
Nem installation
Da ESYLUX Light Control (ELC) indeholder spændingsforsyningen til alle systemlamper, kan disse nemt
installeres ved hjælp af plug-and-play. Resultatet er en tydelig tidsbesparelse sammenlignet med ledningsføring! De påkrævede kabler følger altid med.
Styring og konfiguration
Det er ligeledes nemt at styre systemet. I grundudførelsen kan lysstyrke og evt. lysfarve ændres med 230 V-kontakt, DALI-kontakt eller
ESYLUX-universalfjernbetjening og om nødvendigt aktiveres i individuelle opsætninger.
Konfigurationen af opsætninger og ekstra parametre sker ved hjælp
af fjernbetjeningen. Man kan også benytte fjernbetjeningen til at
styre enkelte armaturer eller kanaler individuelt.
Herudover fås udførelser, som alternativt også kan styres
nemt og bekvemt med ESYLUX-appen via Bluetooth. Her er
grundkonfiguration og en individuel armatur- eller kanalstyring også mulig med appen.
Alternativt tilbyder vi udførelser med et KNX-modul, der er
indbygget i ELC. Disse udførelser kan nemt integreres i KNXbygningsautomation, uden at der skal installeres en separat
gateway. ELC kan derefter adresseres direkte, og hele systemet kan nemt styres og aflæses fra et centralt sted. Der er tale
om det første KNX-kompatible DALI-system i verden!
10 | Quadro-systemløsninger
Intelligent lys med system
Quadro-sæt CELINE
CELINE Quadro-sættene er en variant med fire systemarmaturer med
fuld belysningsflade, en separat ESYLUX Light Control og en separat
tilstedeværelsessensor.
...og/eller kan udvides
med op til 4 x 25 DALI-kompatible standardlamper
Kan kombineres med op til
19 ekstra Quadro-sæt...
ELC
KNX
ELC
CELINE med Crystal Diffusor
230 V
Billedet til venstre viser et eksempel på installation af et enkelt CELINE Quadro-sæt. Og det viser noget mere: Lyssystemerne kan ikke blot styre og regulere sig selv. Med DALI-switchen fra
ESYLUX kan der desuden integreres et modul, som muliggør tilstedeværelsesafhængig styring af
konventionelle forbrugere. På denne måde er det også muligt at styre eksempelvis klima- og ventilationssystemet på en energieffektiv måde eller styre konventionelle armaturer og lamper
til opsætningsafhængig stemningsbelyssætning.
48 V
230 V
48 V-net
DALI-netværk
KNX-integration
230 V-net
DALI-Switch
Produkterne i systemet CELINE Quadro finder du fra side 92 - 111
Quadro-sæt NOVA
Ved NOVA Quadro-sættene er sensor og ESYLUX Light Control (ELC)
indbygget direkte i belysningen, og derfor findes der her master- og
slave-armaturer i forskellige kombinationer. Der fås endvidere udførelser, hvor hver systemarmatur er udstyret med en selvstændig lyssensor. Herved sikres en endnu mere individuel og dermed mere
behovsorienteret belysning af enkelte rumområder.
NOVA Master-armatur
med integreret sensor
og Crystal Diffusor
...og/eller udvides
med op til 4 x 25 DALI-kompatible standardarmatur
Kan kombineres med op til
19 ekstra Quadro-sæt...
DØR
SLAVE
SLAVE
MASTER
230V DALI
SLAVE
Tilstedeværelsessensorer
MASTER
230V DALI
Tilstedeværelses-sensorer
SLAVE
SLAVE
SLAVE
Billedet til venstre viser en kombination af to NOVA Quadro-sæt og antyder dermed samtidig,
at systemet kan skaleres selv til store installationer takket være de DALI-grænseflader, der er
integreret i ELC! For det første er det muligt at kombinere op til 20 sæt med hinanden. For det
andet kan sættene udvides med op til 4 x 25 DALI-kompatible standardarmaturer fra ESYLUXprogrammet – til broadcast-funktion i op til fire separate kanaler. Ofte er en kombination af begge
udvidelsesmuligheder også hensigtsmæssig.
Central opsætning
DALI
Central TIL/FRA + DIM
RJ45
Produkterne i systemet NOVA Quadro finder du fra side126 - 135
Quadro-systemløsninger | 11
Standarden som mindstemål
For dem der ønsker at nå den højeste kvalitet med sine belysningsløsninger, kan normative krav altid kun være en minimumsforudsætning/et minimumskrav. Man skal alligevel tage dem alvorligt, for i
sidste instans tjener de også mennesket: De beskytter menneskets
sundhed, beskytter liv og ejendom i nødsituationer og beskytter jordens naturlige ressourcer.
Med vores intelligente styringsteknologi og anvendelsen af LED’er
med lang levetid støtter vi ikke kun EU's ambitiøse mål vedrørende
forbedring af energieffektiviteten i bygninger. Når det handler om detaljer som f.eks. belysning af arbejdspladser eller flugtveje, er vi også
meget opmærksomme på, at vores produktløsninger overholder standarden. Den er en uundværlig hjørnesten for vores produktprograms
kvalitet og dermed en vigtig grundsten for tilliden til vores mærker.
Nationale og europæiske
Standarder
Krav om energimærkning
af elektriske lyskilder og lysarmaturer
EU-FORORDNING 874/2012/EU
Generelle krav og prøvninger
EN 60598-1
Særlige bestemmelser - Armaturer til nødbelysning
EN 60598-2-22
Anvendt lysteknik - nødbelysning
EN 1838
Lys og belysning - Måling og præsentation af fotometriske data for
lyskilder og armaturer – del 3: Præsentation af data for nødbelysning
af arbejdspladser
EN 13032-3
Lys og belysning - belysning af arbejdspladser del 1: Arbejdspladser indendørs
EN 12464-1
Biologisk effektiv belysning - anbefalinger til planlægningen
DIN SPEC 67600
12 | Standarder
SMART SOLUTIONS
FOR SMART BUILDINGS.
Intelligente (automations-)løsninger til bygninger
Når det handler om at skabe intelligente løsninger for mennesker i erhvervsbygninger er det ikke kun belysningen, men også mange andre
erhvervsområder, der spiller en rolle. Inden for vores andet forretningsområde, automatisering, har vi derfor fokus på en yderst omfattende
integrering af hele rumteknikken. Hvad enten det drejer sig om ventilation, varme eller klimaanlæg, så er tilstedeværelsesafhængig styring og
behovsafhængig regulering også på dette område et must for at kunne
opnå en optimal energieffektivitet og livskvalitet. I centrum for vores produktudvikling står en komplet automatisering af det enkelte rum. Hvis
man vil forbedre levevilkårene i bygninger, skal man frem for alt bruge
sin kompetence på de steder, hvor brugerne opholder sig mest og længst.
KATALOG AUTOMATION 2017 | DK
A U T O M AT I O N
K ATA L O G
2017
I vores katalog finder du alt til en behovsstyret bygningsautomation, fra sensorer til aktuatorer og de nødvendige
grænseflader.
Energieffektivitet | 13
ESYLUX-serviceprogrammet
Uanset hvor gennemtænkt et produkt er: Hele tiden stiller kunden
muligheder for supplerende tjenesteydelser, og få rådgivning fra os.
sig selv det ene eller det andet spørgsmål. En god service, der er
Sammen udvikler vi en individuel løsning eller en systemløsning, der
nem at opnå, hører til vores forpligtelser og er en fast bestanddel i
bringer din virksomhed et afgørende skridt foran.
vores bestræbelser på at nå enkle løsninger. Benyt dig af de mange
ESYLUX ACADEMY
PLANLÆGNINGSOG PROJEKTERINGSSUPPORT
TEKNISK HOTLINE
At informere og instruere vores kunder
Hvis det handler om projektering af en
Vi tilbyder altid kompetent, hurtig og
og samarbejdspartnere er, for os, af
konkret ejendom, supporterer vi dig
imødekommende support.
afgørende betydning.
gerne fra start til slut.
Derfor tilbyder ESYLUX Academy regel-
Allerede i den tidlige fase af planlægnin-
Vores egne fagfolk står gratis til rådig-
mæssigt planlæggere, fagfolk og med-
gen står vores eksperter fra projektafde-
hed direkte via vores tekniske-hotline.
arbejdere i engrosforretninger mulighed
lingen til din rådighed. De hjælper med
Uanset om du har spørgsmål til tekniske
for at kunne videreuddanne sig – om
valg af det rigtige produkt til den kor-
egenskaber, montering eller installation,
nødvendigt også efter aftale: Vedrørende
rekte placering og optimale funktions-
opnår du således kvalificeret første-
grundlag, standarder, aktuelle trends og
planlægning. De hjælper dig også gerne
håndsrådgivning – kompetent, venligt
nye løsninger til planlægning og projek-
vedrørende energieffektivitet og
og hurtigt.
tering af behovsorienteret styring.
at registrere og udnytte eksisterende
med
potentialer. Alternativt finder du på
Find vores numre på bagsiden af denne
Webinarer indgår også i programmet –
vores webside mange nyttige værktøjer,
brochure.
den mest moderne læring, ganske be-
som f.eks. vores energiberegner. Og
kvemt og gratis på din egen computer!
specielt til belysningsplanlægningen
kan du når som helst hente ESYLUXPlugins til DIALux og Relux, de to
førende softwareudbydere til belysningsplanlægning.
14 | Service
ESYLUX-serviceprogrammet
UDVIDET
PRODUCENTGARANTI
ONLINE LITTERATUR
FORPLIGTELSE
TIL ENERGIEFFEKTIVITET
"Kvalitet" er ofte blot et tomt løfte.
Oplysninger er værdifulde – hvis de er
Som specialist i energieffektive
Vi, derimod, forpligter os.
nemme at finde og anvende.
løsninger forpligter vi os sammen med
andre til at skabe bæredygtige bygninger.
Også i forbindelse med garantien udgør
For at give dig mulighed for, når som
ESYLUX er medlem af Allianz für Ge-bäu-
de lovmæssige bestemmelser for os et
helst, at have enkel, mobil adgang
de-Energie-Effizienz (geea, den tyske
mindstemål. For vores kunders skyld, og
til nødvendige fakta stiller vi døgnet
forening for energieffektivitet i bygnin-
for i særlig grad at fremhæve vores til-
rundt oplysninger om vores produkter
ger), et branchesamarbejde etableret
tro til den tyske ingeniørkunst, tilbyder
og teknologier til rådighed for dig på
under det tyske energiagentur (dena).
vi derfor på mange af vores produkter
ESYLUX-websiden, overskueligt og opti-
For at fremme betydningen af bære-
en udvidet producentgaranti på 5 år –
meret (responsivt webdesign). Specifik
dygtighed i bygninger som certificerede
forudsat, at du registrerer dig rettidigt
dokumentation som betjeningsvejled-
"Green Buildings" (grønne bygninger)
via vores onlineformular!
ninger, datablade osv. finder du direkte
engagerer vi os i Deutsche Gesellschaft
ved de pågældende produkter. I service-
für Nachhaltiges Bauen (den tyske for-
På den måde kan du være dobbelt
området tilbyder vi dig derudover talrige,
ening for bæredygtigt byggeri).
så sikker på, at du med en ESYLUX-
forklarende publikationer såsom brochu-
produktløsning fokuserer på reel bære-
rer og videoer.
dygtighed.
Således vil du hele tiden være opdateret,
også mens du er på farten!
Service | 15
Hjælp til brug af kataloget
Enkel navigering gennem ESYLUX-katalogerne
Vores fokus på nemme løsninger gælder ikke kun ved udviklingen
af vores talrige produkter. Også i vores kataloger fokuserer vi på,
at informationerne er så enkle og overskuelige som muligt. Ud
over indholdsfortegnelsen findes der andre hjælpemidler, der
hjælper dig under brugen af kataloget til at finde netop det, som
du har brug for.
Indholdsfortegnelse
Du ved allerede, hvilket emne der interesserer dig?
Så kan du herfra nemt komme hen til den rigtige
side.
Produktserieoversigt
Her får du en overskuelig oversigt over alle
vores belysningsserier, og med angivelse af det
pågældende sidetal.
Sidefod til navigering
På hver side er der en sidefod som orienteringshjælp,
som angiver, hvilket (under)kapitel du aktuelt er ved
at bladre igennem.
Underkapitel
Vil du vide, hvad der gemmer sig bag de pågældende
produktkategorier? På de enkelte kapitlers startsider
får du en kort introduktion hertil.
16 | Hjælp til brug af kataloget
Hjælp til brug af kataloget
Standard-Teaser
Er du interesseret i egenskaberne og fordelene ved
en bestemt serie? Her får du et informativt overblik.
Fane
Som alternativ til sidefoden kan du også hurtigt
orientere dig ved hjælp af fanebladene og efter
behov bladre videre til et andet område.
Piktogrammer
Piktogrammerne på produktsiderne er udformet,
så man hurtigt kan se produkternes tekniske
karakteristika og funktioner.
Oversigt over piktogrammer
Hvis du ikke ved, hvad et bestemt piktogram
betyder: På side 352 kan du finde den forklarende,
komplette oversigt.
Hjælp til brug af kataloget | 17
Indendørs belysning
CELINE-serien
fra side 54
18 | Produktserieoversigt
CELINE-serien round
fra side 66
CELINE-serien long
fra side 76
System CELINE Quadro
fra side 92
System CELINE Quadro round
fra side 100
Påbygningsarmaturer til loft
22 - 51
ELLEN-serien
fra side 24
OLIVIA-serien
fra side 28
ALICE-serien
fra side 34
System ALICE Quadro
fra side 44
Indbygningsarmaturer til loft
52 - 151
System CELINE Quadro long
fra side 106
NOVA-serien
fra side 112
System NOVA Quadro
fra side 126
STELLA-serien
fra side 136
CLARA-serien
fra side 146
Downlights
152 - 191
ALICIA-serien
fra side 154
STINA-serien
fra side 162
ELSA-serien
fra side 174
ELSA Square-serien
fra side 182
Pendellamper
192 - 201
PRANA+-serien
fra side 194
Standerlamper
202 - 213
ISABELLE-serien
fra side 204
PRANA+-serien
fra side 210
Produktserieoversigt | 19
Udendørs belysning
OL/AOL-serien
fra side 218
Sikkerhedsbelysning
Arbejdslamper
20 | Produktserieoversigt
AL-serien
fra side 224
ALVA WHL-serien
fra side 230
Belysning
214 - 263
ALVA UDL-serien
fra side 236
ALVA BL-serien
fra side 244
ALVA BL 180°-serien
fra side 250
ALVA BL-serien
fra side 254
ALVA BL 180°-serien
fra side 258
Projektører
264 - 279
OFL/AFL SUN-serien
fra side 270
OFR/AFR-serien
fra side 266
Afmærkning af flugtveje
280 - 317
SLC/SLD-serien
fra side 284
SLE/SLF-serien
fra side 294
SLX-serien
fra side 302
Flugtvejsbelysning
318 - 335
ELX-serien
fra side 320
ELH-serien
fra side 328
SLG-serien
fra side 334
Håndprojektører
336 - 341
SL P
fra side 338
Belysning
344 - 351
PL SUN-serien
fra side 346
Produktserieoversigt | 21
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft
I mange rum er det pga. af det eksisterende loft ikke
udførelse samt energieffektive LED’er, og i visse til-
muligt at montere eller installere et systemloft. I så-
fælde opnås også øget energieffektivitet takket være en
danne tilfælde tilbydes løsninger til loftsmontering! Vi
integreret bevægelsessensor.
tilbyder for det første muligheden for at anvende vores
systemløsninger og indbygningsarmaturer ved hjælp af
en ramme, der fås separat, til opbygningen. For det
andet omfatter vores produktprogram løsninger, der er
særligt udviklet til denne monteringstype, og som alternativt også er egnet til fastgørelse på væggen. De kan
nemt installeres, er udstyret med en modstandsdygtig
Indhold
ELLEN-serien
24 - 27
OLIVIA-serien
28 - 33
ALICE-serien
34 - 43
System ALICE Quadro
44 - 51
22 | Påbygningsarmaturer til loft
Påbygningsarmaturer til loft | 23
ELLEN –serien
Rund, robust og meget effektiv
24 | ELLEN-serien
230 V
Loftslamperne i ELLEN-serien er med deres flotte design en
højfrekvent bevægelsessensor. Denne bevægelsessensor,
elegant løsning til gange, trappeopgange eller lounger. Takket
som sidder bag den opale diffusor og ikke kan ses, sørger
være deres flimmerfri lys giver de en behagelig atmosfære,
automatisk for, at der kun bruges energi, når det virkelig er
og de fast indbyggede LED’er garanterer lang levetid for lam-
nødvendigt, ved hjælp af en gennemgående forbindelse, også
perne samt en god generel energieffektivitet. Hvis man øn-
til hele belysningsgrupper.
sker mere end det, kan man vælge udførelser med integreret
Dine fordele:
Rund LED-lampe
Med integreret
højfrekvent sensor (ekstraudstyr)
inklusive Koblingsudgang
Højt lysudbytte:
ca. 100 lm/W
Hurtig installation takket være
gennemgående forbindelse
Fås i forskellige lysfarver:
3000 K eller 4000 K
Blændeværdi:
UGR ≤22
Flimmerfri
Nem ledningsføring
via stikklemme
ELLEN-serien | 25
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ELLEN-serien
Loftsbelysning / ELLEN-serien
12 W / MILKY / 3000 K / 290 mm / 120°
Din fordel:
- Rund LED-lampe med opalfarvet diffusor
- Fås med integreret, højfrekvent sensor og en ekstra koblingsudgang
- Mulighed for væg- og loftsmontering
- Hurtig installation takket være gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
WCLELL60012830WHO00000000 ELLEN 290 12W 3000K MILKY ON/OFF
EO10850011
12
1150
ca. 96
direkte
<10 %
•
WCLELL60012830WHOH0000000 ELLEN 290 12W 3000K MILKY AUTO ON/OFF
EO10850004
12
1150
ca. 96
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
Ø 300 mm
1,80 m
210°
16 m
95 mm
C0
26 | Påbygningsarmaturer til loft ELLEN-serien
C90
C0 / C90
Sensor
Gangområde/på tværs af sensoren
10 m
12 W / MILKY / 4000 K / 290 mm / 120°
Din fordel:
- Rund LED-lampe med opalfarvet diffusor
- Fås med integreret, højfrekvent sensor og en ekstra koblingsudgang
- Mulighed for væg- og loftsmontering
- Hurtig installation takket være gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
WCLELL60012840WHO00000000 ELLEN 290 12W 4000K MILKY ON/OFF
EO10850073
12
1250
ca. 105
direkte
<10 %
•
WCLELL60012840WHOH0000000 ELLEN 290 12W 4000K MILKY AUTO ON/OFF
EO10850066
12
1250
ca. 105
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
Ø 300 mm
1,80 m
210°
16 m
95 mm
C0
C90
C0 / C90
10 m
Gangområde/på tværs af sensoren
Påbygningsarmaturer til loft ELLEN-serien | 27
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ELLEN-serien
Loftsbelysning / ELLEN-serien
OLIVIA–serien
Optimalt beskyttet lyskvalitet
28 | OLIVIA-serien
230 V
Med OLIVIA, lampen til vådrum, præsenterer vi en ideel,
en god farvegengivelse, et energieffektivt system og er også
flimmerfri lysløsning til rum med særligt vanskelige omgi-
nem at installere takket være den smarte klemme til fjer-
velsesbetingelser. Den fås med forkoblingsenheder til 230 V
nelse af diffusoren, et rummeligt kabinet og en formonteret
eller med intelligent DALI-opsætning og er optimalt beskyttet
lysnetsammenkobling.
mod indtrængning af fremmedlegemer. Derudover har den
Dine fordele:
LED-lampe til vådrum med
opal afdækning (MILKY)
Kan anvendes som
væg- eller loftslampe
Farvetemperatur 4000 K
Der fås forskellige størrelser:
1265 mm eller 1565 mm
Flimmerfri
Robust design med kapslingsklasse IP 65 og IK08
Effektforbrug
36 W eller 50 W
Formonterede ind- og udgangsklemmer for bekvem gennemgående forbindelse
Fås med forkoblingsenheder til
230 V eller DALI
OLIVIA-serien | 29
36 W / MILKY / 4000 K / 1265 mm / 180°
Din fordel:
- LED-lamper til vådrum med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes som væg- og loftslampe
- Mulighed for ledningsindføring på bagsiden og på siden
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Universel blændingseffektivitet (UGR) ≤ 22
- Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
- Kabinetfarve i lysegrå, svarende til RAL 7035
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
MPLOLI54036840GRO00000000 OLIVIA 1265 36W 4000K MILKY On/Off
EO10310102
36
3600
ca. 100
direkte
<10 %
MPLOLI54036840GRO0DALI000 OLIVIA 1265 36W 4000K MILKY DALI
EO10310126
36
3600
ca. 100
direkte
<10 %
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
1265 mm
88 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • OLIVIA-serien
Lamper til vådrum / Serie OLIVIA
C0
30 | Påbygningsarmaturer til loft OLIVIA-serien
C90
C0 / C90
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
•
•
ELC
BT
KNX
Sensor
50 W / MILKY / 4000 K / 1565 mm / 180°
Din fordel:
- LED-lamper til vådrum med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes som væg- og loftslampe
- Mulighed for ledningsindføring på bagsiden og på siden
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
- Kabinetfarve i lysegrå, svarende til RAL 7035
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
MPLOLI55050840GRO00000000 OLIVIA 1565 50W 4000K MILKY On/Off
EO10310119
50
4500
ca. 90
direkte
<10 %
MPLOLI55050840GRO0DALI000 OLIVIA 1565 50W 4000K MILKY DALI
EO10310133
50
4500
ca. 90
direkte
<10 %
Måltegning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
Lysfordeling
88 mm
130 mm
1565 mm
C0
C90
C0 / C90
Påbygningsarmaturer til loft OLIVIA-serien | 31
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • OLIVIA-serien
Lamper til vådrum / Serie OLIVIA
70 W / MILKY / 4000 K / 1565 mm / 180°
Din fordel:
- LED-Feuchtraumleuchten mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor)
- Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte
- Leitungseinführung auf der Rückseite und auf jeder Seite möglich
- Sehr gute Lichtqualität
- LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B50
- EVG (on/off) integriert, Installation ohne weiteres Zubehör
- Farbtemperatur ca. 4000K (neutralweiß)
- Gehäusefarbe in hellgrau, ähnlich RAL 7035
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
MPLOLI55070840GRO00000000 OLIVIA 1565 70W 4000K MILKY On/Off
EO10310164
70
6500
ca. 93
direkte
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
1565 mm
88 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • OLIVIA-serien
Lamper til vådrum / Serie OLIVIA
C0
32 | Påbygningsarmaturer til loft OLIVIA-serien
C90
C0 / C90
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
<10 %
•
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Påbygningsarmaturer til loft OLIVIA-serien | 33
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • OLIVIA-serien
30 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Integreret ESYLUX Light Control med adaptiv konstantlysregulering og SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC100308TWWHC0ELCM00 ALICE 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI
EQ10122521
40 - 70
3135
ca. 95
direkte
0%
PNLALC100308TWWHC0ELCS00 ALICE 600 30W TW CRYSTAL SLAVE
EQ10122927
30
3135
ca. 95
direkte
0%
PNLALC100308TWWHCLELCM00 ALICE 600 30W TW CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10122620
40 - 70
3135
ca. 95
direkte
0%
•
•
PNLALC100308TWWHCLELCM00B ALICE 600 30W TW CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10123924
40 - 70
3135
ca. 95
direkte
0%
•
•
PNLALC100308TWWHCLELCS00 ALICE 600 30W TW CRYSTAL LS SLAVE
EQ10123023
30
3135
ca. 95
direkte
0%
PNLALC100308TWWHC0ELCM00B ALICE 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10123726
40 - 70
3135
ca. 95
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
•
•
BT
Lysfordeling
•
•
•
•
•
•
•
•
Detekteringsområde
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
34 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030830WHC0000000 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10120008
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC00000LC ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10120305
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC01-1000 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10120602
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC01-10LC ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10120909
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC0DALI00 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10121203
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC0DALILC ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10121500
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHC0ELCM00 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI
EQ10122507
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
PNLALC10030830WHC0ELCS00 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL SLAVE
EQ10122903
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC10030830WHCLELCM00 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10122606
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC10030830WHCLELCM00B ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10123900
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC10030830WHCLELCS00 ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL LS SLAVE
EQ10123009
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC10030830WHC0ELCM00B ALICE 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10123702
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien | 35
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Bestillingsnr. /
E-no
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030840WHC0000000 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10120015
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC00000LC ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10120312
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC01-1000 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10120619
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC01-10LC ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10120916
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC0DALI00 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10121210
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC0DALILC ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10121517
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHC0ELCM00 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI
EQ10122514
40 - 130
3135
ca. 95
direkte
0%
•
PNLALC10030840WHC0ELCS00 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL SLAVE
EQ10122910
30
3135
ca. 95
direkte
0%
PNLALC10030840WHCLELCM00 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10122613
40 - 130
3135
ca. 95
direkte
0%
•
•
PNLALC10030840WHCLELCM00B ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10123917
40 - 130
3135
ca. 95
direkte
0%
•
•
PNLALC10030840WHCLELCS00 ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL LS SLAVE
EQ10123016
30
3135
ca. 95
direkte
0%
PNLALC10030840WHC0ELCM00B ALICE 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10123719
40 - 130
3135
ca. 95
direkte
0%
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
Lysfordeling
•
•
•
•
•
•
•
•
Detekteringsområde
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
36 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC100308TWWHO0ELCM00 ALICE 600 30W TW MILKY MASTER DALI
EQ10122729
40 - 70
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC100308TWWHO0ELCS00 ALICE 600 30W TW MILKY SLAVE
EQ10123122
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC100308TWWHOLELCM00 ALICE 600 30W TW MILKY LS MASTER DALI
EQ10122828
40 - 70
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC100308TWWHOLELCM00B ALICE 600 30W TW MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10124020
40 - 70
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC100308TWWHOLELCS00 ALICE 600 30W TW MILKY LS SLAVE
EQ10123221
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC100308TWWHO0ELCM00B ALICE 600 30W TW MILKY MASTER DALI BT
EQ10123825
40 - 70
2970
ca. 90
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
•
•
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien | 37
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
30 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030830WHO0000000 ALICE 600 30W 3000K MILKY On/Off
EQ10120046
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO00000LC ALICE 600 30W 3000K MILKY On/Off LINECT
EQ10120343
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO01-1000 ALICE 600 30W 3000K MILKY 1-10V
EQ10120640
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO01-10LC ALICE 600 30W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10120947
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO0DALI00 ALICE 600 30W 3000K MILKY DALI
EQ10121241
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO0DALILC ALICE 600 30W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10121548
33
2970
ca. 90
direkte
<10 %
•
PNLALC10030830WHO0ELCM00 ALICE 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI
EQ10122705
40 - 130
2805
ca. 85
direkte
0%
•
PNLALC10030830WHO0ELCS00 ALICE 600 30W 3000K MILKY SLAVE
EQ10123108
30
2805
ca. 85
direkte
0%
PNLALC10030830WHOLELCM00 ALICE 600 30W 3000K MILKY LS MASTER DALI
EQ10122804
40 - 130
2805
ca. 85
direkte
0%
•
•
PNLALC10030830WHOLELCM00B ALICE 600 30W 3000K MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10124006
40 - 130
2805
ca. 85
direkte
0%
•
•
PNLALC10030830WHOLELCS00 ALICE 600 30W 3000K MILKY LS SLAVE
EQ10123207
30
2805
ca. 85
direkte
0%
PNLALC10030830WHO0ELCM00B ALICE 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI BT
EQ10123801
40 - 130
2805
ca. 85
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
Lysfordeling
•
•
•
•
•
•
•
•
Detekteringsområde
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
38 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030840WHO0000000 ALICE 600 30W 4000K MILKY On/Off
EQ10120053
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO00000LC ALICE 600 30W 4000K MILKY On/Off LINECT
EQ10120350
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO01-1000 ALICE 600 30W 4000K MILKY 1-10V
EQ10120657
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO01-10LC ALICE 600 30W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10120954
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO0DALI00 ALICE 600 30W 4000K MILKY DALI
EQ10121258
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO0DALILC ALICE 600 30W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10121555
33
3135
ca. 95
direkte
<10 %
•
PNLALC10030840WHO0ELCM00 ALICE 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI
EQ10122712
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
PNLALC10030840WHO0ELCS00 ALICE 600 30W 4000K MILKY SLAVE
EQ10123115
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC10030840WHOLELCM00 ALICE 600 30W 4000K MILKY LS MASTER DALI
EQ10122811
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC10030840WHOLELCM00B ALICE 600 30W 4000K MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10124013
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
•
•
PNLALC10030840WHOLELCS00 ALICE 600 30W 4000K MILKY LS SLAVE
EQ10123214
30
2970
ca. 90
direkte
0%
PNLALC10030840WHO0ELCM00B ALICE 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI BT
EQ10123818
40 - 130
2970
ca. 90
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien | 39
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
40 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10040830WHC0000000 ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10120152
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHC00000LC ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10120459
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHC01-1000 ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10120756
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHC01-10LC ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10121050
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHC0DALI00 ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10121357
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHC0DALILC ALICE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10121654
48
4275
ca. 89
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
595 mm
60 mm
C0
40 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10040840WHC0000000 ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10120169
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHC00000LC ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10120466
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHC01-1000 ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10120763
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHC01-10LC ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10121067
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHC0DALI00 ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10121364
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHC0DALILC ALICE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10121661
48
4725
ca. 97
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
Måltegning
595 mm
60 mm
C0
C90
C0 / C90
Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien | 41
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
40 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10040830WHO0000000 ALICE 600 40W 3000K MILKY On/Off
EQ10120190
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHO00000LC ALICE 600 40W 3000K MILKY On/Off LINECT
EQ10120497
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHO01-1000 ALICE 600 40W 3000K MILKY 1-10V
EQ10120794
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHO01-10LC ALICE 600 40W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10121098
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHO0DALI00 ALICE 600 40W 3000K MILKY DALI
EQ10121395
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
PNLALC10040830WHO0DALILC ALICE 600 40W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10121692
48
3600
ca. 75
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
595 mm
60 mm
C0
42 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10040840WHO0000000 ALICE 600 40W 4000K MILKY On/Off
EQ10120206
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHO00000LC ALICE 600 40W 4000K MILKY On/Off LINECT
EQ10120503
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHO01-1000 ALICE 600 40W 4000K MILKY 1-10V
EQ10120800
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHO01-10LC ALICE 600 40W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10121104
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHO0DALI00 ALICE 600 40W 4000K MILKY DALI
EQ10121401
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
PNLALC10040840WHO0DALILC ALICE 600 40W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10121708
48
3960
ca. 81
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
Måltegning
595 mm
60 mm
C0
C90
C0 / C90
Påbygningsarmaturer til loft ALICE-serien | 43
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE-serien
Loftsbelysning / ALICE-serien
120 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lamper med separat lysstyringssystem (2 x Controller-Box, inkl. SymbiLogic Technology), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret
strømforsyning til 4 lamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
Controller-Box og lamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700 - 6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC100308TWWHC0ELCX00 ALICE 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET
EQ10123528
40 - 140
3000
ca. 100
direkte
PNLALC100308TWWHCLELCX00 ALICE 600 120W TW CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10123627
40 - 140
3000
ca. 100
PNLALC100308TWWHCLELCX00B ALICE 600 120W TW CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10124426
40 - 140
3000
PNLALC100308TWWHC0ELCX00B ALICE 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10124327
40 - 140
3000
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 100
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 100
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
44 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030830WHC0ELCX00 ALICE 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET
EQ101235044
40 - 130
2700
ca. 90
direkte
PNLALC10030830WHCLELCX00 ALICE 600 120W 3000K CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10123603
40 - 130
2700
ca. 90
PNLALC10030830WHCLELCX00B ALICE 600 120W 3000K CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10124402
40 - 130
2700
PNLALC10030830WHC0ELCX00B ALICE 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10124303
40 - 130
2700
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systeme | 45
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
120 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030840WHC0ELCX00 ALICE 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET
EQ10123511
40 - 130
3000
ca. 100
direkte
PNLALC10030840WHCLELCX00 ALICE 600 120W 4000K CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10123610
40 - 130
3000
ca. 100
PNLALC10030840WHCLELCX00B ALICE 600 120W 4000K CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10124419
40 - 130
3000
PNLALC10030840WHC0ELCX00B ALICE 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10124310
40 - 130
3000
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 100
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 100
direkte
0%
•
•
•
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
46 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700 - 6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC100308TWWHO0ELCX00 ALICE 600 120W TW MILKY QUADRO SET
EQ10123320
40 - 140
2700
ca. 90
direkte
PNLALC100308TWWHOLELCX00 ALICE 600 120W TW MILKY LS QUADRO SET
EQ10123429
40 - 140
2700
ca. 90
PNLALC100308TWWHOLELCX00B ALICE 600 120W TW MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10124228
40 - 140
2700
PNLALC100308TWWHO0ELCX00B ALICE 600 120W TW MILKY QUADRO SET BT
EQ10124129
40 - 140
2700
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systeme | 47
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
120 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030830WHO0ELCX00 ALICE 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET
EQ10123306
40 - 130
2550
ca. 85
direkte
PNLALC10030830WHOLELCX00 ALICE 600 120W 3000K MILKY LS QUADRO SET
EQ101234055
40 - 130
2550
ca. 85
PNLALC10030830WHOLELCX00B ALICE 600 120W 3000K MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10124204
40 - 130
2550
PNLALC10030830WHO0ELCX00B ALICE 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET BT
EQ10124105
40 - 130
2550
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 85
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 85
direkte
0%
•
•
•
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
595 mm
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
48 | Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLALC10030840WHO0ELCX00 ALICE 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET
EQ10123313
40 - 130
2700
ca. 90
direkte
PNLALC10030840WHOLELCX00 ALICE 600 120W 4000K MILKY LS QUADRO SET
EQ10123412
40 - 130
2700
ca. 90
PNLALC10030840WHOLELCX00B ALICE 600 120W 4000K MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10124211
40 - 130
2700
PNLALC10030840WHO0ELCX00B ALICE 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET BT
EQ10124112
40 - 130
2700
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
ca. 90
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
595 mm
3,00 m
360°
Ø3m
Ø4m
Ø8m
595 mm
60 mm
Arbejdsområde ca. Ø 3 m
Frontalt på sensoren ca. Ø 4 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Påbygningsarmaturer til loft ALICE Quadro-systeme | 49
Indendørs belysning
Påbygningsarmaturer til loft • ALICE Quadro-systemet
Loftsbelysning / ALICE-serien
Indendørs belysning
Tilbehør • ALICE-serien
Tilslutningskabel RJ45
Tilslutningskabel RJ45 til NOVA- og ALICE-systemløsningen
Tekniske data
• Farve: blå/rød
Typebetegnelse
50 | Indendørs belysning tilbehør ALICE-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, blå
4015120019982 EQ10019982
CA-C-patchkabel RJ45 10.0, blå
4015120019999 EQ10019999
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, rød
4015120019890 EQ10019890
Indendørs belysning
Tilbehør • ALICE-serien
Indendørs belysning tilbehør ALICE-serien | 51
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft
Nedsænkede systemlofter (ofte også kendt som mo-
V-dæmpning eller DALI-lysstyring til vores intelligente
dullofter) er en af de hyppigste loftskonstruktioner
lyssystemer, der på omfattende vis kan udvides, for et
i erhvervsbygninger. De skjuler ikke kun de mange
biologisk effektivt lys.
uskønne tekniske elementer, men forenkler også tit
rumteknikinstallationen og gør det nemmere på et
senere tidspunkt at udskifte eller reparere enhver form
for installationer. Til denne loftstype tilbyder ESYLUX
derfor et særligt omfattende udvalg af lysløsninger,
som nemt kan integreres i de hertil beregnede modulåbninger. Fra det enkelte standardarmatur med
forkoblingsenheder til 230 V-koblingsdrift, 1-10
Indhold
CELINE-serien
CELINE Quadro-systemet
54 - 91
92 - 111
NOVA-serien
112 - 125
NOVA Quadro-systemet
126 - 135
STELLA-serien
136 - 145
CLARA-serien
146 - 151
52 | Indbygningsarmaturer til loft
Indbygningsarmaturer til loft | 53
CELINE-serien standardudførelser –
Alsidigt alternativ til krævende visuelle opgaver
54 | CELINE-serien
1 - 10 V
230 V
Undertiden er en totalløsning lykkedes så godt for os, at
disse som enkeltudførelser. Og dette gælder alle alminde-
de enkelte elementer i sig selv udgør en ægte merværdi.
lige driftsteknologier, lige fra enkel koblingsdrift, en 1-10
Dette er f.eks. tilfældet ved CELINE- og NOVA-serien. Disse
volts-dæmpning hen til digitalt DALI-netværk. På den måde
omfatter ikke blot Quadro-systemerne med ESYLUX Light
skaber vi endnu mere fleksibilitet, og takket være Linect®-
Control (ELC) og integreret SymbiLogic-teknologi: For at
stik-forbindelser (ekstraudstyr) sørger vi derudover for en
vores kunder også kan få gavn af lampernes høje lyskvalitet
altid nem installation.
og energieffektivitet i andre konstellationer, tilbyder vi også
Dine fordele:
LED-Indbygningsarmaturer til loft
til systemlofter med skjulte eller
synlige bæreskinner
Egnet til systemmål
600 x 600 mm
Med forkoblingsenheder til 230 V,
1-10 V eller DALI
Fås i lysfarverne 3000 K, 4000 K
eller med Tunable White
Forskellige diffusorvarianter:
prismatisk (CRYSTAL)
eller opal (MILKY)
Alt efter diffusor egnet til
skærmarbejdspladser eller
teknisk tegning
Effektforbrug
30 W eller 40 W
Flimmerfri
CELINE-serien | 55
30 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL100308TWWHC0ELCS000 CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE
EQ10122101
32
3530
ca. 107
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
593 mm
C0
56 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
BT
KNX
Sensor
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030830WHC01-10LC0 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10124334
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHC0DALILC0 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10125621
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHC00000000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF
EQ10123139
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHC0DALI000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10125546
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHC01-10000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10124136
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHC0ELCS000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ELC SATELLITE
EQ10122064
32
3640
ca. 110
direkte
0%
PNLCEL10030830WHC00000LC0 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT
EQ10123337
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 57
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030840WHC00000LC0 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT
EQ10123382
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHC0ELCS000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ELC SATELLITE
EQ10122088
32
3820
ca. 116
direkte
0%
PNLCEL10030840WHC0DALILC0 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10125645
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHC00000000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ON/OFF
EQ10123184
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHC0DALI000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10125560
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHC01-10LC0 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10124389
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHC01-10000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10124181
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
58 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
•
BT
KNX
Sensor
30 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
PNLCEL100308TWWHO0ELCS000 CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE
Bestillingsnr. /
E-no
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
EQ10122040
32
3370
ca. 103
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 59
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030830WHO00000000 CELINE 600 30W 3000K MILKY ON/OFF
EQ10123030
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHO01-10LC0 CELINE 600 30W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10124235
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHO0DALI000 CELINE 600 30W 3000K MILKY DALI
EQ10125508
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL10030830WHO0DALILC0 CELINE 600 30W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10125584
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL10030830WHO00000LC0 CELINE 600 30W 3000K MILKY ON/OFF LINECT
EQ10123238
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHO01-10000 CELINE 600 30W 3000K MILKY 1-10V
EQ10124037
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL10030830WHO0ELCS000 CELINE 600 30W 3000K MILKY ELC SATELLITE
EQ10122002
32
3470
ca. 105
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
60 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
•
BT
KNX
Sensor
30 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030840WHO00000000 CELINE 600 30W 4000K MILKY ON/OFF
EQ10123085
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHO01-10000 CELINE 600 30W 4000K MILKY 1-10V
EQ10124082
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHO01-10LC0 CELINE 600 30W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10124280
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHO0DALILC0 CELINE 600 30W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10125607
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHO0ELCS000 CELINE 600 30W 4000K MILKY ELC SATELLITE
EQ10122026
32
3640
ca. 110
direkte
0%
PNLCEL10030840WHO00000LC0 CELINE 600 30W 4000K MILKY ON/OFF LINECT
EQ10123283
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL10030840WHO0DALI000 CELINE 600 30W 4000K MILKY DALI
EQ10125522
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 61
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10040830WHC0DALILC0 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10125782
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHC00000LC0 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF LINECT
EQ10123733
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040830WHC00000000 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ON/OFF
EQ10123535
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040830WHC0DALI000 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10125706
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHC01-10LC0 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10124587
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHC01-10000 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10124501
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
62 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
•
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10040840WHC01-10LC0 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10124600
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHC00000000 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF
EQ10123580
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHC0DALI000 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10125720
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040840WHC0DALILC0 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10125805
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040840WHC00000LC0 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ON/OFF LINECT
EQ10123788
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHC01-10000 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10124525
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 63
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10040830WHO01-10LC0 CELINE 600 40W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10124549
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHO0DALILC0 CELINE 600 40W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10125744
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHO00000LC0 CELINE 600 40W 3000K MILKY ON/OFF LINECT
EQ10123634
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHO0DALI000 CELINE 600 40W 3000K MILKY DALI
EQ10125669
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHO01-10000 CELINE 600 40W 3000K MILKY 1-10V
EQ10124433
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
PNLCEL10040830WHO00000000 CELINE 600 40W 3000K MILKY ON/OFF
EQ10123436
44
4390
ca. 99
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
64 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10040840WHO01-10000 CELINE 600 40W 4000K MILKY 1-10V
EQ10124488
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHO0DALILC0 CELINE 600 40W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10125768
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHO00000LC0 CELINE 600 40W 4000K MILKY ON/OFF LINECT
EQ10123689
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040840WHO00000000 CELINE 600 40W 4000K MILKY ON/OFF
EQ10123481
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
•
PNLCEL10040840WHO01-10LC0 CELINE 600 40W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10124563
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
PNLCEL10040840WHO0DALI000 CELINE 600 40W 4000K MILKY DALI
EQ10125683
44
4610
ca. 104
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 65
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / CRYSTAL ROUND / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL160308TWWHC0ELCS000 CELINE 600 30W TW CRYSTAL ROUND ELC SATELLITE
EQ10128769
32
3530
ca. 110
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
593 mm
C0
66 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
BT
KNX
Sensor
30 W / CRYSTAL ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030830WHC0ELCS000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ROUND ELC SATELLITE
EQ10128363
32
3470
ca. 108
direkte
0%
PNLCEL16030830WHC0DALI000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ROUND DALI
EQ10128387
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL16030830WHC00000000 CELINE 600 30W 3000K CRYSTAL ROUND ON/OFF
EQ10128370
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 67
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / CRYSTAL ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030840WHC0ELCS000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ROUND ELC SATELLITE
EQ10128561
32
3630
ca. 113
direkte
0%
PNLCEL16030840WHC0DALI000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ROUND DALI
EQ10128585
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL16030840WHC00000000 CELINE 600 30W 4000K CRYSTAL ROUND ON/OFF
EQ10128578
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
68 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
BT
KNX
Sensor
30 W / MILKY ROUND / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL160308TWWHO0ELCS000 CELINE 600 30W TW MILKY ROUND ELC SATELLITE
EQ10128783
32
3370
ca. 104
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 69
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / MILKY ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030830WHO0ELCS000 CELINE 600 30W 3000K MILKY ROUND ELC SATELLITE
EQ10128424
32
3300
ca. 101
direkte
0%
PNLCEL16030830WHO00000000 CELINE 600 30W 3000K MILKY ROUND ON/OFF
EQ10128431
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL16030830WHO0DALI000 CELINE 600 30W 3000K MILKY ROUND DALI
EQ10128448
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
70 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
BT
KNX
Sensor
30 W / MILKY ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030840WHO0ELCS000 CELINE 600 30W 4000K MILKY ROUND ELC SATELLITE
EQ10128622
32
3470
ca. 107
direkte
0%
PNLCEL16030840WHO0DALI000 CELINE 600 30W 4000K MILKY ROUND DALI
EQ10128646
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL16030840WHO00000000 CELINE 600 30W 4000K MILKY ROUND ON/OFF
EQ10128639
33
3470
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 71
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / CRYSTAL ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16040830WHC00000000 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ROUND ON/OFF
EQ10128486
44
4610
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL16040830WHC0DALI000 CELINE 600 40W 3000K CRYSTAL ROUND DALI
EQ10128493
44
4610
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
72 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / CRYSTAL ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16040840WHC00000000 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ROUND ON/OFF
EQ10128684
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL16040840WHC0DALI000 CELINE 600 40W 4000K CRYSTAL ROUND DALI
EQ10128691
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 73
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / MILKY ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16040830WHO00000000 CELINE 600 40W 3000K MILKY ROUND ON/OFF
EQ10128523
44
4390
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL16040830WHO0DALI000 CELINE 600 40W 3000K MILKY ROUND DALI
EQ10128530
44
4390
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
593 mm
C0
74 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / MILKY ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16040840WHO0DALI000 CELINE 600 40W 4000K MILKY ROUND DALI
EQ101287388
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL16040840WHO00000000 CELINE 600 40W 4000K MILKY ROUND ON/OFF
EQ10128721
44
4830
ca. 110
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 75
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering og SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700 - 6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL140308TWWHCPELCS000 CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL PD SLAVE
EQ10126703
32
3290
ca. 103
direkte
0%
•
PNLCEL140308TWWHC0ELCS000 CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL SLAVE
EQ10126567
32
3290
ca. 103
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
76 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030830WHCP0000000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10126581
32
3290
ca. 103
direkte
<10 %
PNLCEL14030830WHCPELCS000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL PD SLAVE
EQ10126666
32
3290
ca. 103
direkte
0%
PNLCEL14030830WHCPDALI000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL PD DALI
EQ10126628
32
3290
ca. 103
direkte
<10 %
•
PNLCEL14030830WHC0DALI000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10126482
32
3290
ca. 103
direkte
<10 %
•
PNLCEL14030830WHC00000000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10126444
32
3290
ca. 103
direkte
<10 %
PNLCEL14030830WHC0ELCS000 CELINE 1200x300 30W 3000K CRYSTAL SLAVE
EQ10126529
32
3290
ca. 103
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 77
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030840WHCP0000000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10126598
32
3550
ca. 111
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHC0DALI000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10126499
32
3550
ca. 111
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHCPELCS000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL PD SLAVE
EQ10126673
32
3550
ca. 111
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHC0ELCS000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL SLAVE
EQ10126536
32
3550
ca. 111
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHCPDALI000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL PD DALI
EQ10126635
32
3550
ca. 111
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHC00000000 CELINE 1200x300 30W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10126451
32
3550
ca. 111
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
•
•
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
78 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700 - 6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL140308TWWHOPELCS000 CELINE 1200x300 30W TW MILKY PD SLAVE
EQ10126260
32
3200
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL140308TWWHO0ELCS000 CELINE 1200x300 30W TW MILKY SLAVE
EQ10126123
32
3200
ca. 100
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 79
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
30 W / MILKY / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Elektronisk forkoblingsenhed (valg mellem on/off, 1-10 V eller DALI) medfølger
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030830WHO0ELCS000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY SLAVE
EQ10126086
32
3200
ca. 100
direkte
0%
PNLCEL14030830WHOP0000000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD On/Off
EQ10126147
32
3200
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL14030830WHO00000000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY On/Off
EQ10126000
32
3200
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL14030830WHOPELCS000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD SLAVE
EQ10126222
32
3200
ca. 100
direkte
0%
PNLCEL14030830WHO0DALI000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY DALI
EQ10126048
32
3200
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL14030830WHOPDALI000 CELINE 1200x300 30W 3000K MILKY PD DALI
EQ10126185
32
3200
ca. 100
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
80 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller
SymbiLogic Technology
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030840WHOP0000000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY PD On/Off
EQ10126154
32
3300
ca. 103
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHO0ELCS000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY SLAVE
EQ10126093
32
3300
ca. 103
direkte
0%
PNLCEL14030840WHO0DALI000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY DALI
EQ10126055
32
3300
ca. 103
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHO00000000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY On/Off
EQ10126017
32
3300
ca. 103
direkte
<10 %
PNLCEL14030840WHOPELCS000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY PD SLAVE
EQ10126239
32
3300
ca. 103
direkte
0%
PNLCEL14030840WHOPDALI000 CELINE 1200x300 30W 4000K MILKY PD DALI
EQ10126192
32
3300
ca. 103
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 81
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14040830WHC0DALI000 CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10126765
46
4830
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL14040830WHC00000000 CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10126727
46
4830
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCEL14040830WHCP0000000 CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10126802
46
4830
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCEL14040830WHCPDALI000 CELINE 1200x300 40W 3000K CRYSTAL PD DALI
EQ10126840
46
5020
ca. 109
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
60 mm
297 mm
C0
82 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
•
•
•
40 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14040840WHCPDALI000 CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL PD DALI
EQ10126857
46
5020
ca. 109
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHC00000000 CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10126734
46
5020
ca. 109
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHC0DALI000 CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10126772
46
5020
ca. 109
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHCP0000000 CELINE 1200x300 40W 4000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10126819
46
5020
ca. 109
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
•
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
60 mm
1197 mm
Måltegning
297 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 83
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
40 W / MILKY / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14040830WHO00000000 CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY On/Off
EQ10126284
46
4600
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL14040830WHOPDALI000 CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY PD DALI
EQ10126406
46
4600
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL14040830WHO0DALI000 CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY DALI
EQ10126321
46
4600
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCEL14040830WHOP0000000 CELINE 1200x300 40W 3000K MILKY PD On/Off
EQ10126369
46
4600
ca. 100
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
84 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
40 W / MILKY / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14040840WHO0DALI000 CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY DALI
EQ10126338
46
4780
ca 105
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHOP0000000 CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY PD On/Off
EQ10126376
46
4780
ca 105
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHOPDALI000 CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY PD DALI
EQ10126413
46
4780
ca 105
direkte
<10 %
PNLCEL14040840WHO00000000 CELINE 1200x300 40W 4000K MILKY On/Off
EQ10126291
46
4780
ca 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 85
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
60 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Lygte til ESYLUX Light Control til forbindelse med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medfølger
ikke)
- LED-effekt 60W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14060830WHCP0000000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10127304
65
6890
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHCPELCS000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL PD SLAVE
EQ10127380
65
6890
ca. 105
direkte
0%
PNLCEL14060830WHC00000000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10127168
65
6890
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHC0DALI000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10127205
65
6890
ca. 105
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHC0ELCS000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL SLAVE
EQ10127243
65
6890
ca. 105
direkte
0%
PNLCEL14060830WHCPDALI000 CELINE 1200x300 60W 3000K CRYSTAL PD DALI
EQ10127342
65
6890
ca. 105
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
•
•
•
•
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
86 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
60 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Lygte til ESYLUX Light Control til forbindelse med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medfølger
ikke)
- LED-effekt 60W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14060840WHC00000000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10127175
65
7150
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHC0ELCS000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL SLAVE
EQ10127250
65
7150
ca. 110
direkte
0%
PNLCEL14060840WHCPDALI000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL PD DALI
EQ10127359
65
7150
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHCP0000000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL PD On/Off
EQ10127311
65
7150
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHC0DALI000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10127212
65
7150
ca. 110
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHCPELCS000 CELINE 1200x300 60W 4000K CRYSTAL PD SLAVE
EQ10127397
65
7150
ca. 110
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 87
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
60 W / MILKY / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Lygte til ESYLUX Light Control til forbindelse med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medfølger
ikke)
- LED-effekt 60W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14060830WHOP0000000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY PD On/Off
EQ10127021
65
6500
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHOPDALI000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY PD DALI
EQ10127069
65
6500
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHO00000000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY On/Off
EQ10126888
65
6500
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHO0DALI000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY DALI
EQ10126925
65
6500
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCEL14060830WHOPELCS000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY PD SLAVE
EQ10127106
65
6500
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL14060830WHO0ELCS000 CELINE 1200x300 60W 3000K MILKY SLAVE
EQ10126963
65
6500
ca. 100
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
•
•
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
88 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien
C90
C0 / C90
Sensor
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
60 W / MILKY / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Lygte til ESYLUX Light Control til forbindelse med ESYLUX Light Controller via RJ45 (medfølger
ikke)
- LED-effekt 60W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14060840WHOPDALI000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY PD DALI
EQ10127076
65
6760
ca 105
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHOPELCS000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY PD SLAVE
EQ10127113
65
6760
ca 105
direkte
0%
PNLCEL14060840WHO0DALI000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY DALI
EQ10126932
65
6760
ca 105
direkte
<10 %
PNLCEL14060840WHOP0000000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY PD On/Off
EQ10127038
65
6760
ca 105
direkte
<10 %
•
PNLCEL14060840WHO00000000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY On/Off
EQ10126895
65
6760
ca 105
direkte
<10 %
•
PNLCEL14060840WHO0ELCS000 CELINE 1200x300 60W 4000K MILKY SLAVE
EQ10126970
65
6760
ca 105
direkte
0%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE-serien | 89
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE-serien
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Loftmonteringsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Montering: Loftsmontering, loftsfastgørelsesskinne medfølger
• Kabinetmateriale: stål
• Vægt: 4,4 kg
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
85 mm
613,8 mm
Typebetegnelse
613,8 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • CELINE-serien
PNL 600 UMF SM WH
555 mm
PNL 600 UMF SM WH
100 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113031 EQ10113031
6 mm
PNL 600 UMF FM WH
Loftindbygningsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 35 mm, Monteringshullets
størrelse Ø 614 mm
598 mm
48,7mm
• Vægt: 714 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
Typebetegnelse
579 mm
PNL 600 UMF FM WH
631,4 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113086 EQ10113086
EAN-kode
Bestillingsnr.
Tilslutningskabel RJ45 5,0 m, blå
Tilslutningskabel RJ45 til NOVA- og ALICE-systemløsningen
Tekniske data
• Farve: blå/rød
Typebetegnelse
90 | Indendørs belysning tilbehør CELINE-serien
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, blå
4015120019982 EQ10019982
CA-C-patchkabel RJ45 10.0, blå
4015120019999 EQ10019999
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, rød
4015120019890 EQ10019890
Indendørs belysning
Tilbehør • CELINE-serien
Indendørs belysning tilbehør CELINE-serien | 91
CELINE Quadro-systemet –
Med Plug-and-play til intelligent biodynamisk lys
92 | CELINE Quadro-systemet
CELINE Quadro-systemet er den intelligente belysningsløs-
Tilstedeværelsessensoren mindsker energiforbruget, idet den
ning til arbejdspladsbelysning i kontorbygninger, på uddan-
automatisk begrænser armaturernes aktivitet til de tidspunk-
nelsessteder og i sundhedsinstitutioner*. Quadro-sættene,
ter, hvor der er mennesker til stede. Derudover opnås der
der omfatter armaturer med fuld lysåbning, tilstedeværelses-
med systemet en energieffektiv udnyttelse af dagslyset, også
og lyssensor og styreenheden ESYLUX Light Control (ELC),
på det højeste udstyrsniveau, ved biologisk effektivt lys med
kan i høj grad skaleres, også til store rum, og skaber alene
SymbiLogic-teknologien.
takket være armaturernes høje lyskvalitet en reel merværdi.
Dine fordele:
LED-Indbygningsarmaturer til
systemlofter med skjulte eller
synlige bæreskinner.
Egnet til systemmål
600 x 600 mm
Integrerede DALI-grænseflader
i ELC sørger for en omfattende
udvidelse af Quadro-systemet
Fås i lysfarverne
3000 K, 4000 K eller
med Tunable White
Forskellige diffusorvarianter:
prismatisk (CRYSTAL)
eller opal (MILKY)
Effektforbrug 120 W
Styring ELC (ekstraudstyr) via
Bluetooth eller med indbygget
KNX-modul
Inklusive separat tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde og 8 m rækkevidde
Meget god lyskvalitet, egnet
til skærmarbejdspladser
iht. EN 12464-1
Inklusive separat
styreenhed ELC
(ESYLUX Light Control)
Flimmerfri
*Som alternativ kan nævnes Quadro-sættene i NOVA-serien med direkte integreret sensor og ELC, se side 128 - 137
CELINE Quadro-systemet | 93
120 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslamper til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL100308TWWHC0ELCX00I CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET
EQ10122583
130
3530
ca. 104
direkte
0%
•
PNLCEL100308TWWHC0ELCX00K CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX
EQ10122781
130
3530
ca. 104
direkte
0%
•
PNLCEL100308TWWHC0ELCX00B CELINE 600 120W TW CRYSTAL ELC QUADRO SET BT
EQ10122682
130
3530
ca. 104
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
100,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
94 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
•
120 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030830WHC0ELCX00B CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT
EQ10122378
130
3640
ca. 110
direkte
PNLCEL10030830WHC0ELCX00K CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX
EQ10122446
130
3640
ca. 110
PNLCEL10030830WHC0ELCX00I CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET
EQ10122293
130
3640
ca. 110
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 95
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030840WHC0ELCX00I CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET
EQ10122316
130
3820
ca. 116
direkte
0%
•
PNLCEL10030840WHC0ELCX00B CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT
EQ10122392
130
3820
ca. 116
direkte
0%
•
PNLCEL10030840WHC0ELCX00K CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX
EQ10122460
130
3820
ca. 116
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
Detekteringsområde
100,6 mm
Lysfordeling
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
96 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Sensor
•
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
120 W / MILKY / 2700 K - 6500 K/ 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL100308TWWHO0ELCX00I CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET
EQ10122538
130
3370
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL100308TWWHO0ELCX00K CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET KNX
EQ10122736
130
3370
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL100308TWWHO0ELCX00B CELINE 600 120W TW MILKY ELC QUADRO SET BT
EQ10122637
130
3370
ca. 100
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 97
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030830WHO0ELCX00B CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT
EQ10122330
130
3470
ca. 105
direkte
PNLCEL10030830WHO0ELCX00I CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET
EQ10122255
130
3470
ca. 105
PNLCEL10030830WHO0ELCX00K CELINE 600 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX
EQ10122408
130
3470
ca. 105
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
Detekteringsområde
100,6 mm
Lysfordeling
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
98 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Sensor
•
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
120 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL10030840WHO0ELCX00B CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT
EQ10122354
130
3640
ca. 110
direkte
PNLCEL10030840WHO0ELCX00K CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX
EQ10122422
130
3640
ca. 110
PNLCEL10030840WHO0ELCX00I CELINE 600 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET
EQ10122279
130
3640
ca. 110
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 99
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / CRYSTAL ROUND / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL160308TWWHC0ELCX00B CELINE 600 120W TW CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128011
130
3530
ca. 108
direkte
PNLCEL160308TWWHC0ELCX00K CELINE 600 120W TW CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128028
130
3530
ca. 108
PNLCEL160308TWWHC0ELCX00I CELINE 600 120W TW CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128004
130
3530
ca. 108
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Detekteringsområde
100,6 mm
Lysfordeling
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
100 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Sensor
•
•
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
120 W / CRYSTAL ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030830WHC0ELCX00K CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128080
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
PNLCEL16030830WHC0ELCX00I CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128066
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
PNLCEL16030830WHC0ELCX00B CELINE 600 120W 3000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128073
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 101
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / CRYSTAL ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030840WHC0ELCX00B CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128134
130
3630
ca. 112
direkte
130
3630
ca. 112
130
3630
ca. 112
PNLCEL16030840WHC0ELCX00I CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128127
PNLCEL16030840WHC0ELCX00K CELINE 600 120W 4000K CRYSTAL ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128141
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Detekteringsområde
100,6 mm
Lysfordeling
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
102 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Sensor
•
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
120 W / MILKY ROUND / 2700 K - 6500 K/ 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL160308TWWHO0ELCX00B CELINE 600 120W TW MILKY ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128196
130
3370
ca. 104
direkte
PNLCEL160308TWWHO0ELCX00I CELINE 600 120W TW MILKY ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128189
130
3370
ca. 104
PNLCEL160308TWWHO0ELCX00K CELINE 600 120W TW MILKY ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128202
130
3370
ca. 104
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
0%
•
•
direkte
0%
•
direkte
0%
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 103
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / MILKY ROUND / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- 3000K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030830WHC0ELCX00K CELINE 600 120W 3000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128264
130
3470
ca. 101
direkte
0%
•
PNLCEL16030830WHO0ELCX00B CELINE 600 120W 3000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128257
130
3300
ca. 101
direkte
0%
•
PNLCEL16030830WHO0ELCX00I CELINE 600 120W 3000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128240
130
3300
ca. 101
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
100,6 mm
Måltegning
593 mm
82,6 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
593 mm
C0
104 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
•
KNX
Sensor
•
•
•
•
120 W / MILKY ROUND / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal, rund afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- 4000K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL16030840WHO0ELCX00I CELINE 600 120W 4000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET
EQ10128301
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
PNLCEL16030840WHO0ELCX00K CELINE 600 120W 4000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET KNX
EQ10128325
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
PNLCEL16030840WHO0ELCX00B CELINE 600 120W 4000K MILKY ROUND ELC QUADRO SET BT
EQ10128318
130
3470
ca. 107
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
82,6 mm
100,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 105
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030830WHC0ELCX00I CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET
EQ10127540
130
3290
ca. 103
direkte
0%
•
PNLCEL14030830WHC0ELCX00B
CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT
EQ10127595
130
3290
ca. 103
direkte
0%
•
PNLCEL14030830WHC0ELCX00K
CELINE 1200x300 120W 3000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX
EQ10127670
130
3290
ca. 103
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
106 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Sensor
•
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Måltegning
KNX
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
120 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030840WHC0ELCX00I CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET
EQ10127557
130
3550
ca. 111
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHC0ELCX00B
CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET BT
EQ10127618
130
3550
ca. 111
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHC0ELCX00K
CELINE 1200x300 120W 4000K CRYSTAL ELC QUADRO SET KNX
EQ10127694
130
3550
ca. 111
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 107
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
120 W / MILKY / 3000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030830WHO0ELCX00I CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET
EQ10127502
130
3200
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL14030830WHO0ELCX00K
CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET KNX
EQ10127700
130
3200
ca. 100
direkte
0%
•
PNLCEL14030830WHO0ELCX00B
CELINE 1200x300 120W 3000K MILKY ELC QUADRO SET BT
EQ10127625
130
3200
ca. 100
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
108 | Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
1197 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
•
•
120 W / MILKY / 4000 K / 1200 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslampe til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 1200 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 4 lygter med separat lysstyringssystem (Controller-Box), tilstedeværelsessensor til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning til 4 lygter samt
brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem Controller-Box og lygter
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af fire lygter med 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCEL14030840WHO0ELCX00I CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET
EQ10127519
130
3300
ca. 103
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHO0ELCX00K
CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET KNX
EQ10127724
130
3300
ca. 103
direkte
0%
•
PNLCEL14030840WHO0ELCX00B
CELINE 1200x300 120W 4000K MILKY ELC QUADRO SET BT
EQ10127649
130
3300
ca. 103
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra juli 2017.
Fås også i størrelse 1250 x 312.5. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1197 mm
3,00 m
360°
60 mm
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
297 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft CELINE Quadro-systemet | 109
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CELINE Quadro-systemet
Loftslyspaneler / Serie CELINE
Loftmonteringsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Montering: Loftsmontering, loftsfastgørelsesskinne medfølger
• Kabinetmateriale: stål
• Vægt: 4,4 kg
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
85 mm
613,8 mm
Typebetegnelse
613,8 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • CELINE-serien
PNL 600 UMF SM WH
555 mm
PNL 600 UMF SM WH
100 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113031 EQ10113031
6 mm
PNL 600 UMF FM WH
Loftindbygningsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 35 mm, Monteringshullets
størrelse Ø 614 mm
598 mm
48,7mm
• Vægt: 714 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
Typebetegnelse
579 mm
PNL 600 UMF FM WH
631,4 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113086 EQ10113086
EAN-kode
Bestillingsnr.
Tilslutningskabel RJ45 5,0 m, blå
Tilslutningskabel RJ45 til NOVA- og ALICE-systemløsningen
Tekniske data
• Farve: blå/rød
Typebetegnelse
110 | Indendørs belysning tilbehør CELINE-serien
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, blå
4015120019982 EQ10019982
CA-C-patchkabel RJ45 10.0, blå
4015120019999 EQ10019999
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, rød
4015120019890 EQ10019890
Indendørs belysning
Tilbehør • CELINE-serien
Indendørs belysning tilbehør CELINE-serien | 111
NOVA-serien standardudførelser –
Høj lyskvalitet til anvendelse overalt
112 | NOVA-serien
1 - 10 V
230 V
Undertiden er en totalløsning lykkedes så godt for os, at de
tilbyder vi også disse som enkeltudførelser. Og dette gælder
enkelte elementer i sig selv udgør en ægte merværdi. Dette
alle almindelige driftsteknologier, lige fra enkel koblings-
gælder f.eks. for NOVA- og CELINE-serierne. Disse serier
drift via 1-10 volts-dæmpning og til digitalt DALI-netværk.
omfatter ikke kun Quadro-systemerne med ESYLUX Light-
Således skaber vi endnu større fleksibilitet og sikrer tilmed
Control (ELC) eller den integrerede SymbiLogic-teknologi:
en nem installation takket være Linect®-stikforbindelserne
For at vores kunder også kan få gavn af armaturernes høje
(ekstraudstyr).
lyskvalitet og energieffektivitet i andre konstellationer,
Dine fordele:
LED-indbygningsarmatur til
systemlofter med skjulte eller
synlige bæreskinner
Egnet til systemmålene
600 x 600 mm
Med forkoblingsenheder til 230 V,
1-10 V eller DALI
Fås i lysfarverne
3000 K, 4000 K eller med Tunable White
Fås også med ESYLUX Light Control (ekstraudstyr) med integreret
lyssensor til arbejdspladsafhængig, konstant lysregulering
Effektforbrug
30 W eller 40 W
Forskellige diffusorvarianter: prismatisk (CRYSTAL)
eller opal (MILKY)
Egnet til
Skærmarbejdspladser
Flimmerfri
NOVA-serien | 113
30 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Masterlampe med integreret ESYLUX-lysregulering, tilstedeværelsessensor til registrering af
tilstedeværelse og lysmåling, integreret netdel til strømforsyning af op til 3 ekstra slavelamper
via RJ45-kabel
- Masterlamper kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- Lys- og scenestyring kan nemt konfigureres via ESYLUX-universalfjernbetjening
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV100308TWWHC0ELCM00 NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI
EQ10112638
40 - 70
3300
ca. 83-95
direkte
PNLNOV100308TWWHCLELCM00 NOVA 600 30W TW CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10112690
40 - 70
3300
ca. 83-95
PNLNOV100308TWWHC0ELCM00B NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10112645
40 - 70
3300
PNLNOV100308TWWHCLELCM00B NOVA 600 30W TW CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10112737
40 - 70
PNLNOV100308TWWHC0ELCM00K NOVA 600 30W TW CRYSTAL MASTER DALI KNX
EQ10121043
PNLNOV100308TWWHCLELCM00K NOVA 600 30W TW CRYSTAL LS MASTER DALI KNX
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 83-95
direkte
0%
•
•
•
•
3300
ca. 83-95
direkte
0%
•
•
•
•
40 - 70
3300
ca. 83-95
direkte
0%
•
•
•
•
EQ10121135
40 - 70
3300
ca. 83-95
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV100308TWWHC0ELCS00 NOVA 600 30W TW CRYSTAL SLAVE
EQ10112683
30
3300
ca. 110
direkte
0%
•
PNLNOV100308TWWHCLELCS00 NOVA 600 30W TW CRYSTAL LS SLAVE
EQ10112744
30
3300
ca. 110
direkte
0%
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
114 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller SymbiLogic Technology
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030830WHC0000000 NOVA 600 30W 3000K Crystal On/Off
EQ10121463
32,1
3350
ca. 104
direkte
<10 %
PNLNOV10030830WHC0DALI00 NOVA 600 30W 3000K Crystal DALI
EQ10115240
32,5
3290
ca. 101
direkte
<10 %
•
PNLNOV10030830WHC0ELCM00 NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI
EQ10112126
40 - 130
3400
ca. 85
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030830WHCLELCM00 NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10112157
40 - 130
3400
ca. 85-105
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030830WHC0ELCM00B NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10112133
40 - 130
3400
ca. 85
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHCLELCM00B NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10112164
40 - 130
3400
ca. 85-105
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHC0ELCM00K NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL MASTER DALI KNX
EQ10120886
40 - 130
3400
ca. 85-105
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHCLELCM00K NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL LS MASTER DALI KNX
EQ10120893
40 - 130
3400
ca. 85-105
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHC0ELCS00 NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL SLAVE
EQ10112140
30
3400
ca. 113
direkte
0%
•
PNLNOV10030830WHCLELCS00 NOVA 600 30W 3000K CRYSTAL LS SLAVE
EQ10112171
30
3400
ca. 113
direkte
0%
•
PNLNOV10030830WHC00000LC NOVA 600 30W 3000K Crystal On/Off Linect
EQ10121470
32,1
3350
ca. 104
direkte
<10 %
PNLNOV10030830WHC0DALILC NOVA 600 30W 3000K Crystal DALI Linect
EQ10115257
32,5
3290
ca. 100
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien | 115
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller SymbiLogic Technology
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030840WHC0000000 NOVA 600 30W 4000K Crystal On/Off
EQ10121449
32,3
3620
ca. 112
direkte
<10 %
PNLNOV10030840WHC0DALI00 NOVA 600 30W 4000K Crystal DALI
EQ10115288
32,6
3520
ca. 108
direkte
<10 %
•
PNLNOV10030840WHC0ELCM00 NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI
EQ10112362
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030840WHCLELCM00 NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL LS MASTER DALI
EQ10112393
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030840WHC0ELCM00B NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI BT
EQ10112379
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHCLELCM00B NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL LS MASTER DALI BT
EQ10112430
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHC0ELCM00K NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL MASTER DALI KNX
EQ10121005
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHCLELCM00K NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL LS MASTER DALI KNX
EQ10121012
40 - 130
3600
ca. 90-110
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHC0ELCS00 NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL SLAVE
EQ10112386
30
3600
ca. 120
direkte
0%
•
PNLNOV10030840WHCLELCS00 NOVA 600 30W 4000K CRYSTAL LS SLAVE
EQ10112447
30
3600
ca. 120
direkte
0%
•
PNLNOV10030840WHC00000LC NOVA 600 30W 4000K Crystal On/Off Linect
EQ10121456
32,3
3620
ca. 112
direkte
<10 %
PNLNOV10030840WHC0DALILC NOVA 600 30W 4000K Crystal DALI Linect
EQ10115295
32,6
3520
ca. 108
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
116 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Masterlampe med integreret ESYLUX-lysregulering, tilstedeværelsessensor til registrering af
tilstedeværelse og lysmåling, integreret netdel til strømforsyning af en ekstra slavelampe via
RJ45-kabel
- Masterlamper kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- Lys- og scenestyring kan nemt konfigureres via ESYLUX-universalfjernbetjening
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV100308TWWHO0ELCM00 NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI
EQ10112782
40 - 70
3000
ca. 75-86
direkte
PNLNOV100308TWWHOLELCM00 NOVA 600 30W TW MILKY LS MASTER DALI
EQ10112843
40 - 70
3000
ca. 75-86
PNLNOV100308TWWHO0ELCM00B NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI BT
EQ10112799
40 - 70
3000
PNLNOV100308TWWHOLELCM00B NOVA 600 30W TW MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10112881
40 - 70
PNLNOV100308TWWHO0ELCM00K NOVA 600 30W TW MILKY MASTER DALI KNX
EQ10121142
PNLNOV100308TWWHOLELCM00K NOVA 600 30W TW MILKY LS MASTER DALI KNX
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 75-86
direkte
0%
•
•
•
•
3000
ca. 75-86
direkte
0%
•
•
•
•
40 - 70
3000
ca. 75-86
direkte
0%
•
•
•
•
EQ10121159
40 - 70
3000
ca. 75-86
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV100308TWWHO0ELCS00 NOVA 600 30W TW MILKY SLAVE
EQ10112836
30
3000
ca. 100
direkte
0%
•
PNLNOV100308TWWHOLELCS00 NOVA 600 30W TW MILKY LS SLAVE
EQ10112898
30
3000
ca. 100
direkte
0%
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien | 117
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
30 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller SymbiLogic Technology
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030830WHO0000000 NOVA 600 30W 3000K Milky On/Off
EQ10113369
32,1
3220
ca. 100
direkte
<10 %
PNLNOV10030830WHO0DALI00 NOVA 600 30W 3000K Milky DALI
EQ10115165
32,6
3070
ca. 94
direkte
<10 %
•
PNLNOV10030830WHO0ELCM00 NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI
EQ10112188
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030830WHOLELCM00 NOVA 600 30W 3000K MILKY LS MASTER DALI
EQ10112331
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030830WHO0ELCM00B NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI BT
EQ10112195
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHOLELCM00B NOVA 600 30W 3000K MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10112348
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHO0ELCM00K NOVA 600 30W 3000K MILKY MASTER DALI KNX
EQ10120985
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHOLELCM00K NOVA 600 30W 3000K MILKY LS MASTER DALI KNX
EQ10120992
40 - 130
3100
ca. 78-96
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030830WHO0ELCS00 NOVA 600 30W 3000K MILKY SLAVE
EQ10112324
30
3100
ca. 103
direkte
0%
•
PNLNOV10030830WHOLELCS00 NOVA 600 30W 3000K MILKY LS SLAVE
EQ10112355
30
3100
ca. 103
direkte
0%
•
PNLNOV10030830WHO00000LC NOVA 600 30W 3000K Milky On/Off Linect
EQ10113376
32,1
3220
ca. 100
direkte
<10 %
PNLNOV10030830WHO0DALILC NOVA 600 30W 3000K Milky DALI Linect
EQ101151722
32,6
3070
ca. 94
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
•
•
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
118 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
30 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, DALI eller også til ESYLUX Light Control med konstantlysregulering eller SymbiLogic Technology
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030840WHO0000000 NOVA 600 30W 4000K Milky On/Off
EQ10113406
32,3
3360
ca. 104
direkte
<10 %
PNLNOV10030840WHO0DALI00 NOVA 600 30W 4000K Milky DALI
EQ10115202
32,6
3260
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLNOV10030840WHO0ELCM00 NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI
EQ10112485
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030840WHOLELCM00 NOVA 600 30W 4000K MILKY LS MASTER DALI
EQ10112546
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
PNLNOV10030840WHO0ELCM00B NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI BT
EQ10112492
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHOLELCM00B NOVA 600 30W 4000K MILKY LS MASTER DALI BT
EQ10112584
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHO0ELCM00K NOVA 600 30W 4000K MILKY MASTER DALI KNX
EQ10121029
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHOLELCM00K NOVA 600 30W 4000K MILKY LS MASTER DALI KNX
EQ10121036
40 - 130
3300
ca. 83-103
direkte
0%
•
•
•
•
PNLNOV10030840WHO0ELCS00 NOVA 600 30W 4000K MILKY SLAVE
EQ10112539
30
3300
ca. 110
direkte
0%
•
PNLNOV10030840WHOLELCS00 NOVA 600 30W 4000K MILKY LS SLAVE
EQ10112591
30
3300
ca. 110
direkte
0%
•
PNLNOV10030840WHO00000LC NOVA 600 30W 4000K Milky On/Off Linect
EQ10113413
32,3
3360
ca. 104
direkte
<10 %
PNLNOV10030840WHO0DALILC NOVA 600 30W 4000K Milky DALI Linect
EQ10115219
32,6
3260
ca. 100
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien | 119
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
40 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10040830WHC0000000 NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10113208
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHC01-1000 NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10114007
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHC0DALI00 NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10115004
45
4700
ca. 105
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHC00000LC NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10113215
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHC01-10LC NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10114014
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHC0DALILC NOVA 600 40W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10115011
45
4700
ca. 105
direkte
<10%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
57,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
120 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
•
•
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10040840WHC0000000 NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10113246
45
5200
ca. 116
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHC01-1000 NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10114045
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHC0DALI00 NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10115042
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHC00000LC NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10113253
45
5200
ca. 116
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHC01-10LC NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10114052
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHC0DALILC NOVA 600 40W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10115059
45
5000
ca. 111
direkte
<10%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
57,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien | 121
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
40 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10040830WHO0000000 NOVA 600 40W 3000K MILKY On/Off
EQ10113222
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHO01-1000 NOVA 600 40W 3000K MILKY 1-10V
EQ10114021
45
4200
ca. 93
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHO0DALI00 NOVA 600 40W 3000K MILKY DALI
EQ10115028
45
4300
ca. 96
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHO00000LC NOVA 600 40W 3000K MILKY On/Off LINECT
EQ10113239
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHO01-10LC NOVA 600 40W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10114038
45
4200
ca. 93
direkte
<10%
PNLNOV10040830WHO0DALILC NOVA 600 40W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10115035
45
4300
ca. 96
direkte
<10%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
57,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
122 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
•
•
ELC
BT
KNX
Sensor
40 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås med on/off, 1-10 V eller DALI-forkoblingsenhed
- LED-effekt 40 W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10040840WHO0000000 NOVA 600 40W 4000K MILKY On/Off
EQ10113260
45
4800
ca. 107
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHO01-1000 NOVA 600 40W 4000K MILKY 1-10V
EQ10114069
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHO0DALI00 NOVA 600 40W 4000K MILKY DALI
EQ10115066
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHO00000LC NOVA 600 40W 4000K MILKY On/Off LINECT
EQ10113277
45
4800
ca. 107
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHO01-10LC NOVA 600 40W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10114076
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
PNLNOV10040840WHO0DALILC NOVA 600 40W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10115073
45
4600
ca. 103
direkte
<10%
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
593 mm
57,6 mm
Måltegning
593 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft NOVA-serien | 123
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA-serien
Loftslyspaneler / NOVA-serien
Loftmonteringsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Montering: Loftsmontering, loftsfastgørelsesskinne medfølger
• Kabinetmateriale: stål
• Vægt: 4,4 kg
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
85 mm
613,8 mm
Typebetegnelse
613,8 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • NOVA-serien
PNL 600 UMF SM WH
555 mm
100 mm
PNL 600 UMF SM WH
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113031 EQ10113031
6 mm
PNL 600 UMF FM WH
Loftindbygningsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 35 mm, Monteringshullets
størrelse Ø 614 mm
598 mm
48,7mm
• Vægt: 714 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
Typebetegnelse
579 mm
631,4 mm
PNL 600 UMF FM WH
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113086 EQ10113086
EAN-kode
Bestillingsnr.
Tilslutningskabel RJ45 5,0 m, blå
Tilslutningskabel RJ45 til NOVA- og ALICE-systemløsningen
Tekniske data
• Farve: blå/rød
Typebetegnelse
124 | Indendørs belysning tilbehør NOVA-serien
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, blå
4015120019982 EQ10019982
CA-C-patchkabel RJ45 10.0, blå
4015120019999 EQ10019999
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, rød
4015120019890 EQ10019890
Indendørs belysning
Tilbehør • NOVA-serien
Indendørs belysning tilbehør NOVA-serien | 125
NOVA Quadro-systemet –
Med Plug-and-play til intelligent biodynamisk lys
126 | NOVA Quadro-systemet
Med NOVA Quadro-systemet præsenterer vi den intelligente
af hver enkelt armatur. Tilstedeværelsessensoren reducerer
lysløsning til arbejdspladsbelysning i kontorbygninger, på
tilmed energiforbruget i alle udbygningstrin i systemet. Og
uddannelsessteder og i sundhedsinstitutioner*. ESYLUX
på det højeste udstyrsniveau integrerer vi, ligeledes med
Light Control (ELC) og lyssensor giver kombinationerne af
energieffektiv udnyttelse af dagslyset, det biologisk effektive
master- og slavearmaturer en behovsstyret, energieffektiv,
lys med SymbiLogic-teknologien.
konstant lysregulering – helt ned til individuel regulering
Dine fordele:
LED-indbygningsarmatur-sæt til
systemlofter med skjulte eller
synlige bæreskinner.
Egnet til systemmål
600 x 600 mm
Integrerede DALI-grænseflader
til en omfattende udvidelse af
Quadro-systemet
Fås i lysfarverne
3000 K, 4000 K eller
Tunable White
Forskellige diffusorvarianter:
prismatisk (CRYSTAL)
eller opal (MILKY)
Effektforbrug 120 W
Fås med Bluetooth-styring og
indbygget KNX-modul (ekstraudstyr)
Inklusive indbygget tilstedeværelsessensor med 360° detekteringsområde og 8 m rækkevidde
Meget god lyskvalitet, egnet
til skærmarbejdspladser
iht. EN 12464-1
Inklusive indbygget
styreenhed ELC
(ESYLUX Light Control)
Flimmerfri
*Som alternativ kan nævnes Quadro-sættene i CELINE-serien med separat sensor og ELC, se side 92 - 113
Du finder flere oplysninger om SymbiLogic-teknologien og lyssystemerne fra side 10 - 11.
NOVA Quadro-systemet | 127
120 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 2 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til en ekstra
masterlampe, 2 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af 2 masterlamper med 30 W samt 2 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV100308TWWHC0ELCX00 NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET
EQ10111525
140
3300
ca. 95
direkte
PNLNOV100308TWWHCLELCX00 NOVA 600 120W TW CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10111549
140
3300
ca. 95
PNLNOV100308TWWHC0ELCX00B NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10111532
140
3300
PNLNOV100308TWWHCLELCX00B NOVA 600 120W TW CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10111556
140
PNLNOV100308TWWHC0ELCX00K NOVA 600 120W TW CRYSTAL QUADRO SET KNX
EQ10110320
PNLNOV100308TWWHCLELCX00K NOVA 600 120W TW CRYSTAL LS QUADRO SET KNX
EQ10110337
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 95
direkte
0%
•
•
•
•
3300
ca. 95
direkte
0%
•
•
•
•
140
3300
ca. 95
direkte
0%
•
•
•
•
140
3300
ca. 95
direkte
0%
•
•
•
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
128 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 1 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til 3 ekstra
slavelamper, 3 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af en masterlampe med 30 W samt 3 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030830WHC0ELCX00 NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET
EQ10111129
130
3400
ca. 105
direkte
PNLNOV10030830WHCLELCX00 NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10111143
130
3400
ca. 105
PNLNOV10030830WHC0ELCX00B NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10111136
130
3400
PNLNOV10030830WHCLELCX00B NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10111150
130
PNLNOV10030830WHC0ELCX00K NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL QUADRO SET KNX
EQ10110122
PNLNOV10030830WHCLELCX00K NOVA 600 120W 3000K CRYSTAL LS QUADRO SET KNX
EQ10110139
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 105
direkte
0%
•
•
•
•
3400
ca. 105
direkte
0%
•
•
•
•
130
3400
ca. 105
direkte
0%
•
•
•
•
130
3400
ca. 105
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet | 129
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
120 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med prismeformet afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 1 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til 3 ekstra
slavelamper, 3 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af en masterlampe med 30 W samt 3 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030840WHC0ELCX00 NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET
EQ10111327
130
3600
ca. 110
direkte
PNLNOV10030840WHCLELCX00 NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL LS QUADRO SET
EQ10111341
130
3600
ca. 110
PNLNOV10030840WHC0ELCX00B NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET BT
EQ10111334
130
3600
PNLNOV10030840WHCLELCX00B NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL LS QUADRO SET BT
EQ10111358
130
PNLNOV10030840WHC0ELCX00K NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL QUADRO SET KNX
EQ10110160
PNLNOV10030840WHCLELCX00K NOVA 600 120W 4000K CRYSTAL LS QUADRO SET KNX
EQ10110177
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 110
direkte
0%
•
•
•
•
3600
ca. 110
direkte
0%
•
•
•
•
130
3600
ca. 110
direkte
0%
•
•
•
•
130
3600
ca. 110
direkte
0%
•
•
•
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
130 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / MILKY / 2700 K - 6500 K/ 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 2 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til en ekstra
masterlampe, 2 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af 2 masterlamper med 30 W samt 2 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV100308TWWHO0ELCX00 NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET
EQ10111563
140
3000
ca. 86
direkte
PNLNOV100308TWWHOLELCX00 NOVA 600 120W TW MILKY LS QUADRO SET
EQ10111587
140
3000
ca. 86
PNLNOV100308TWWHO0ELCX00B NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET BT
EQ10111570
140
3000
PNLNOV100308TWWHOLELCX00B NOVA 600 120W TW MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10111594
140
PNLNOV100308TWWHO0ELCX00K NOVA 600 120W TW MILKY QUADRO SET KNX
EQ10110344
PNLNOV100308TWWHOLELCX00K NOVA 600 120W TW MILKY LS QUADRO SET KNX
EQ10110351
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 86
direkte
0%
•
•
•
•
3000
ca. 86
direkte
0%
•
•
•
•
140
3000
ca. 86
direkte
0%
•
•
•
•
140
3000
ca. 86
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet | 131
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
120 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 1 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til 3 ekstra
slavelamper, 3 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af en masterlampe med 30 W samt 3 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030830WHO0ELCX00 NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET
EQ10111167
130
3100
ca. 96
direkte
PNLNOV10030830WHOLELCX00 NOVA 600 120W 3000K MILKY LS QUADRO SET
EQ10111181
130
3100
ca. 96
PNLNOV10030830WHO0ELCX00B NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET BT
EQ10111174
130
3100
PNLNOV10030830WHOLELCX00B NOVA 600 120W 3000K MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10111198
130
PNLNOV10030830WHO0ELCX00K NOVA 600 120W 3000K MILKY QUADRO SET KNX
EQ10110146
PNLNOV10030830WHOLELCX00K NOVA 600 120W 3000K MILKY LS QUADRO SET KNX
EQ10110153
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 96
direkte
0%
•
•
•
•
3100
ca. 96
direkte
0%
•
•
•
•
130
3100
ca. 96
direkte
0%
•
•
•
•
130
3100
ca. 96
direkte
0%
•
•
•
•
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
3,00 m
593 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
132 | Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
KNX
Sensor
120 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lampesæt med opal afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Komplet sætløsning: 1 x masterlampe med integreret lysstyringssystem, tilstedeværelsessensor
til registrering af tilstedeværelse og lysmåling, integreret strømforsyning for op til 3 ekstra
slavelamper, 3 x slavelamper samt brugsklare RJ45-kabler til netværksforbindelse mellem
master- og slavelamper
- Kan udvides via DALI-grænseflade (4 x lysstyring, 2 x omskiftning)
- LED-effekt 120 W. Består af en masterlampe med 30 W samt 3 yderligere slavelamper med en
effekt på 30 W hver
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLNOV10030840WHO0ELCX00 NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET
EQ10111365
130
3200
ca. 103
direkte
PNLNOV10030840WHOLELCX00 NOVA 600 120W 4000K MILKY LS QUADRO SET
EQ10111389
130
3200
ca. 103
PNLNOV10030840WHO0ELCX00B NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET BT
EQ10111372
130
3200
PNLNOV10030840WHOLELCX00B NOVA 600 120W 4000K MILKY LS QUADRO SET BT
EQ10111396
130
PNLNOV10030840WHO0ELCX00K NOVA 600 120W 4000K MILKY QUADRO SET KNX
EQ10110184
PNLNOV10030840WHOLELCX00K NOVA 600 120W 4000K MILKY LS QUADRO SET KNX
EQ10110191
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
0%
•
•
•
direkte
0%
•
•
•
ca. 103
direkte
0%
•
•
•
•
3200
ca. 103
direkte
0%
•
•
•
•
130
3200
ca. 103
direkte
0%
•
•
•
•
130
3200
ca. 103
direkte
0%
•
•
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
Detekteringsområde
57,6 mm
Måltegning
593 mm
3,00 m
360°
Ø4m
Ø6m
Ø8m
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
593 mm
Frontalt på sensoren ca. Ø 6 m
C0
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 8 m
Indbygningsarmaturer til loft NOVA Quadro-systemet | 133
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • NOVA Quadro-systemet
Loftslyspaneler / NOVA-serien
Loftmonteringsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Montering: Loftsmontering, loftsfastgørelsesskinne medfølger
• Kabinetmateriale: stål
• Vægt: 4,4 kg
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
85 mm
613,8 mm
Typebetegnelse
613,8 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • NOVA-serien
PNL 600 UMF SM WH
555 mm
100 mm
PNL 600 UMF SM WH
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113031 EQ10113031
6 mm
PNL 600 UMF FM WH
Loftindbygningsramme 600 til loftindbygningslamper i NOVA-serien og CELINE-serien
Tekniske data
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 35 mm, Monteringshullets
størrelse Ø 614 mm
598 mm
48,7mm
• Vægt: 714 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
Typebetegnelse
579 mm
631,4 mm
PNL 600 UMF FM WH
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120113086 EQ10113086
EAN-kode
Bestillingsnr.
Tilslutningskabel RJ45 5,0 m, blå
Tilslutningskabel RJ45 til NOVA- og ALICE-systemløsningen
Tekniske data
• Farve: blå/rød
Typebetegnelse
134 | Indendørs belysning tilbehør NOVA-serien
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, blå
4015120019982 EQ10019982
CA-C-patchkabel RJ45 10.0, blå
4015120019999 EQ10019999
CA-C-patchkabel RJ45 5,0, rød
4015120019890 EQ10019890
Indendørs belysning
Tilbehør • NOVA-serien
Indendørs belysning tilbehør NOVA-serien | 135
STELLA-serien –
Fladt design for mere spillerum
136 | STELLA-serien
230 V
Undertiden er pladsen over et nedsænket systemloft noget
sættes ind i loftet. Med det slanke design er armaturerne også
begrænset, hvilket gør det vanskeligt at foretage installationer.
egnet som elegante pendellamper på normale lofter. Alligevel
Så er det godt, hvis man kan benytte en belysningsløsning,
er der altid garanteret et højt lysudbytte og et stort udvalg.
der i kraft af den særligt lave bygningshøjde øger spillerum-
Armaturerne i serien fås med 3000 eller 4000 kelvin eller
met igen. Det er tilfældet med armaturerne i STELLA-serien.
med Tunable White. Ud over udførelser til nem koblingsdrift
Da LED’erne er monteret i siden af rammen, er deres alu-
fås også varianter til intelligent DALI-lysstyring.
miniumskabinetter ekstremt flade, og dermed kan de nemt
Dine fordele:
LED-indbygningsarmatur til
systemlofter med skjulte eller
synlige bæreskinner
Med forkoblingsenheder til 230 V
eller DALI
Fås med forskellig strålevinkel:
95° eller 110°
Forskellige diffusorvarianter:
prismatisk (CRYSTAL)
eller opal (MILKY)
Egnet til systemmål
600 x 600 mm eller
300 x 300 mm
Fås i lysfarverne
3000 K, 4000 K eller Tunable White
Effektforbrug
18 W eller 36 W
Lav blændeværdi:
UGR ≤ 19
Flimmerfri
STELLA-serien | 137
18 W / PRISMATIC / 2700 K - 6500 - K / 300 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lamper med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes som loftsindbygningslamper til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner
til systemmål 300 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE130178TWWHP0DALI000 STELLA 300 17W TW PRISMATIC DALI
EQ10600128
20
1800
ca. 90
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra april 2017
Lysfordeling
10 mm
Måltegning
296 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
296 mm
C0
138 | Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
ELC
BT
KNX
Sensor
18 W / PRISMATIC / 3000 K / 300 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampe med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslamper til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 300 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (ON/OFF, DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE13017830WHO00000000 STELLA 300 17W 3000K PRISMATIC ON/OFF
EQ10600005
17
1600
ca. 94
direkte
<10 %
PNLSTE13017830WHP0DALI000 STELLA 300 17W 3000K PRISMATIC DALI
EQ10600036
17
1600
ca. 94
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra april 2017
Måltegning
Lysfordeling
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien | 139
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
18 W / PRISMATIC / 4000 K / 300 x 300 mm
Din fordel:
- LED-lampe med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygningslamper til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 300 x 300 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (ON/OFF, DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE13017840WHP00000000 STELLA 300 17W 4000K PRISMATIC ON/OFF
EQ10600067
17
1680
ca. 100
direkte
<10 %
PNLSTE13017840WHP0DALI000 STELLA 300 17W 4000K PRISMATIC DALI
EQ10600098
17
1680
ca. 100
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra april 2017
Lysfordeling
10 mm
Måltegning
296 mm
C0
140 | Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
296 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
•
ELC
BT
KNX
Sensor
36 W / MILKY / 2700 K - 6500 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE100338TWWHO0DALI000 STELLA 600 33W TW MILKY DALI
EQ10600135
38
4150
ca. 110
direkte
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
0%
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra april 2017
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
10 mm
Måltegning
595 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien | 141
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
36 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (ON/OFF, DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE10033830WHO00000000 STELLA 600 33W 3000K MILKY ON/OFF
EQ10600012
33
3600
ca. 109
direkte
<10 %
PNLSTE10033830WHO0DALI000 STELLA 600 33W 3000K MILKY DALI
EQ10600043
33
3600
ca. 109
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Anslås tilgængelig fra april 2017
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
10 mm
Måltegning
595 mm
C0
142 | Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
595 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
•
ELC
BT
KNX
Sensor
36 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (ON/OFF, DALI) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLSTE10033840WHO00000000 STELLA 600 33W 4000K MILKY ON/OFF
EQ10600074
33
3800
ca. 115
direkte
<10 %
PNLSTE10033840WHO0DALI000 STELLA 600 33W 4000K MILKY DALI
EQ10600104
33
3800
ca. 115
direkte
<10 %
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Anslås tilgængelig fra april 2017
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
10 mm
Måltegning
595 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft STELLA-serien | 143
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • STELLA-serien
Loftslyspaneler / STELLA-serien
Tekniske data
• Leverancen omfatter: 4x Pendelaufhängung, 12x Schrauben, 12x Dübel
Ø 40 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
PNL 120 PDL Set
4015120600159
EQ10600159
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
PNL 100 PDL Set
4015120600166
EQ10600166
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120600173
EQ10600173
54 mm
1200 mm
PNL STELLA 100mm Pendelsatz
Tekniske data
• Leverancen omfatter: 4x Pendelaufhängung, 12x Schrauben, 12x Dübel
Ø 40 mm
54 mm
1000 mm
PNL STELLA 600 Montagerahmen SM WH SLIM
Tekniske data
602 mm
• Kabinetmateriale: aluminium lakeret
• Leverancen omfatter: 18x Schraube, 10X Dübel
• Farve: hvid , svarende til RAL 9003
Typebetegnelse
PNL 600 MF SM WH SLIM
602 mm
50 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • STELLA-serien
PNL STELLA 120mm Pendelsatz
144 | Indendørs belysning tilbehør STELLA-serien
Indendørs belysning
Tilbehør • STELLA-serien
Indendørs belysning tilbehør STELLA-serien | 145
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030830WHC0000000 CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL On/Off
EQ10112010
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHC00000LC CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10111600
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHC01-1000 CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V
EQ10110009
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHC01-10LC CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10110405
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHC0DALI00 CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL DALI
EQ10110801
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHC0DALILC CLARA 600 30W 3000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10111204
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
595 mm
60 mm
C0
146 | Indbygningsarmaturer til loft CLARA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lygte med prismeformet (CRYSTAL) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030840WHC0000000 CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL On/Off
EQ10112003
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHC00000LC CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL On/Off LINECT
EQ10111617
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHC01-1000 CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V
EQ10110016
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHC01-10LC CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL 1-10V LINECT
EQ10110412
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHC0DALI00 CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL DALI
EQ10110818
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHC0DALILC CLARA 600 30W 4000K CRYSTAL DALI LINECT
EQ10111211
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
Måltegning
595 mm
60 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CLARA serien | 147
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
30 W / MILKY / 3000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030830WHO0000000 CLARA 600 30W 3000K MILKY On/Off
EQ10112058
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCLA10030830WHO01-1000 CLARA 600 30W 3000K MILKY 1-10V
EQ10110047
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHO01-10LC CLARA 600 30W 3000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10110443
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHO00000LC CLARA 600 30W 3000K MILKY On/Off LINECT
EQ10111648
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
PNLCLA10030830WHO0DALI00 CLARA 600 30W 3000K MILKY DALI
EQ10110849
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHO0DALILC CLARA 600 30W 3000K MILKY DALI LINECT
EQ10111242
33
3300
ca. 100
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
60 mm
C0
148 | Indbygningsarmaturer til loft CLARA-serien
C90
C0 / C90
DALI
•
•
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
595 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
ELC
BT
KNX
Sensor
30 W / MILKY / 4000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lygte med opal (MILKY) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030840WHO0000000 CLARA 600 30W 4000K MILKY On/Off
EQ10112041
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHO00000LC CLARA 600 30W 4000K MILKY On/Off LINECT
EQ10111655
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHO01-1000 CLARA 600 30W 4000K MILKY 1-10V
EQ10110054
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHO01-10LC CLARA 600 30W 4000K MILKY 1-10V LINECT
EQ10110450
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHO0DALI00 CLARA 600 30W 4000K MILKY DALI
EQ10110856
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHO0DALILC CLARA 600 30W 4000K MILKY DALI LINECT
EQ10111259
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
Måltegning
595 mm
60 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CLARA serien | 149
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
30 W / PRISMATIC / 3000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lampe med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030830WHP0000000 CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC ON/OFF
EQ10112096
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHP00000LC CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC ON/OFF LINECT
EQ10111686
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHP01-1000 CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC 1-10V
EQ10110085
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHP01-10LC CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC 1-10V LINECT
EQ10110481
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHP0DALI00 CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC DALI
EQ10110887
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030830WHP0DALILC CLARA 600 30W 3000K PRISMATIC DALI LINECT
EQ10111280
33
3465
ca. 105
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Måltegning
Lysfordeling
595 mm
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
595 mm
60 mm
C0
150 | Indbygningsarmaturer til loft CLARA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
30 W / PRISMATIC / 4000 K / 600 x 600 mm / 90°
Din fordel:
- LED-lampe med prismeformet (PRISMATIC) afdækning (diffusor)
- Kan anvendes til loftsindbygning til systemlofter, med skjulte eller synlige bæreskinner til
systemmål 600x600 mm
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Fås som on/off, 1-10 V eller DALI
- Med tilbehør til montering som lampe til loftsmontering eller indbygning I loft
- LED-effekt 30W
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PNLCLA10030840WHP0000000 CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC ON/OFF
EQ10112089
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHP00000LC CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC ON/OFF LINECT
EQ10111693
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHP01-1000 CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC 1-10V
EQ10110092
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHP01-10LC CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC 1-10V LINECT
EQ10110498
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHP0DALI00 CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC DALI
EQ10110894
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
PNLCLA10030840WHP0DALILC CLARA 600 30W 4000K PRISMATIC DALI LINECT
EQ10111297
33
3630
ca. 110
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Fås også i størrelse 625 x 625. For yderligere information se www.esylux.dk
Lysfordeling
595 mm
Måltegning
595 mm
60 mm
C0
C90
C0 / C90
Indbygningsarmaturer til loft CLARA serien | 151
Indendørs belysning
Indbygningsarmaturer til loft • CLARA-serien
Loftslyspaneler / CLARA-serien
Indendørs belysning
Downlights
Downlights er for længst blevet en klassiker, der hører
til området for indendørs belysning. De kan anvendes
utallige steder, f.eks. i gange, trappeopgange eller
lobbyer. Somme tider tjener de som eneste loftsbelysning, til andre tider supplerer de hovedbelysningen og
forhøjer fleksibiliteten ved den individuelle belysning
af hele rum. Hvis man vil være i stand til at opfylde de
forskellige krav, der stilles inden for dette område, skal
man have et tilstrækkeligt stort udvalg. Derudover skal
producenten garantere lang levetid for lamperne samt
en fleksibel og fremtidsorienteret driftsteknologi. Det
er præcis de rigtige krav til downlights fra ESYLUX!
Indhold
ALICIA-serien
154 - 161
STINA-serien
162 - 173
ELSA-serien
174 - 191
152 | Downlights
Downlights | 153
ALICIA-serien –
Downlight med fleksibelt lampehoved
154 | ALICIA-serien
1 - 10 V
230 V
Takket være de mange varianter i ALICIA Downlights kan næ-
til 25 grader. De er derfor egnede til spot- og effektbelysning
sten alle ønsker til en individuel udformning af lysatmosfæ-
samt til belysning af små arealer. Det afvekslende keglelys
ren opfyldes. De fås ikke blot med forskellig strålingsvinkel,
giver hermed en fokuseret rumbelysning. Den meget lave
men er også udstyret med et lampehoved, som kan drejes op
UGR-blændeværdi er ganske enkelt fremragende.
Dine fordele:
LED-downlight med aluminiumskabinet i høj kvalitet,
hvid pulverlakering
Fås med separat
tilslutningsboks (ekstraudstyr)
som muliggør sløjfning
Med forkoblingsenheder til 230 V,
1-10 V eller DALI
Fås i lysfarverne
3000 K eller 4000 K
monteringshullets størrelse:
68 mm
Indbygning i loft ved hjælp af fjederklemteknik, intet behov for ekstra
tilbehør
Fås med forskellig strålevinkel:
15°, 24° eller 36°
Lav blændeværdi:
UGR ≤16
ALICIA-serien | 155
9 W / CLEAR / 3000 K / 68 mm / 15°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 15°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI29009830WHT00000000 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR on/off
EO10302008
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009830WHT00000CB0 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR on/off CB
EO10302305
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009830WHT01-10000 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR 1-10V
EO10302206
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009830WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB
EO10302503
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009830WHT0DALI000 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR DALI
EO10302107
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009830WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 15° 9W 3000K CLEAR DALI CB
EO10302404
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
79 mm
68 mm
5-12 mm
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
75 mm
C0
156 | Downlights ALICIA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
9 W / CLEAR / 3000 K / 68 mm / 24°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 24°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI30009830WHT00000000 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR on/off
EO10302022
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009830WHT00000CB0 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR on/off CB
EO10302329
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009830WHT01-10000 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR 1-10V
EO10302220
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009830WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB
EO10302527
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009830WHT0DALI000 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR DALI
EO10302121
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009830WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 24° 9W 3000K CLEAR DALI CB
EO10302428
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
5-12 mm
79 mm
68 mm
75 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ALICIA-serien | 157
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
9 W / CLEAR / 3000 K / 68 mm / 36°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 36°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI31009830WHT00000000 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR on/off
EO10302046
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009830WHT00000CB0 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR on/off CB
EO10302343
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009830WHT01-10000 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR 1-10V
EO10302244
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009830WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR 1-10V CB
EO10302541
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009830WHT0DALI000 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR DALI
EO10302145
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009830WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 36° 9W 3000K CLEAR DALI CB
EO10302442
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
79 mm
68 mm
5-12 mm
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
75 mm
C0
158 | Downlights ALICIA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
9 W / CLEAR / 4000 K / 68 mm / 15°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 15°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI29009840WHT00000000 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR on/off
EO10302015
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009840WHT00000CB0 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR on/off CB
EO10302312
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009840WHT01-10000 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR 1-10V
EO10302213
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009840WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB
EO10302510
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009840WHT0DALI000 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR DALI
EO10302114
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI29009840WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 15° 9W 4000K CLEAR DALI CB
EO10302411
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
5-12 mm
79 mm
68 mm
75 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ALICIA-serien | 159
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
9 W / CLEAR / 4000 K / 68 mm / 24°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 24°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI30009840WHT00000000 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR on/off
EO10302039
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009840WHT00000CB0 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR on/off CB
EO10302336
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009840WHT01-10000 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR 1-10V
EO10302237
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009840WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB
EO10302534
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009840WHT0DALI000 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR DALI
EO10302138
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI30009840WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 24° 9W 4000K CLEAR DALI CB
EO10302435
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
79 mm
68 mm
5-12 mm
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
75 mm
C0
160 | Downlights ALICIA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
9 W / CLEAR / 4000 K / 68 mm / 36°
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 36°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Nem gennemgående ledningsføring ved CB-varianter (Connection Box)
- Drejelig indbygningslampe
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLALI31009840WHT00000000 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR on/off
EO10302053
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009840WHT00000CB0 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR on/off CB
EO10302350
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009840WHT01-10000 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR 1-10V
EO10302251
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009840WHT01-10CB0 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR 1-10V CB
EO10302558
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009840WHT0DALI000 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR DALI
EO10302152
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLALI31009840WHT0DALICB0 ALICIA 68 / 36° 9W 4000K CLEAR DALI CB
EO10302459
9
610
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
5-12 mm
79 mm
68 mm
75 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ALICIA-serien | 161
Indendørs belysning
Downlights • ALICIA-serien
Downlights / Serie ALICIA
STINA-serien –
større strålingsvinkel for variabelt lys
162 | STINA-serien
230 V
STINA-serien er ensbetydende med endnu flere muligheder i
tilfældet med alle vores downlights, følger forkoblingsenhe-
planlægningen af downlights. Begge kabinetstørrelser i serien
derne med til 230 V-koblingsdrift eller intelligent lysstyring
fås hver især med tre forskellige strålingsvinkler, som afgør,
med DALI, ligesom det er tilfældet med forkonfektionerede
om en variant er udviklet til punktuel effektbelysning, eller
stik og formonterede klemmer. Her er også den meget lave
om den er bedre egnet til stemningsbelysning. Som det er
UGR-blændeværdi ganske enkelt fremragende.
Dine fordele:
LED-downlight med aluminiumskabinet i høj kvalitet, hvid eller
sort, pulverlakeret
Med forkoblingsenheder
til 230 V, eller DALI
Fås med forskellige
indbygningshulmål:
90 mm eller 112 mm
Indbygning i loft ved hjælp af fjederklemteknik, intet behov for ekstra
tilbehør
Fås med separat
tilslutningsboks (ekstraudstyr)
som muliggør sløjfning
Fås i lysfarverne
3000 K eller 4000 K
Fås med forskellig strålevinkel:
25°, 38° eller 60°
Lav blændeværdi:
UGR ≤16
STINA-serien | 163
15 W / CLEAR / 3000 K / 112 mm / 38°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 38°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI27015830WHT00000000 STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304163
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830BKT00000000 STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304064
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830WHT00000CB0 STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304569
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830BKT00000CB0 STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304460
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830BKT0DALI000 STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI
EO10304262
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830WHT0DALI000 STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI
EO10304361
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830BKT0DALICB0 STINA 112 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304668
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015830WHT0DALICB0 STINA 112 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304767
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
112 mm
118,5 mm
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
C0
164 | Downlights STINA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / CLEAR / 3000 K / 112 mm / 60°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 60°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI28015830WHT00000000 STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304187
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830BKT00000000 STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304088
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830WHT00000CB0 STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304583
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830BKT00000CB0 STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304484
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830WHT0DALI000 STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI
EO10304385
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830BKT0DALI000 STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI
EO10304286
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830WHT0DALICB0 STINA 112 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304781
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015830BKT0DALICB0 STINA 112 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304682
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
118,5 mm
112 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights STINA-serien | 165
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
15 W / CLEAR / 3000 K / 90 mm / 25°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 25°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI23015830WHT00000000 STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304101
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830BKT00000000 STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304002
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830BKT00000CB0 STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304408
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830WHT00000CB0 STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304507
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830BKT0DALI000 STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI
EO10304200
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830WHT0DALI000 STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI
EO10304309
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830BKT0DALICB0 STINA 90 / 25° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304606
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015830WHT0DALICB0 STINA 90 / 25° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304705
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
109 mm
118,5 mm
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
C0
166 | Downlights STINA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / CLEAR / 3000 K / 90 mm / 38°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 38°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI24015830WHT00000000 STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304125
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830BKT00000000 STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304026
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830WHT00000CB0 STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304521
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830BKT00000CB0 STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304422
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830BKT0DALI000 STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI
EO10304224
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830WHT0DALI000 STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI
EO10304323
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830BKT0DALICB0 STINA 90 / 38° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304620
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015830WHT0DALICB0 STINA 90 / 38° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304729
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
118,5 mm
109 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights STINA-serien | 167
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
15 W / CLEAR / 3000 K / 90 mm / 60°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 60°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI25015830WHT00000000 STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304149
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830BKT00000000 STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304040
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830BKT00000CB0 STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304446
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830WHT00000CB0 STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304545
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830WHT0DALI000 STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI
EO10304347
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830BKT0DALI000 STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI
EO10304248
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830WHT0DALICB0 STINA 90 / 60° 15W 3000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304743
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015830BKT0DALICB0 STINA 90 / 60° 15W 3000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304644
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
109 mm
118,5 mm
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
C0
168 | Downlights STINA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / CLEAR / 4000 K / 112 mm / 38°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 38°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI27015840WHT00000000 STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304170
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840BKT00000000 STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304071
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840WHT00000CB0 STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304576
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840BKT00000CB0 STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304477
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840BKT0DALI000 STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI
EO10304279
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840WHT0DALI000 STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI
EO10304378
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840WHT0DALICB0 STINA 112 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304774
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI27015840BKT0DALICB0 STINA 112 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304675
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
118,5 mm
112 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights STINA-serien | 169
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
15 W / CLEAR / 4000 K / 112 mm / 60°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 60°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI28015840WHT00000000 STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304194
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840BKT00000000 STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304095
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840WHT00000CB0 STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304590
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840BKT00000CB0 STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304491
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840BKT0DALI000 STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI
EO10304293
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840WHT0DALI000 STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI
EO10304392
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840WHT0DALICB0 STINA 112 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304798
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI28015840BKT0DALICB0 STINA 112 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304699
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
130 mm
112 mm
118,5 mm
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
C0
170 | Downlights STINA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / CLEAR / 4000 K / 90 mm / 25°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 25°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI23015840BKT00000000 STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304019
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840WHT00000000 STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304118
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840WHT00000CB0 STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304514
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840BKT00000CB0 STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304415
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840WHT0DALI000 STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI
EO10304316
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840BKT0DALI000 STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI
EO10304217
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840BKT0DALICB0 STINA 90 / 25° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304613
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI23015840WHT0DALICB0 STINA 90 / 25° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304712
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
118,5 mm
109 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights STINA-serien | 171
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
15 W / CLEAR / 4000 K / 90 mm / 38°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 38°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI24015840WHT00000000 STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304132
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840BKT00000000 STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304033
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840BKT00000CB0 STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304439
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840WHT00000CB0 STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304538
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840BKT0DALI000 STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI
EO10304231
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840WHT0DALI000 STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI
EO10304330
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840BKT0DALICB0 STINA 90 / 38° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304637
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI24015840WHT0DALICB0 STINA 90 / 38° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304736
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
109 mm
118,5 mm
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
C0
172 | Downlights STINA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / CLEAR / 4000 K / 90 mm / 60°
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning I loft med transparent (CLEAR) diffusor
- Strålevinkel 60°
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, sort (RAL 9005) eller hvid (RAL 9003) pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLSTI25015840BKT00000000 STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF
EO10304057
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840WHT00000000 STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EO10304156
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840BKT00000CB0 STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR ON/OFF CB
EO10304453
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840WHT00000CB0 STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF CB
EO10304552
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840BKT0DALI000 STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI
EO10304255
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840WHT0DALI000 STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI
EO10304354
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840WHT0DALICB0 STINA 90 / 60° 15W 4000K WHITE CLEAR DALI CB
EO10304750
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLSTI25015840BKT0DALICB0 STINA 90 / 60° 15W 4000K BLACK CLEAR DALI CB
EO10304651
15
1150
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
118,5 mm
109 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights STINA-serien | 173
Indendørs belysning
Downlights • STINA-serien
Downlights / Serie STINA
ELSA-serien –
Klassiske downlights i mange varianter
174 | ELSA-serien
1 - 10 V
230 V
Med ELSA-serien præsenterer vi klassiske downlights i
passende forkoblingsenhed integreres direkte i et intelligent
flere udførelser, der er forskellige i størrelse, form, effekt-
DALI-netværk. Hvis man gerne vil have mest muligt ud af
type og lysfarve. Derudover fås de til alle almindelige
individuel belysning, får man således den størst mulige sty-
driftsteknologier: Ud over enkel koblingsdrift eller 1-10 V-
ringsfleksibilitet, mens lampernes høje farvekonsistens sikrer
dæmpning kan ELSA-lamperne efter behov og valg af en
et harmonisk og flot hvidt lys.
Dine fordele:
LED-downlight med aluminiumskabinet i høj kvalitet, hvid pulverlakering
Med forkoblingsenheder til
230 V, 1-10 V eller DALI
Effektforbrug
5 W, 9 W eller 18 W
Indbygning i loft ved hjælp af
fjederklemteknik, intet behov for
ekstra tilbehør
Fås med forskellige
indbygningshulmål:
68 mm, 165 mm eller 225 mm
Fås i lysfarverne
3000 K eller 4000 K
Fås med separat
tilslutningsboks
(ekstraudstyr) som
muliggør sløjfning
Fås også som kvadratisk
variant på 125 mm eller 165 mm,
effektforbrug 9 W, 12 W eller 15 W
ELSA-serien | 175
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
5 W / MILKY / 3000 K / 68 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 3000 K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS05005830WHO0000000 ELSA 68 5W 3000K MILKY On/Off
EO10300004
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLELS05005830WHO00000CB0 ELSA 68 5W 3000K MILKY On/Off CB
EO10299704
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLELS05005830WHO01-1000 ELSA 68 5W 3000K MILKY 1-10V
EO10300103
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLELS05005830WHO01-10CB0 ELSA 68 5W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10299766
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLELS05005830WHO0DALI00 ELSA 68 5W 3000K MILKY DALI
EO10300202
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
IDLELS05005830WHO0DALICB0 ELSA 68 5W 3000K MILKY DALI CB
EO10299827
5
380
ca. 76
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 68 mm
45 mm
Ø 97 mm
96 mm
37 mm
22 mm
C0
176 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
5 W / MILKY / 4000 K / 68 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 4000K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS05005840WHO0000000 ELSA 68 5W 4000K MILKY On/Off
EO10300011
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS05005840WHO00000CB0 ELSA 68 5W 4000K MILKY On/Off CB
EO10299711
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS05005840WHO01-1000 ELSA 68 5W 4000K MILKY 1-10V
EO10300110
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS05005840WHO01-10CB0 ELSA 68 5W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10299773
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS05005840WHO0DALI00 ELSA 68 5W 4000K MILKY DALI
EO10300219
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS05005840WHO0DALICB0 ELSA 68 5W 4000K MILKY DALI CB
EO10299834
5
410
ca. 83
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 68 mm
45 mm
Ø 97 mm
96 mm
37 mm
22 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 177
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
9 W / MILKY / 3000 K / 165 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 3000 K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS06010830WHO0000000 ELSA 165 9W 3000K MILKY On/Off
EO10300028
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS06010830WHO00000CB0 ELSA 165 9W 3000K MILKY On/Off CB
EO10299728
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS06010830WHO01-1000 ELSA 165 9W 3000K MILKY 1-10V
EO10300127
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS06010830WHO01-10CB0 ELSA 165 9W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10299780
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS06010830WHO0DALI00 ELSA 165 9W 3000K MILKY DALI
EO10300226
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS06010830WHO0DALICB0 ELSA 165 9W 3000K MILKY DALI CB
EO10299841
9
800
ca. 89
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 165 mm
27 mm
Ø 180 mm
96 mm
37 mm
22 mm
C0
178 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
9 W / MILKY / 4000 K / 165 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 4000K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS06010840WHO0000000 ELSA 165 9W 4000K MILKY On/Off
EO10300035
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
IDLELS06010840WHO00000CB0 ELSA 165 9W 4000K MILKY On/Off CB
EO10299735
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
IDLELS06010840WHO01-1000 ELSA 165 9W 4000K MILKY 1-10V
EO10300134
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
IDLELS06010840WHO01-10CB0 ELSA 165 9W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10299797
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
IDLELS06010840WHO0DALI00 ELSA 165 9W 4000K MILKY DALI
EO10300233
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
IDLELS06010840WHO0DALICB0 ELSA 165 9W 4000K MILKY DALI CB
EO10299858
9
850
ca. 94
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 165 mm
27 mm
Ø 180 mm
96 mm
37 mm
22 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 179
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
18 W / MILKY / 3000 K / 225 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 3000 K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS07020830WHO0000000 ELSA 225 18W 3000K MILKY On/Off
EO10300042
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020830WHO00000CB0 ELSA 225 18W 3000K MILKY On/Off CB
EO10299742
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020830WHO01-1000 ELSA 225 18W 3000K MILKY 1-10V
EO10300141
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020830WHO01-10CB0 ELSA 225 18W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10299803
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020830WHO0DALI00 ELSA 225 18W 3000K MILKY DALI
EO10300240
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020830WHO0DALICB0 ELSA 225 18W 3000K MILKY DALI CB
EO10299865
18
1500
ca. 83
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 225 mm
27 mm
Ø 240 mm
110 mm
52 mm
22 mm
C0
180 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
18 W / MILKY / 4000 K / 225 mm
Din fordel:
- LED-downlight til indbygning i loft
- Indbygningsbelysning med opalafdækning (diffusor)
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9016)
- Anvendelig som loftsmontering uden yderligere tilbehør
- Farvetemperatur: 4000K med de laveste farvetolerancer
- God lyskvalitet
- Meget god systemeffektivitet
- Lang LED-levetid: 35.000 driftstimer LM80B50
- Driftsenhed medfølger
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS07020840WHO0000000 ELSA 225 18W 4000K MILKY On/Off
EO10300059
18
1600
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS07020840WHO00000CB0 ELSA 225 18W 4000K MILKY On/Off CB
EO10299759
18
1600
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS07020840WHO01-1000 ELSA 225 18W 4000K MILKY 1-10V
EO10300158
18
1600
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020840WHO01-10CB0 ELSA 225 18W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10299810
18
1600
ca. 89
direkte
<10 %
•
IDLELS07020840WHO0DALI00 ELSA 225 18W 4000K MILKY DALI
EO10300257
18
1600
ca. 83
direkte
<10 %
•
IDLELS07020840WHO0DALICB0 ELSA 225 18W 4000K MILKY DALI CB
EO10299872
18
1600
ca. 89
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Ø 225 mm
27 mm
Ø 240 mm
110 mm
52 mm
22 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 181
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA-serien
9 W / MILKY / 3000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32009830WHO00000000 ELSA 125 9W 3000K MILKY on/off
EO10300301
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009830WHO00000CB0 ELSA 125 9 W 3000K MILKY ON/OFF CB
EO10300608
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009830WHO01-10000 ELSA 125 9W 3000K MILKY 1-10V
EO10300509
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009830WHO01-10CB0 ELSA 125 9 W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10300806
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009830WHO0DALI000 ELSA 125 9W 3000K MILKY DALI
EO10300400
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009830WHO0DALICB0 ELSA 125 9 W 3000K MILKY DALI CB
EO10300707
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
125 mm
5-25 mm
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
C0
182 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
9 W / MILKY / 4000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 9 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32009840WHO00000000 ELSA 125 9W 4000K MILKY on/off
EO10300318
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009840WHO00000CB0 ELSA 125 9 W 4000K MILKY ON/OFF CB
EO10300615
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009840WHO01-10000 ELSA 125 9W 4000K MILKY 1-10V
EO10300516
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009840WHO01-10CB0 ELSA 125 9 W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10300813
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009840WHO0DALI000 ELSA 125 9W 4000K MILKY DALI
EO10300417
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
IDLELS32009840WHO0DALICB0 ELSA 125 9 W 4000K MILKY DALI CB
EO10300714
9
700
ca. 80
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
5-25 mm
125 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 183
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
12 W / MILKY / 3000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 12 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32012830WHO00000000 ELSA 125 12W 3000K MILKY on/off
EO10300325
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012830WHO00000CB0 ELSA 125 12 W 3000K MILKY ON/OFF CB
EO10300622
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012830WHO01-10000 ELSA 125 12W 3000K MILKY 1-10V
EO10300523
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012830WHO01-10CB0 ELSA 125 12 W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10300820
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012830WHO0DALI000 ELSA 125 12W 3000K MILKY DALI
EO10300424
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012830WHO0DALICB0 ELSA 125 12 W 3000K MILKY DALI CB
EO10300721
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
125 mm
5-25 mm
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
C0
184 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
12 W / MILKY / 4000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 12 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32012840WHO00000000 ELSA 125 12W 4000K MILKY on/off
EO10300332
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012840WHO00000CB0 ELSA 125 12 W 4000K MILKY ON/OFF CB
EO10300639
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012840WHO01-10000 ELSA 125 12W 4000K MILKY 1-10V
EO10300530
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012840WHO01-10CB0 ELSA 125 12 W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10300837
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012840WHO0DALI000 ELSA 125 12W 4000K MILKY DALI
EO10300431
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
IDLELS32012840WHO0DALICB0 ELSA 125 12 W 4000K MILKY DALI CB
EO10300738
12
810
ca. 68
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
5-25 mm
125 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 185
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
15 W / MILKY / 3000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32015830WHO00000000 ELSA 125 15W 3000K MILKY on/off
EO10300349
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS32015830WHO00000CB0 ELSA 125 15 W 3000K MILKY ON/OFF CB
EO10300646
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS32015830WHO01-10000 ELSA 125 15W 3000K MILKY 1-10V
EO10300547
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS32015830WHO01-10CB0 ELSA 125 15 W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10300844
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS32015830WHO0DALI000 ELSA 125 15W 3000K MILKY DALI
EO10300448
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS32015830WHO0DALICB0 ELSA 125 15 W 3000K MILKY DALI CB
EO10300745
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
125 mm
5-25 mm
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
C0
186 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / MILKY / 3000 K / 165 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 165 x 165 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 3000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS33015830WHO00000000 ELSA 165 15W 3000K MILKY on/off
EO10300363
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS33015830WHO00000CB0 ELSA 165 15 W 3000K MILKY ON/OFF CB
EO10300660
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS33015830WHO01-10000 ELSA 165 15W 3000K MILKY 1-10V
EO10300561
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS33015830WHO01-10CB0 ELSA 165 15 W 3000K MILKY 1-10V CB
EO10300868
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS33015830WHO0DALI000 ELSA 165 15W 3000K MILKY DALI
EO10300462
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
IDLELS33015830WHO0DALICB0 ELSA 165 15 W 3000K MILKY DALI CB
EO10300769
15
1220
ca. 81,6
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
190 mm
190 mm
57,5 mm
5-25 mm
165 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 187
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
15 W / MILKY / 4000 K / 125 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 125 x 125 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS32015840WHO00000000 ELSA 125 15W 4000K MILKY on/off
EO10300356
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS32015840WHO00000CB0 ELSA 125 15 W 4000K MILKY ON/OFF CB
EO10300653
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS32015840WHO01-10000 ELSA 125 15W 4000K MILKY 1-10V
EO10300554
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS32015840WHO01-10CB0 ELSA 125 15 W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10300851
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS32015840WHO0DALI000 ELSA 125 15W 4000K MILKY DALI
EO10300455
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS32015840WHO0DALICB0 ELSA 125 15 W 4000K MILKY DALI CB
EO10300752
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
145 mm
145 mm
44,5 mm
125 mm
5-25 mm
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
C0
188 | Downlights ELSA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
15 W / MILKY / 4000 K / 165 mm
Din fordel:
- LED-downlight, 15 W, til indbygning i loft med opal (MILKY) diffusor
- Indbygningsmål til indbygning i loft 165 x 165 mm
- Rigtig god lyskvalitet
- LED-levetid 35.000 timer, LM80 B50
- Elektronisk forkoblingsenhed integreret, installation uden ekstra tilbehør
- Ved CB-varianter (Connection Box) er der forenklet gennemgående ledningsføring
- Kabinet af høj kvalitet, lampelegemer af metal, hvid pulverlakering (RAL 9003)
- Farvetemperatur 4000 K
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
IDLELS33015840WHO00000000 ELSA 165 15W 4000K MILKY on/off
EO10300370
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS33015840WHO00000CB0 ELSA 165 15 W 4000K MILKY ON/OFF CB
EO10300677
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS33015840WHO01-10000 ELSA 165 15W 4000K MILKY 1-10V
EO10300578
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS33015840WHO01-10CB0 ELSA 165 15 W 4000K MILKY 1-10V CB
EO10300875
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS33015840WHO0DALI000 ELSA 165 15W 4000K MILKY DALI
EO10300479
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
IDLELS33015840WHO0DALICB0 ELSA 165 15 W 4000K MILKY DALI CB
EO10300776
15
1300
ca. 87
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
190 mm
190 mm
57,5 mm
5-25 mm
165 mm
C0
C90
C0 / C90
Downlights ELSA-serien | 189
Indendørs belysning
Downlights • ELSA-serien
Downlights / ELSA Square-serien
Indendørs belysning
Tilbehør • ELSA-serien
Indoor Downlight Cable 1m
- Forlængerledning til ELSA-serien
Tekniske data
• Vægt: 0,035 kg
• Farve: hvid
Typebetegnelse
IDLELSCABLE
190 | Indendørs belysning tilbehør ELSA-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120300295 EO10300295
Indendørs belysning
Tilbehør • ELSA-serien
Indendørs belysning tilbehør ELSA-serien | 191
Indendørs belysning
Pendellamper
Hvad enten det er på kontorer eller i konferencerum
loftsprojektørbelysning, også indirekte loftsprojektør-
eller receptionslokaler, er pendellamper egnede på
belysning. Der følger altid LED’er med lang levetid og
alle de steder, hvor der ud over en høj lyskomfort også
en høj energieffektivitet med.
kræves en særlig grad af elegance. Her handler det om
både blændfrit lys og lampernes udvendige design.
Som sædvanlig har ESYLUX derfor også i forhold til
pendellamperne fokus på et design, der er reduceret til det væsentlige. Alt andet er et spørgsmål om
individuelle krav. Lamperne lyser enten med en lysfarve, der ikke kan ændres, eller er udstyret med en
Tunable White og har efter behov, ud over den direkte
Indhold
PRANA+ serien
192 | Pendellamper
194 - 201
Pendellamper | 193
PRANA+ serien pendellampe –
Optimalt repræsentativt lys
194 | PRANA+ serien
Pendellampen i PRANA+ serien opfylder de højeste krav
variabel lysfarve (Tunable White). Overbevisende også i
til et repræsentativt design såvel som lyskvalitet. Det rene
detaljerne: For ikke at forstyrre den klare linjeføring ligger
formsprog i det førsteklasses design fryder øjet og gør indtryk
tilslutningsledningerne usynligt i ophænget, mens lampens
på besøgende. Derudover kan der skabes en lysatmosfære,
DALI-kompatibilitet muliggør integrering i intelligente digi-
som til enhver tid opfylder de helt personlige ønsker: Med
tale omgivelser.
direkte og indirekte belysning, individuel lysstyrke og en
Dine fordele:
Lyskilder, der kan styres individuelt:
Direkte belysning af
arbejdsområdet og indirekte
loftsprojektørbelysning
Fås med Tunable White (ekstraudstyr): til trinløs ændring af lystemperatur mellem varm hvid og kold hvid.
DALI-EVG for intelligent lysstyring
Fås i forskellige farver: Hvid pulverlakering, sort anodiseret, krom
Forkoblingsenhed placeret
diskret i formskønt kabinet af
rustfrit stål
Fås i lysfarverne
3000 K, 4000 K
og med Tunable White
Kabelføring placeret usynligt i
ophænget
Lav blændeværdi:
UGR ≤16
PRANA+ serien | 195
30 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 1 LED-lysfelt (Downlight) til direkte belysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning, farveskift) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper
(version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 3560lm
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA040308TWST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W TW CR CRYSTAL DALI
EV10125072
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
PDLPRA040308TWBK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W TW BK CRYSTAL DALI
EV10125171
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
PDLPRA040308TWWH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W TW WH MILKY DALI
EV10125270
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
PDLPRA040308TWBKC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W TW BK CRYSTAL DIM
EV10125041
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
PDLPRA040308TWWHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W TW WH CRYSTAL DIM
EV10125089
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
PDLPRA040308TWSTC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W TW CR CRYSTAL DIM
EV10125034
30
3560
ca. 118
direkte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
87 mm
400 - 1100 mm
59 mm
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
1200 mm
300 mm
C0
196 | Pendellamper PRANA+ serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
30 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 1 LED-lysfelt (Downlight) til direkte belysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper (version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 3300lm
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA04030830ST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K CR CRYSTAL DALI
EV10125058
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030830BK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K BK CRYSTAL DALI
EV10125157
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030830WH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K WH CRYSTAL DALI
EV10125256
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030830BKC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K BK CRYSTAL DIM
EV10125133
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030830WHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K WH CRYSTAL DIM
EV10125140
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030830STC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 3000K CR CRYSTAL DIM
EV10125096
30
3300
ca. 110
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
400 - 1100 mm
59 mm
87 mm
1200 mm
300 mm
C0
C90
C0 / C90
Pendellamper PRANA+ serien | 197
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
30 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 1 LED-lysfelt (Downlight) til direkte belysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper (version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 3360lm
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA04030840ST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K CR CRYSTAL DALI
EV10125065
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030840BK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K BK CRYSTAL DALI
EV10125164
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030840WH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K WH CRYSTAL DALI
EV10125263
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030840BKP0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K BK CRYSTAL DIM
EV10125195
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030840STC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K CR CRYSTAL DIM
EV10125188
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
PDLPRA04030840WHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 30W 4000K WH CRYSTAL DIM
EV10125232
30
3360
ca. 112
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
87 mm
400 - 1100 mm
59 mm
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
1200 mm
300 mm
C0
198 | Pendellamper PRANA+ serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
60 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 2 LED-lysfelter (Up-/Downlight) til direkte belysning og indirekte loftsbelysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning, farveskift) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper
(version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 6760lm
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA040608TWST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W TW CR CRYSTAL DALI
EV10125027
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
PDLPRA040608TWBK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W TW BK CRYSTAL DALI
EV10125126
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
PDLPRA040608TWWH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W TW WH CRYSTAL DALI
EV10125225
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
PDLPRA040608TWBKC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W TW BK CRYSTAL DIM
EV10125287
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
PDLPRA040608TWSTC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W TW CR CRYSTAL DIM
EV10125249
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
PDLPRA040608TWWHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W TW WH CRYSTAL DIM
EV10125294
60
6760
ca. 112
direkte/
indirekte
0%
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
400 - 1100 mm
59 mm
87 mm
1200 mm
300 mm
C0
C90
C0 / C90
Pendellamper PRANA+ serien | 199
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
60 W / CRYSTAL / 3000 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 2 LED-lysfelter (Up-/Downlight) til direkte belysning og indirekte loftsbelysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper (version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 5100 lm
- Farvetemperatur ca. 3000 K (varm hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA04060830ST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K CR CRYSTAL DALI
EV10125003
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060830BK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K BK CRYSTAL DALI
EV10125102
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060830WH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K WH CRYSTAL DALI
EV10125201
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060830STC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K CR CRYSTAL DIM
EV10125300
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060830WHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K WH CRYSTAL DIM
EV10125324
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060830BKC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 3000K BK CRYSTAL DIM
EV10125317
60
6210
ca. 103
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
87 mm
400 - 1100 mm
59 mm
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
1200 mm
300 mm
C0
200 | Pendellamper PRANA+ serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
60 W / CRYSTAL / 4000 K / 1200 mm
Din fordel:
- Kvalitetspendellampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- 2 LED-lysfelter (Up-/Downlight) til direkte belysning og indirekte loftsbelysning
- Fremragende lyskvalitet
- Styring (TIL/FRA, dæmpning) via DALI (version DALI) eller konventionelle knapper (version DIM)
- Lysstrøm (lampe): ca. 6300 lm
- Farvetemperatur ca. 4000 K (neutral hvid)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PDLPRA04060840ST0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K CR CRYSTAL DALI
EV10125010
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060840BK0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K BK CRYSTAL DALI
EV10125119
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060840WH0DALI00 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K WH CRYSTAL DALI
EV10125218
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060840WHC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K WH CRYSTAL DIM
EV10125355
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060840STC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K CR CRYSTAL DIM
EV10125331
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
PDLPRA04060840BKC0DIM0000 Pendulum light PRANA+ 60W 4000K BK CRYSTAL DIM
EV10125348
60
6300
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
400 - 1100 mm
59 mm
87 mm
1200 mm
300 mm
C0
C90
C0 / C90
Pendellamper PRANA+ serien | 201
Indendørs belysning
Pendellamper • PRANA+ serien
Pendellamper / PRANA+ serien
Indendørs belysning
Standerlamper
Standerlamper bliver stadig mere populære til belys-
er man garanteret en ren formgivning og den højeste,
ning af den enkelte arbejdsplads. Det skyldes også,
sensorstyrede energieffektivitet.
at de kan anvendes fleksibelt og opstilles individuelt.
Samtidig er de også nemme at transportere ved en
flytning til andre lokaler eller bygninger. Produktprogrammet fra ESYLUX tilbyder her løsninger til forskellige krav. Hvis man ønsker en lampe med førsteklasses
design og et biologisk effektivt lys, findes den hos os,
og hvis man til sin standardarbejdsplads kan nøjes
med et alternativ, der er nemt, men som stadig har høj
lyskvalitet, finder man også det hos os. I alle tilfælde
Indhold
ISABELLE-serien
204 - 209
PRANA+ serien
210 - 213
202 | Standerlamper
Standerlamper | 203
ISABELLE-serien kontorstanderlampe –
Ren og skær intelligens
204 | ISABELLE-serien
1 - 10 V
230 V
ISABELLE-standerlampen er en optimal lysløsning til
Den reelle formgivning af det pulverbehandlede alumini-
standardkontoret. Takket være dens lave UGR-blændeværdi
umskabinet præger lampens fremtoning, mens dens stabile
er den særligt egnet til skærmarbejdspladser, hvor der i
standerfod i stål også fås i U-form (ekstraudstyr) og herved
kraft af lampens direkte og indirekte lys og den integrerede
garanterer optimal fleksibilitet ved placering af lampen.
sensorik opnås en fremragende, energieffektiv belysning.
Dine fordele:
LED-gulvlampe med førsteklasses kabinet i pulverbehandlet
aluminium
Blændfrit direkte lys og
Indirekte loftsprojektørbelysning
Integreret tilstedeværelses- og
lyssensor til energieffektiv drift;
kan omgås manuelt via indbygget
kontakt eller fjernbetjening (ON/
OFF, DIM)
Fås i to forskellige lysfarver:
3000 K eller 4000 K
Lav blændeværdi:
UGR ≤19
Fås i sort eller hvid udførelse
Optimal stabilitet takket være fodsoklen, fås som ekstraudstyr med U-fod
ISABELLE-serien | 205
45 W / CRYSTAL / 3000 K / 1950 mm
Din fordel:
- LED-standerlampe til arbejdspladsbelysning på kontorer og mødelokaler med blændfrit direkte
og indirekte lys
- Enkelt, tidløst design
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Tilstedeværelsesregulering, kan omgås via knapper og fjernbetjening
- Optimal stabilitet via fodsokkel
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, pulverlakering
- Farvetemperatur 3000 K
- Fremragende lyskvalitet uden flimmer
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
FLOISB45045830WHCADIMM00I ISABELLE 45W 3000K WH CRYSTAL PD S-BASE
EO10306006
47,2
6000
ca. 127
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB45045830BKCADIMM00I ISABELLE 45W 3000K BK CRYSTAL PD S-BASE
EO10306020
47,2
6000
ca. 127
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB46045830WHCADIMM00I ISABELLE 45W 3000K WH CRYSTAL PD U-BASE
EO10306044
47,2
6000
ca. 127
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB46045830BKCADIMM00I ISABELLE 45W 3000K BK CRYSTAL PD U-BASE
EO10306068
47,2
6000
ca. 127
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
160 mm
600 mm
1,95 m
30 mm
195 mm
Indendørs belysning
Standerlamper • ISABELLE-serien
Standerlamper / ISABELLE-serien
360°
400 mm
Ø4m
400 mm
14 mm
400 mm
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
300 mm
C0
206 | Standerlamper ISABELLE-serien
C90
C0 / C90
KNX
Sensor
45 W / CRYSTAL / 4000 K / 1950 mm
Din fordel:
- LED-standerlampe til arbejdspladsbelysning på kontorer og mødelokaler med blændfrit direkte
og indirekte lys
- Enkelt, tidløst design
- Meget god lyskvalitet, egnet til skærmarbejdspladser iht. EN 12464-1 og til teknisk tegning
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Tilstedeværelsesregulering, kan omgås via knapper og fjernbetjening
- Optimal stabilitet via fodsokkel
- Kabinet i høj kvalitet, lampelegemer i aluminium, pulverlakering
- Farvetemperatur 4000 K
- Fremragende lyskvalitet uden flimmer
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
FLOISB45045840WHCADIMM00I ISABELLE 45W 4000K WH CRYSTAL PD S-BASE
EO10306013
47,2
6300
ca. 133
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB45045840BKCADIMM00I ISABELLE 45W 4000K BK CRYSTAL PD S-BASE
EO10306037
47,2
6300
ca. 133
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB46045840WHCADIMM00I ISABELLE 45W 4000K WH CRYSTAL PD U-BASE
EO10306051
47,2
6300
ca. 133
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FLOISB46045840BKCADIMM00I ISABELLE 45W 4000K BK CRYSTAL PD U-BASE
EO10306075
47,2
6300
ca. 133
direkte/
indirekte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
160 mm
600 mm
1,95 m
195 mm
30 mm
360°
400 mm
Ø4m
400 mm
14 mm
400 mm
Arbejdsområde ca. Ø 4 m
300 mm
C0
C90
C0 / C90
Standerlamper ISABELLE-serien | 207
Indendørs belysning
Standerlamper • ISABELLE-serien
Standerlamper / ISABELLE-serien
- Slutbrugerfjernbetjening til ISABELLE-serien
Tekniske data
29 mm
7 mm
• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
• Mål ca.: højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• Vægt: 0,015 kg
• Farve: sølv/grøn-metallic
Typebetegnelse
56 mm
Indendørs belysning
Tilbehør • ISABELLE-serien
Mobil-RCi-M ISABELLE
Mobil-RCi-M ISABELLE
208 | Indendørs belysning tilbehør ISABELLE-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120306082
EO10306082
Indendørs belysning
Tilbehør • ISABELLE-serien
Indendørs belysning tilbehør ISABELLE-serien | 209
PRANA+ serien Kontorstanderlampe –
Fuldendt lys og design
210 | PRANA+ serien
Standerlampen i PRANA+ serien er kronjuvelen i vores
og velbefindende ved skrivebordet. Takket være det biologisk
indendørs belysning. Med denne standerlampe sætter vi nye
effektive lys med SymbiLogic-teknologien, højeste kvalitet
standarder for Human Centric Lighting: Den viser, hvorledes
Made in Germany og en intuitiv, individuel betjening giver
et harmonisk hele kan opstå af førsteklasses design og intel-
den til enhver tid en optimal, behovsorienteret lysatmosfære.
ligent styringsteknologi, der er mere end blot summen af de
Og takket være den patenterede fod og det fleksible lampe-
enkelte kvalitetskendetegn. Aldrig før har en lysløsning til
hoved oven i købet på hvert skrivebord!
arbejdspladsen haft så positiv indflydelse på produktivitet
Dine fordele:
Lyskilder, der kan styres individuelt: direkte belysning af arbejdsområdet og indirekte loftsprojektørbelysning
Med SymbiLogic-teknologi for
biologisk effektivt lys i en særligt
energieffektiv form
Lampehoved, der kan trækkes ud, så
det passer til skrivebordets længde
Inklusive hightech-sensor med
340° detekteringsområde
og 6 m rækkevidde
Bekvem styring via det integrerede
betjeningsfelt, fjernbetjeningen
eller også via Smartphone, tablet
og computer.
Kan forbindes med andre PRANA+
lamper for en behagelig lysatmosfære og for at undgå isolerede
øer med lys.
Fås som ekstraudstyr med den
patenterede, adaptive fod til
anvendelse på skriveborde med
massive sider helt ned til gulvet.
Fås i forskellige farver: Hvid pulverlakering, sort anodiseret eller krom
"EnOcean ®, alliance logo, alliance member logo and ingredient logo are registered trademarks of EnOcean GmbH and EnOcean
Alliance Inc. All other product or service names are the property of their respective owners."
© EnOcean Alliance Inc., 2012
PRANA+ serien | 211
110 W / CRYSTAL / 2700 K - 6500 K / 2000 mm
Din fordel:
- Kvalitetsstanderlampe, designet af designbureauet Peter Schmidt
- Biodynamisk lys med SymbiLogic-teknologi
- Tilstedeværelsessensor til tilstedeværelsesafhængig belysning af arbejdspladsen
- 2 LED-lysfelter, som kan styres individuelt (Up-/Downlight) til direkte belysning og indirekte
loftsbelysning
- Kan betjenes på det integrerede touch-panel eller med smartphone, tablet eller computer via WiFi
- Standerlamperne kan synkroniseres med hinanden
- 3 lysscener kan programmeres
- Fremragende lyskvalitet uden flimmer
- LED-levetid 50.000 timer, LM80 B10
- Lysstrøm (lampe): ca. 11.475 lm
- Farvetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White)
- Lampehovedet kan indstilles individuelt til optimal oplysning af arbejdsfladen
- Patenteret variabel justerbar fod
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
FLOPRA021208TWWHCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL
EV10401039
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FLOPRA011208TWWHCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW WH CRYSTAL SL
EV10401008
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FLOPRA021208TWBKCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW BK CRYSTAL SL
EV10401046
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FLOPRA011208TWBKCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW BK CRYSTAL SL
EV10401015
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FLOPRA011208TWCRCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW ST CRYSTAL SL
EV10401022
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FLOPRA021208TWCRCASYBL00 Office floor light PRANA+ 110W TW ST CRYSTAL SL
EV10401053
110
11475
ca. 104
direkte/
indirekte
0%
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
310 mm
510 mm
3,00 m
180 mm
2000 mm
Indendørs belysning
Standerlamper • PRANA+ serien
Standerlamper / PRANA+ serien
360°
Ø 2,5
m
Ø6m
Arbejdsområde ca. Ø 2,5 m
C0
212 | Standerlamper PRANA+ serien
C90
C0 / C90
Gangområde / på tværs af sensoren ca. Ø 6 m
KNX
Sensor
Standerlamper PRANA+ serien | 213
Indendørs belysning
Standerlamper • PRANA+ serien
Udendørs belysning
OL/AOL-serien
fra side 218
214 | Produktserieoversigt
AL-serien
fra side 224
ALVA WHL-serien
fra side 230
Belysning
214 - 263
ALVA UDL-serien
fra side 236
ALVA BL-serien
fra side 244
ALVA BL 180°-serien
fra side 250
ALVA BL-serien
fra side 254
ALVA BL 180°-serien
fra side 258
Projektører
264 - 279
OFR/AFR-serien
fra side 266
OFL/AFL SUN-serien
fra side 270
Produktserieoversigt | 215
Udendørs belysning
Belysning
Lige fra havelågen til husdøren, på facader og på stier:
Som sædvanlig takket være et højt samlet lysudbytte
Udendørs lamper er ikke kun beregnet til, at man
og LED’er med lang levetid. Derudover fås vores serier
kan orientere sig og føle sig sikker, men ofte skal de
enten med integreret bevægelsessensor som standard-
også på en udtryksfuld måde sætte fokus på arealer
udstyr eller tilbehør – og bruger kun energi, når der er
og genstande og skal i den forbindelse også selv se
brug for det.
pæne ud. ESYLUX-produktprogrammet tilbyder derfor,
lige fra klassisk design til moderne form, førsteklasses
belysningsløsninger, der ikke blot er kendetegnet ved
deres lyskvalitet og modstandsdygtighed, men som
også imponerer i æstetisk henseende. Derudover sørger de på forskellige måder for et lavere energibehov:
Indhold
OL/AOL-serien
218 - 223
AL -serien
224 - 227
ALVA - WHL-serien
230 - 235
ALVA - UDL-serien
236 - 243
ALVA - BL-serien
244 - 263
216 | Belysning
Belysning | 217
OL/AOL-serien –
En form, som varer længere end enhver trend
218 | OL/AOL-serien
230 V
Lamperne er blændende smukke, og takket være opalhvid
som ekstraudstyr, giver en energieffektiv drift. Installation
diffusor kan de alligevel udsende et blændfrit lys – det er kun
er desuden særlig let at udføre: Der er rigelig plads til led-
en af fordelene ved vores OL/AOL-lamper Med deres elegante
ningsføring, og kabeltilførslen fra bag- og undersiden og de
optik er de allerede i dag en tidløs klassiker, der tilpasser
aflange huller giver en optimal opsætning under placering på
sig stilfuldt i ethvert miljø. Huset af trykstøbt aluminium har
facaden.
lang levetid, og den integrerede bevægelsessensor, der fås
Dine fordele:
Designlampe med kabinet af
trykstøbt aluminium
Enhåndsstiksokkelmontering
Skjult tilslutningssokkel med god
plads til ledningsføring
Der fås varianter med
14 W eller 25 W samt med
3000 K eller 4000 kelvin
Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
Afblænding af enkelte
detekteringsområder ved hjælp
af medfølgende afdækningsclips
Medfølgende stikklemme til at
trække beskyttelseslederen igennem
Fås som automatikbelysning (ekstraudstyr) med integreret bevægelsessensor og 140° detekteringsområde
OL/AOL-serien | 219
Belysning / OL/AOL-serien
14 W / MILKY / 3000 K / 100
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • OL/AOL-serien
- LED-lampe
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- 14 W, lysfarve ca. 3000 K varm hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Kan leveres med integreret bevægelsessensor og skumringsrelæ (kan indstilles)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OL 100 LED 3K, hvid OL 100 LED 3K
EL10710704
14
750
ca. 54
direkte
<10 %
•
OL 100 LED 3K, sort OL 100 LED 3K
EL10710711
14
750
ca. 54
direkte
<10 %
•
AOL 100 LED 3K hvid AOL 100 LED 3K
EL10750700
14
750
ca. 54
direkte
<10 %
•
•
AOL 100 LED 3K sort AOL 100 LED 3K
EL10750717
14
750
ca. 54
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
104 mm
143 mm
205 mm
2m
10 m
140°
18 m
Frontalt på sensoren
C0
220 | Udendørs belysning OL/AOL-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Belysning / OL/AOL-serien
14 W / MILKY / 5000 K / 100
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • OL/AOL-serien
- LED-lampe
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- 14 W, lysfarve ca. 5000 K, kold hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Kan leveres med integreret bevægelsessensor og skumringsrelæ (kan indstilles)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OL 100 LED 5K, hvid OL 100 LED 5K
EL10710001
14
770
ca. 55
direkte
<10 %
•
OL 100 LED 5K, sort OL 100 LED 5K
EL10710018
14
770
ca. 55
direkte
<10 %
•
AOL 100 LED 5K hvid AOL 100 LED 5K
EL10750007
14
770
ca. 55
direkte
<10 %
•
•
AOL 100 LED 5K sort AOL 100 LED 5K
EL10750014
14
770
ca. 55
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
104 mm
143 mm
205 mm
2m
10 m
140°
18 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OL/AOL-serien | 221
Belysning / OL/AOL-serien
25 W / MILKY / 3000 K / 200
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • OL/AOL-serien
- LED-lampe
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- 25 W, lysfarve ca. 3000 K hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Kan leveres med integreret bevægelsessensor og skumringsrelæ (kan indstilles)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OL 200 LED 3K hvid OL 200 LED 3K
EL10710803
25
1430
ca. 57
direkte
<10 %
•
OL 200 LED 3K sort OL 200 LED 3K
EL10710810
25
1430
ca. 57
direkte
<10 %
•
AOL 200 LED 3K hvid AOL 200 LED 3K
EL10750809
25
1430
ca. 57
direkte
<10 %
•
•
AOL 200 LED 3K sort AOL 200 LED 3K
EL10750816
25
1430
ca. 57
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
184 mm
143 mm
205 mm
2m
10 m
140°
18 m
Frontalt på sensoren
C0
222 | Udendørs belysning OL/AOL-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Belysning / OL/AOL-serien
25 W / MILKY / 5000 K / 200
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • OL/AOL-serien
- LED-lampe
- Design lampe af trykstøbt aluminium og plast
- 25 W, lysfarve ca. 5000 K hvid
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Kan leveres med integreret bevægelsessensor og skumringsrelæ (kan indstilles)
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OL 200 LED 5K, hvid OL 200 LED 5K
EL10710100
25
1510
ca. 60
direkte
<10 %
•
OL 200 LED 5K, sort OL 200 LED 5K
EL10710117
25
1510
ca. 60
direkte
<10 %
•
AOL 200 LED 5K hvid AOL 200 LED 5K
EL10750106
25
1510
ca. 60
direkte
<10 %
•
•
AOL 200 LED 5K sort AOL 200 LED 5K
EL10750113
25
1510
ca. 60
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
184 mm
143 mm
205 mm
2m
10 m
140°
18 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OL/AOL-serien | 223
AL-serien –
Klassisk design til attraktive facader
224 | AL -serien
230 V
Klassisk design for en succesfuld udformning af ydre faca-
en integreret bevægelsessensor, som reducerer lampernes
der – det er indbegrebet af væglamperne Monza og Garda.
energiforbrug yderligere. Installationen er også nem: Takket
Under de kugleformede kupler af opal- eller blæreglas sid-
være den gode plads til ledningsføring og den praktiske
der der moderne teknik – med LED’er med lang levetid og
enhåndsstiksokkelmontering!
Dine fordele:
Enhåndsstiksokkelmontering
Inklusive LED-lyskilde
Skjult tilslutningssokkel med god
plads til ledningsføring
Automatikbelysning med
integreret bevægelsessensor
og 130° detekteringsområde
Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
Komplet apparat bestående af
lampeunderdel og blæreglas
Medfølgende stikklemme til
at trække beskyttelseslederen
igennem
Tilpasning af dækning og
rækkevidde ved hjælp af den
drejelige linse
AL -serien | 225
Belysning / AL -serien
13 W / CLEAR / 2700 K / 275 x 215 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • AL-serien
- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor og 130° detekteringsområde
- Komplet apparat bestående af lampeunderdel og blæreglas
- Inklusive LED-lyskilde
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Tilpasning af registrering ved hjælp af den drejelige linse
- Klart glas med indesluttede luftbobler
- Afblænding af enkelte områder med medfølgende afdækningsclips
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
AL P Monza 130 827 WHC LED AL P Monza 130 827 WHC LED
EL10026331
6,6
490
ca. 75
direkte
<10 %
•
•
AL P Monza 130 827 BKC LED AL P Monza 130 827 BKC LED
EL10026348
6,6
490
ca. 75
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
215 mm
275 mm
250 mm
130°
20 m
4m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
226 | Udendørs belysning AL-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
KNX
Sensor
Belysning / AL -serien
13 W / MILKY / 2700 K / 275 x 215 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • AL-serien
- Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor og 130° detekteringsområde
- Komplet apparat bestående af lampeunderdel og blæreglas
- Inklusive LED-lyskilde
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Tilpasning af registrering ved hjælp af den drejelige linse
- Afblænding af enkelte områder med medfølgende afdækningsclips
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
AL P Garda 130 827 BKO LED AL P Garda 130 827 BKO LED
EL10026379
6,6
400
ca. 60
direkte
<10 %
•
•
AL P Garda 130 827 WHO LED AL P Garda 130 827 WHO LED
EL10026362
6,6
400
ca. 60
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
1,80 m
215 mm
275 mm
250 mm
130°
20 m
4m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning AL-serien | 227
ALVA-serien –
Intelligente detaljer til individuelle koncepter
228 | ALVA-serien
230 V
ALVA-serien viser på imponerende vis, hvordan der kan
med et rent hvidt lys, er yderst holdbare og sørger for en
skabes en moderne, fast udendørs belysning. Deres robuste
naturlig farvegengivelse af de belyste omgivelser. Integrerede
kabinet, der er beskyttet mod havvand, i trykstøbt aluminium
bevægelsessensorer og digital netværkstilslutning med DALI,
garanterer optimal modstandsdygtighed. Den pulverlakerede
der fås som ekstraudstyr, giver en intelligent lysstyring – til
overflade beskytter mod snavs og gør det også nemt at fjerne
individuelle koncepter i overensstemmelse med dine helt
graffiti. En anden ting, der imponerer, er lyset. LED'erne lyser
personlige ønsker!
40
ALVA-væg-, -lofts- og
Husnummerbelysning
ALVA-up-/downlights
ALVA-pullertlamper
- solid aluminiumskonstruktion
- solid aluminiumskonstruktion
- solid aluminiumskonstruktion
- egnet som husnummerlampe eller
vægbelysning til væg- og loftsmontage
- keglelys til smuk omgivende belysning
- valg mellem klar eller opalfarvet diffusor
- lysende designring
- maske til valgfri lysbegrænsning
- nem installation takket være god
plads til ledningsføring
- bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven
- fås med tre forskellige strålingsvinkler
- kan forbindes med DALI
UDFØRELSE:
UDFØRELSE:
- bevægelsessensor, der passer til kabinetfarven
- orienteringslys / skumringsrelæ /
maksimalværdibegrænsning
UDFØRELSE:
hvid,
svarende til
RAL 9016
antracit,
svarende til
RAL 7016
- med og uden bevægelsessensor
-orienteringslysfunktion
hvid,
svarende til
RAL 9016
hvid,
svarende til
RAL 9016
antracit,
svarende til
RAL 7016
antracit,
svarende til
RAL 7016
- Diffusor opal (MILKY)
- Diffusor Clear
- med og uden bevægelsessensor
ALVA-serien | 229
ALVA-serien WHL –
Væg- og loftsbelysninger
230 | ALVA-serien
230 V
Den merværdi, der skabes, når en lampe ikke kun udsender
også skifte manuelt mellem forskellige driftstilstande, og
det bedste lys, men samtidig er intelligent, afspejler sig også
hvis der eventuelt mangler et husnummer på facaden, kan
i ALVA-seriens væg- og loftslamper. Serien omfatter en første-
lamperne efter behov også forsynes med tal*!
klasses bevægelsessensor som ekstraudstyr, der garanterer
energieffektiv drift og samtidig giver lampen flere nyttige
*Talsættene fås som ekstra tilbehør.
egenskaber – f.eks. en orienteringslys- og skumringsrelæfunktion. Alternativt kan man takket være sensorindgangen
Dine fordele:
LED husnummerbelysning i
kvalitets-aluminium
Fås med lysfarverne
3000 K eller 4000 K
Fås som ekstraudstyr med
orienteringslys-funktion
Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
Fås som ekstraudstyr
med skumringskontakt
Kan anvendes uden tal som ren
vægbelysning på vægge og lofter
Fås i forskellige farver:
Hvid eller antracit
Med sensorindgang til skift mellem
driftstilstandene
Fås som automatikversion med bevægelsessensor med 140° detekteringsområde og 8 m rækkevidde
ALVA-serien | 231
Belysning / Husnummerbelysning ALVA-serien
15 W / MILKY / 3000 K / 250 x 200 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED husnummerbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lysstrømmen kan ved installationen justeres trinløst manuelt
- Kontaktindgang til omkobling af lysstrømmen mellem 100% og den manuelt indstillede værdi
- Fås med bevægelsessensor og orienteringsbelysningsfunktion, skumringsrelæ samt indstillingsmuligheder via infrarød fjernbetjening (tilbehør)
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
WHL-ALV 22 015 830 AN House number ALVA 15W 3000K AN MILKY On/Off
EL10840005
15
745
ca. 50
direkte
<10 %
•
WHL-ALV 22 015 830 WH House number ALVA 15W 3000K WH MILKY On/Off
EL10840012
15
745
ca. 50
direkte
<10 %
•
WHL-ALV 22 015 830 AN A House number ALVA 15W 3000K AN MILKY AUTO
EL10840203
15
745
ca. 50
direkte
<10 %
•
•
WHL-ALV 22 015 830 WH A House number ALVA 15W 3000K WH MILKY AUTO
EL10840210
15
745
ca. 50
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
2,5 m
75 mm
200 mm
250 mm
Detekteringsområde
140°
57 mm
8m
C0
232 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
4m
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Belysning / Husnummerbelysning ALVA-serien
15 W / MILKY / 4000 K / 250 x 200 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED husnummerbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lysstrømmen kan ved installationen justeres trinløst manuelt
- Kontaktindgang til omkobling af lysstrømmen mellem 100% og den manuelt indstillede værdi
- Fås med bevægelsessensor og orienteringsbelysningsfunktion, skumringsrelæ samt indstillingsmuligheder via infrarød fjernbetjening (tilbehør)
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
WHL-ALV 22 015 840 AN House number ALVA 15W 4000K AN MILKY On/Off
EL10840029
15
1005
ca. 67
direkte
<10 %
•
WHL-ALV 22 015 840 WH House number ALVA 15W 4000K WH MILKY On/Off
EL10840036
15
1005
ca. 67
direkte
<10 %
•
WHL-ALV 22 015 840 AN A House number ALVA 15W 4000K AN MILKY AUTO
EL10840227
15
1005
ca. 67
direkte
<10 %
•
•
WHL-ALV 22 015 840 WH A House number ALVA 15W 4000K WH MILKY AUTO
EL10840234
15
1005
ca. 67
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
2,5 m
75 mm
200 mm
250 mm
Detekteringsområde
140°
57 mm
8m
C0
C90
C0 / C90
4m
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning ALVA-serien | 233
Talsæt 1-999, a-f
- Talsæt 1-999, a-f
Tekniske data
• Mål ca.: Tal: Højde 95 mm x bredde 50 mm
• Vægt: 60 g
Udendørs belysning
Tilbehør • ALVA-serien
Typebetegnelse
Talsæt 1-999, a-f
234 | Udendørs belysning tilbehør ALVA-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017230 EL10017230
Udendørs belysning
Tilbehør • ALVA-serien
Udendørs belysning tilbehør ALVA-serien | 235
ALVA-serien UDL–
Up-/downlights
236 | ALVA-serien
230 V
Bygningsfacader er ikke altid et blikfang, der fryder øjet. Ofte
alle ydervægge, mens de to lyskranse, der er indarbejdet i
mangler det specielle præg, det æstetiske islæt, som aldrig
kabinettet, gør helhedsindtrykket flottere. Sådan bliver faca-
kan opnås ved belysning alene. Lige den rigtige opgave for
den smuk, og bygningen får sat prikken over i'et i en tidløs
ALVA up-/downlights: Med deres opdelte keglelys i op- og
moderne elegance!
nedadgående retning skaber de en fascinerende lyseffekt på
Dine fordele:
LED Up-/Downlight i
førsteklasses aluminium
Nem at installere takket være
aftagelig monteringskasse med
god plads til ledningsføring
Fås i forskellige farver:
Hvid eller antracit
Fås med lysfarverne
3000 K eller 4000 K
Smudsafvisende vha.
pulverlakering med lotuseffekt
Æstetiske lyseffekter takket
være to lyskranse, der er
indarbejdet i kabinettet
Fås med forskellige
strålingsvinkler:
13°, 28° og 50°
ALVA-serien | 237
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 3000 K / 100 x 218 mm / 13°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 13°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 3000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 012 830 AN Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 3000K AN On/Off
EL10830006
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 012 830 WH Up-/downlight ALVA 2x13° 10W 3000K WH On/Off
EL10830013
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
238 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 3000 K / 100 x 218 mm / 28°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 28°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 3000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 041 830 WH Up-/downlight ALVA 2x28° 10W 3000K WH On/Off
EL10830051
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 041 830 AN Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 3000K AN On/Off
EL10830044
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 239
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 3000 K / 100 x 218 mm / 50°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 50°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 3000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 042 830 WH Up-/downlight ALVA 2x50° 10W 3000K WH On/Off
EL10830082
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 042 830 AN Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 3000K AN On/Off
EL10830099
10
910
ca. 91
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
240 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 4000 K / 100 x 218 mm / 13°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 13°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 4000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 012 840 AN Up-/Downlight ALVA 2x13° 10W 4000K AN On/Off
EL10830020
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 012 840 WH Up-/downlight ALVA 2x13° 10W 4000K WH On/Off
EL10830037
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 241
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 4000 K / 100 x 218 mm / 28°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 28°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 4000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 041 840 WH Up-/downlight ALVA 2x28° 10W 4000K WH On/Off
EL10830075
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 041 840 AN Up-/Downlight ALVA 2x28° 10W 4000K AN On/Off
EL10830068
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
242 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Up-/downlights ALVA-serien
10 W / CLEAR / 4000 K / 100 x 218 mm / 50°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED Up/Down-lampe i kvalitetsaluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Strålevinkel: 2 x 50°
- Fremragende farvegengivelsesindeks: Ra >80
- Lysfarve: 4000 K
- Montering: Vægmontering
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
UDL-ALV 042 840 AN Up-/Downlight ALVA 2x50° 10W 4000K AN On/Off
EL10830105
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
UDL-ALV 042 840 WH Up-/downlight ALVA 2x50° 10W 4000K WH On/Off
EL10830112
10
1050
ca. 105
direkte/
indirekte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
218 mm
100 mm
Ø 100 mm
83,8 mm
160 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 243
ALVA-serien BL –
Pullertlamper
244 | ALVA-serien
230 V
Med ALVA-pullertlamperne bliver det takket være den valgfri
automatisk. Selv lamper, der allerede var installeret forinden,
integrerbare DALI-grænseflade muligt at realisere på uden-
kan integreres såvel som andre slutenheder. Det øger sik-
dørsområdet, hvad der allerede er etableret på indendørsom-
kerheden, komforten – og det sparer energi. Pullertlamperne
rådet: En intelligent lysstyring, som ved hjælp af individuelle
imponerer desuden i kraft af deres robuste aluminiumskon-
opsætninger frembringer en stemning, der passer til ethvert
struktion, deres udvalg i forskellige størrelser og bredder
tidspunkt. Hvis pullertlampen samtidig er udstyret med
samt optimalt, blændfrit lys.
en bevægelsessensor, kan du styre hele belysningsgrupper
Dine fordele:
Strålevinkel: 360° eller 180°,
fleksibel begrænsning med
afdækningsmaske som
ekstraudstyr (tilbehør)
Forskellige diffusorvarianter: Glasklar (CLEAR) eller opal (MILKY)
LED-pullertlampe i førsteklasses
aluminium
Fås i forskellige størrelser og
farver: 540 mm eller 940 mm,
hvid eller antracit
Fås som ekstraudstyr med DALIEVG og DALI-spændingsforsyning
til digital forbindelse
Monteringsplade til fastskruning på
et fundament eller jordanker (tilbehør)
Fås som automatikversion med bevægelsessensor med 140° detekteringsområde og 6 m rækkevidde
Fås med lysfarverne
3000 K eller 4000 K
Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
ALVA-serien | 245
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 3000 K / 940 mm / 360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 20 018 830 ANT BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820007
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 WHT BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820014
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 ANT DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820205
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 WHT DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR DALI
EL10820212
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
EL10820403
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
•
EL10820410
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 20 018 830 ANT A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
AUTO DALI
BL-ALV 20 018 830 WHT A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
246 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 4000 K / 940 mm / 360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 20 018 840 ANT BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820021
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 WHT BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820038
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 ANT DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820229
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 WHT DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR DALI
EL10820236
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
EL10820427
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
•
EL10820434
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 20 018 840 ANT A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
AUTO DALI
BL-ALV 20 018 840 WHT A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning ALVA-serien | 247
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/3000 K/940 mm/360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 20 018 830 ANO BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820045
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 WHO BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820052
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 ANO DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820243
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 830 WHO DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY DALI
EL10820250
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
EL10820441
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
•
EL10820458
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 20 018 830 ANO A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
AUTO DALI
BL-ALV 20 018 830 WHO A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
248 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/4000 K/940 mm/360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 20 018 840 ANO BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820069
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 WHO BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820076
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 ANO DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820267
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 20 018 840 WHO DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY DALI
EL10820274
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
EL10820465
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
•
EL10820472
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 20 018 840 ANO A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
AUTO DALI
BL-ALV 20 018 840 WHO A DALI BOLLARD ALVA 360° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning ALVA-serien | 249
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 3000 K / 940 mm / 180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 50 018 830 ANT BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820601
16
640
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 WHT BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820618
16
890
ca. 57
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 ANT DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820762
16
640
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 WHT DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR DALI
EL10820779
16
890
ca. 57
direkte
<10 %
•
EL10820922
16
640
ca. 41
direkte
<10 %
•
•
EL10820939
16
890
ca. 57
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 50 018 830 ANT A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
AUTO DALI
BL-ALV 50 018 830 WHT A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
250 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 4000 K / 940 mm / 180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 50 018 840 ANT BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820625
16
720
ca. 45
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 WHT BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820632
16
1010
ca. 64
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 ANT DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820786
16
720
ca. 45
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 WHT DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR DALI
EL10820793
16
1010
ca. 64
direkte
<10 %
•
EL10820946
16
720
ca. 45
direkte
<10 %
•
•
EL10820953
16
1010
ca. 64
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 50 018 840 ANT A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
AUTO DALI
BL-ALV 50 018 840 WHT A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning ALVA-serien | 251
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/3000 K/940 mm/180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 50 018 830 ANO BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820649
16
510
ca. 32
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 WHO BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820656
16
670
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 ANO DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820809
16
510
ca. 32
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 830 WHO DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY DALI
EL10820816
16
670
ca. 41
direkte
<10 %
•
EL10820960
16
510
ca. 32
direkte
<10 %
•
•
EL10820977
16
670
ca. 41
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 50 018 830 ANO A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
AUTO DALI
BL-ALV 50 018 830 WHO A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
252 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/4000 K/940 mm/180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 50 018 840 ANO BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820663
16
590
ca. 38
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 WHO BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820670
16
780
ca. 50
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 ANO DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820823
16
590
ca. 38
direkte
<10 %
•
BL-ALV 50 018 840 WHO DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY DALI
EL10820830
16
780
ca. 50
direkte
<10 %
•
EL10820984
16
590
ca. 38
direkte
<10 %
•
•
EL10820991
16
780
ca. 50
direkte
<10 %
•
•
BL-ALV 50 018 840 ANO A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
AUTO DALI
BL-ALV 50 018 840 WHO A DALI BOLLARD ALVA 180° 940 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY AUTO
DALI
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
Detekteringsområde
90 mm
940 mm
0,80 m
Ø 170 mm
140°
6m
C0
C90
C0 / C90
3m
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning ALVA-serien | 253
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 3000 K / 540 mm / 360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 40 018 830 ANT BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820106
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 WHT BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820366
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 ANT DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820113
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 WHT DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR DALI
EL10820373
16
1030
ca. 65
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
254 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 4000 K / 540 mm / 360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 40 018 840 ANT BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820328
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 WHT BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820144
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 ANT DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820335
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 WHT DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR DALI
EL10820151
16
1160
ca. 73
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 255
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/3000 K/540 mm/360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Strålevinkel: 360°
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 40 018 830 ANO BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820120
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 WHO BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820342
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 ANO DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820137
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 830 WHO DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY DALI
EL10820359
16
845
ca. 53
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
256 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/4000 K/540 mm/360°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 360°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 40 018 840 ANO BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820304
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 WHO BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820168
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 ANO DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820311
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
BL-ALV 40 018 840 WHO DALI BOLLARD ALVA 360° 540 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY DALI
EL10820175
16
980
ca. 61
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 257
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 3000 K / 540 mm / 180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 51 018 830 ANT BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820687
16
640
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 WHT BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820908
16
890
ca. 57
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 ANT DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820694
16
640
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 WHT DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K WHITE CLEAR DALI
EL10820915
16
890
ca. 57
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
258 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W / CLEAR / 4000 K / 540 mm / 180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: glasklart med blændfri lysåbning
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 51 018 840 ANT BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
ON/OFF
EL10820861
16
720
ca. 45
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 WHT BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR ON/OFF
EL10820724
16
1010
ca. 64
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 ANT DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE CLEAR
DALI
EL10820878
16
720
ca. 45
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 WHT DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K WHITE CLEAR DALI
EL10820731
16
1010
ca. 64
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 259
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/3000 K/540 mm/180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Strålevinkel: 180°
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 51 018 830 ANO BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820700
16
510
ca. 32
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 WHO BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820885
16
670
ca. 41
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 ANO DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820717
16
510
ca. 32
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 830 WHO DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 3000K WHITE MILKY DALI
EL10820892
16
670
ca. 41
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
260 | Udendørs belysning ALVA-serien
C90
C0 / C90
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Belysning / Pullertbelysning ALVA-serien
16 W/MILKY/4000 K/540 mm/180°
Din fordel:
Udendørs belysning
Lamper • ALVA-serien
- LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium
- Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt
- Lampehoved: opal satineret
- Kapslingsklasse: Lampehoved IP65, samledåse IP54
- Strålevinkel: 180°
- Forventet levetid: 50.000 h LM80B10
- Montering: Montageplade til fastskruning på et fundament
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
BL-ALV 51 018 840 ANO BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
ON/OFF
EL10820847
16
590
ca. 38
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 WHO BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY ON/OFF
EL10820748
16
780
ca. 50
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 ANO DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K ANTHRACITE MILKY
DALI
EL10820854
16
590
ca. 38
direkte
<10 %
•
BL-ALV 51 018 840 WHO DALI BOLLARD ALVA 180° 540 / 170 16 W 4000K WHITE MILKY DALI
EL10820755
16
780
ca. 50
direkte
<10 %
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
540 mm
90 mm
Ø 170 mm
C0
C90
C0 / C90
Udendørs belysning ALVA-serien | 261
BL-ALV jordanker
- Til nem montering af pullertlamper i ALVA-serien
- Stabil udførelse i galvaniseret stål til placering i et betonfundament eller til nedgravning i jorden
- Skruer i rustfrit stål og skiver medfølger
Tekniske data
500 mm
Udendørs belysning
Tilbehør • ALVA-serien
• Tilladt omgivelsestemperatur: -35 °C...+50 °C
• Montering: Indbygning i betonfundament, Isætning i fast jord
• Udførelse af overfladen: galvaniseret
• Mål ca.: 500 mm x D = 170 mm
• Vægt: 3,9 kg
• Farve: galvaniseret
Ø 170 mm
Typebetegnelse
BL-ALV jordanker
M12 DIN 928 St.
150 mm
262 | Udendørs belysning tilbehør ALVA-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120820083 EL10820083
Udendørs belysning
Tilbehør • ALVA-serien
Udendørs belysning tilbehør ALVA-serien | 263
Udendørs belysning
Projektører
Oplysning af nybyggeriers flotte facader eller af monumenter i byens centrum, oplysning af et supermarkeds
læsserampe eller en stor skolegård – projektører fra
ESYLUX kan klare opgaverne. De er robuste, kraftige
og kan til enhver tid justeres fleksibelt. Udstyret med
LED’er af høj kvalitet garanterer et højt lysudbytte,
mens projektørernes effektive temperaturstyring sikrer
lang levetid for lyskilden. Den integrerede bevægelsessensor (ekstraudstyr) garanterer optimal energieffektivitet, da der kun bruges energi, når det er absolut
nødvendigt!
Indhold
OFR/AFR-serien
266 - 269
OFL/AFL SUN-serien
270 - 279
264 | Projektører
Projektører | 265
OFR/AFR-serien –
Specialister i blændfrit lys
266 | OFR/AFR-serien
230 V
Deres gennemtænkte refleksionsteknologi er et særligt
mod skadelige miljøpåvirkninger, og med strålevinklen, der
plus ved OFR/AFR LED-projektørerne. Takket være denne
kan justeres vandret og lodret, er de usædvanligt fleksible.
specialkonstruktion giver de et kraftigt lys, som alligevel er
Den integrerede bevægelsessensor sikrer, at der automatisk
blændfrit og sikrer en meget homogen belysning. Som følge
skabes energieffektivitet, som det så ofte er tilfældet med
af deres robuste aluminiumskabinet med kapslingsklasse
ESYLUX-lamperne.
IP 55 er udendørs lamperne desuden optimalt beskyttet
Dine fordele:
Designlampe af ekstruderet
aluminiumsprofil og plast
Fås med 18 W eller
26 W effektforbrug
Enhåndsstiksokkelmontering,
skjult tilslutningssokkel med god
plads til ledningsføring
Blændfri takket være
refleksionsteknologi
Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
Fleksibel vandret og
lodret justering
Afblænding af enkelte detekteringsområder med medfølgende
afdækningsclips
Fås med integreret bevægelsessensor
(ekstraudstyr), 140° detekteringsområde og 12 m rækkevidde
OFR/AFR-serien | 267
Projektører / OFR/AFR-serien
18 W / CLEAR / 5000 K / 195 x 128 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFR/AFR-serien
- LED-projektør
- Designlampe af ekstruderet aluminiumsprofil og plast
- Lysfarve ca. 5000 K, kold hvid
- Rear Projection technology
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Fås med drejelig bevægelsessensor 140°
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFR 250 LED 5K, sort OFR 250 LED 5K
EL10710216
18
1050
ca. 58
direkte
<10 %
•
OFR 250 LED 5K, hvid OFR 250 LED 5K
EL10710209
18
1050
ca. 58
direkte
<10 %
•
AFR 250 LED 5K, sort AFR 250 LED 5K
EL10750212
18
1050
ca. 58
direkte
<10 %
•
•
AFR 250 LED 5K, hvid AFR 250 LED 5K
EL10750205
18
1050
ca. 58
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
128 mm
Detekteringsområde
140 mm
2,50 m
195 mm
OFR 250
128 mm
3m
140 mm
216 mm
12 m
AFR 250
140°
20 m
Frontalt på sensoren
C0
268 | Udendørs belysning OFR/AFR-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Sensor
Projektører / OFR/AFR-serien
26 W / CLEAR / 5000 K / 195 x 176 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFR/AFR-serien
- LED-projektør
- Designlampe af ekstruderet aluminiumsprofil og plast
- Lysfarve ca. 5000 K, kold hvid
- Rear Projection technology
- Enhåndsstiksokkelmontering
- Skjult tilslutningssokkel med god plads til ledningsføring
- Membran-ledningsindføring muliggør enkel og hurtig montering
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Fås med drejelig bevægelsessensor 140°
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFR 350 LED 5K sort OFR 350 LED 5K
EL10710315
26
1670
ca. 64
direkte
<10 %
•
OFR 350 LED 5K, hvid OFR 350 LED 5K
EL10710308
26
1670
ca. 64
direkte
<10 %
•
AFR 350 LED 5K, sort AFR 350 LED 5K
EL10750311
26
1670
ca. 64
direkte
<10 %
•
•
AFR 350 LED 5K, hvid AFR 350 LED 5K
EL10750304
26
1670
ca. 64
direkte
<10 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
176 mm
Detekteringsområde
140 mm
2,50 m
195 mm
OFR 350
176 mm
3m
140 mm
216 mm
12 m
AFR 350
140°
20 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OFR/AFR-serien | 269
OFL/AFL SUN-serien –
Holdbart design
270 | OFL/AFL SUN-serien
230 V
En udendørs lampe behøver ikke altid være æstetisk. Ofte
effekttyper og lysfarver garanterer behovsorienteret fleksibi-
handler det alene om, at den er solidt konstrueret, er fleksi-
litet. Fastgørelse både på flade vægge og på indendørs- og
bel at montere og fremhæver facader, veje eller andre arealer
udendørshjørner lykkes på ingen tid takket være ADF-
optimalt med førsteklasses lys. Til dette formål har vi udviklet
monteringsbeslaget. Og en integreret bevægelsessensor, der
LED-udendørsprojektøren i OFL/AFL SUN-serien. Kabinet i
fås som ekstraudstyr, sikrer også her et særligt energieffektivt
trykstøbt aluminium, skruer i rustfrit stål samt høje IP- og
lys.
IK-værdier sikrer teknologiens lange levetid, og forskellige
Dine fordele:
LED-projektør i kabinet af førsteklasses trykstøbt aluminium
Fås med 10 W, 30 W eller 50 W
effektforbrug og med 3000 K
eller 5000 K
Sikker montering med separat
tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
Alle udvendige skruer af
rustfrit stål
Fås i forskellige farver:
Hvid eller antracit
ADF-specialbøjle i rustfrit stål
til vægmontering samt ind- og
udvendig hjørnemontering
Modstandsdygtig takket
være Kapslingsklasse IP 65
Fås med integreret bevægelsessensor
(ekstraudstyr), 160° detekteringsområde og 12 m rækkevidde
OFL/AFL SUN-serien | 271
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
10 W / CLEAR / 3000 K / 133 x 155 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 10 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 3000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 10W 3K hvid OFL SUN LED 10W 3K hvid
EL10810008
10
800
ca. 80
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 10W 3K sort OFL SUN LED 10W 3K sort
EL10810015
10
800
ca. 80
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 10W 3K sort AFL SUN LED 10W 3K sort
EL10810039
10
800
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 10W 3K hvid AFL SUN LED 10W 3K hvid
EL10810022
10
800
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
2,50 m
75 mm
160°
210 mm
133 mm
AFL SUN
62 mm
150 mm
OFL SUN
109 mm
133 mm
Detekteringsområde
20 m
Frontalt på sensoren
C0
272 | Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
5m
12 m
KNX
Sensor
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
10 W / CLEAR / 5000 K / 133 x 155 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 10 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 5000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 10W 5K hvid OFL SUN LED 10W 5K hvid
EL10810053
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 10W 5K sort OFL SUN LED 10W 5K sort
EL10810060
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 10W 5K sort AFL SUN LED 10W 5K sort
EL10810084
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 10W 5K hvid AFL SUN LED 10W 5K hvid
EL10810077
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
2,50 m
75 mm
160°
210 mm
133 mm
AFL SUN
62 mm
150 mm
OFL SUN
109 mm
133 mm
Detekteringsområde
20 m
5m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien | 273
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
30 W / CLEAR / 3000 K / 227 x 252 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 30 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 3000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 30W 3K hvid OFL SUN LED 30W 3K hvid
EL10810107
30
2400
ca. 80
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 30W 3K sort OFL SUN LED 30W 3K sort
EL10810114
30
2400
ca. 80
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 30W 3K sort AFL SUN LED 30W 3K sort
EL10810138
30
2400
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 30W 3K hvid AFL SUN LED 30W 3K hvid
EL10810121
30
2400
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
86 mm
86 mm
160°
290 mm
227 mm
AFL SUN
2,50 m
267 mm
252 mm
227 mm
OFL SUN
Detekteringsområde
20 m
5m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
274 | Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
KNX
Sensor
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
30 W / CLEAR / 5000 K / 227 x 252 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 30 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 5000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 30W 5K hvid OFL SUN LED 30W 5K hvid
EL10810152
30
2700
ca. 90
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 30W 5K sort OFL SUN LED 30W 5K sort
EL10810169
30
2700
ca. 90
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 30W 5K sort AFL SUN LED 30W 5K sort
EL10810183
30
2700
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 30W 5K hvid AFL SUN LED 30W 5K hvid
EL10810176
30
2700
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
86 mm
86 mm
160°
290 mm
227 mm
AFL SUN
2,50 m
267 mm
252 mm
227 mm
OFL SUN
Detekteringsområde
20 m
5m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien | 275
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
50 W / CLEAR / 3000 K / 227 x 252 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 50 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 3000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 50W 3K hvid OFL SUN LED 50W 3K hvid
EL10810206
50
4000
ca. 80
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 50W 3K sort OFL SUN LED 50W 3K sort
EL10810213
50
4000
ca. 80
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 50W 3K sort AFL SUN LED 50W 3K sort
EL10810237
50
4000
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 50W 3K hvid AFL SUN LED 50W 3K hvid
EL10810220
50
4000
ca. 80
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
86 mm
86 mm
160°
290 mm
227 mm
AFL SUN
2,50 m
267 mm
252 mm
227 mm
OFL SUN
Detekteringsområde
20 m
5m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
276 | Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
KNX
Sensor
Projektører / OFL/AFL SUN-serien
50 W / CLEAR / 5000 K / 227 x 252 mm
Din fordel:
Udendørs belysning
Projektører • OFL/AFL SUN-serien
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 50 W LED lyseffekt, lysfarve ca. 5000 K hvid
- Højt lysudbytte med 80
- Meget godt Ra 80-farvegengivelsesindeks
- ADF-specialbøjle i rustfrit stål, endvidere lakeret, til vægmontering samt ind- og udvendig
hjørnemontering
- Sikker montering med separat tilslutningsboks med lettilgængelige tilslutningsklemmer
- Fås med bevægelsessensor som ekstraudstyr: 160° detekteringsområde, kan indstilles via to
akser, nulgennemgangskobling til tænd/sluk af LED
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Lang LED-levetid: 50.000 driftstimer LM80B50
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
OFL SUN LED 50W 5K hvid OFL SUN LED 50W 5K hvid
EL10810251
50
4500
ca. 90
direkte
<20 %
•
OFL SUN LED 50W 5K sort OFL SUN LED 50W 5K sort
EL10810268
50
4500
ca. 90
direkte
<20 %
•
AFL SUN LED 50W 5K sort AFL SUN LED 50W 5K sort
EL10810282
50
4500
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
AFL SUN LED 50W 5K hvid AFL SUN LED 50W 5K hvid
EL10810275
50
4500
ca. 90
direkte
<20 %
•
•
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Alle angivelser med forbehold for afvigelser og ændringer. Aktuelle tekniske data for produkter er anført under www.esylux.com på den pågældende produktside samt i databladene.
Måltegning
Lysfordeling
86 mm
86 mm
160°
290 mm
227 mm
AFL SUN
2,50 m
267 mm
252 mm
227 mm
OFL SUN
Detekteringsområde
20 m
5m
12 m
Frontalt på sensoren
C0
C90
C0 / C90
Gangområde/på tværs af sensoren
Udendørs belysning OFL/AFL SUN-serien | 277
PL SUN teleskopstativ
- Stativ til PL SUN
Tekniske data
• Stabil og robust udførelse
• Består af 3 segmenter
• kan nemt trækkes ud til en højde på ca 1,60 m
Udendørs belysning
Tilbehør • OFL/AFL-serien
Typebetegnelse
1700 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120810503 EL10810503
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Wall Arm 700 BK
4015120810534 EL10810534
Wall Arm 700 WH
4015120810527 EL10810527
PL SUN Teleskopstativ sort
Wall Arm 700 BK
Vægbeslag, inklusive adapter til LED projektørerserie OFL-/AFL-SUN
Tekniske data
• Højde 40 mm x bredde 40 mm x længde 700 mm
130 mm
100 mm
120 mm
120 mm
130 mm
700 mm
2,5 mm
100 mm
2,5 mm
Ground Spike BK
Jordanker, inklusive adapter til LED projektørerserie OFL-/AFL-SUN til stabilisereing af projektøreren i blød jord
Tekniske data
• Højde 265 mm
260 mm
Ø 60 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Ground Spike BK
4015120810558 EL10810558
Ground Spike WH
4015120810541 EL10810541
278 | Udendørs belysning tilbehør OFL/AFL-serien
Udendørs belysning
Tilbehør • OFL/AFL-serien
Udendørs belysning tilbehør OFL/AFL-serien | 279
Sikkerhedsbelysning
280 | Produktserieoversigt
Afmærkning af flugtveje
280 - 317
SLC/SLD-serien
fra side 284
SLE/SLF-serien
fra side 294
SLX-serien
fra side 302
Flugtvejsbelysning
318 - 335
ELX-serien
fra side 320
ELH-serien
fra side 328
SLG-serien
fra side 334
Håndprojektører
336 - 341
SL P
fra side 338
Produktserieoversigt | 281
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje
Normalt lægger man måske slet ikke mærke til det, men
særligt høje IP-kapslingsklasser og robuste kabinetter,
i et nødstilfælde er det alt, hvad vi har brug for at se:
der om nødvendigt kan monteres med et beskyttelses-
Afmærkning af flugtveje er de vigtigste afmærkninger,
gitter. Moderne, LED-teknik med lang levetid sikrer
så snart advarselssensorerne udløser en alarm i en byg-
samtidig høj energieffektivitet.
ning, og når det drejer sig om at forlade bygningen ad
den sikreste og korteste vej. I kontorer, hoteller, skoler
eller børnehaver: Afmærkning af flugtveje fra ESYLUX
opfylder alle gældende standarder og kan anvendes på
alle tænkelige områder takket være de talrige kabinetter. Selv i zoner, hvor en særlig modstandsdygtighed
er vigtig, kan du i vores sortiment finde lamper med
Indhold
SLC / SLD-serien
284 - 293
SLE / SLF-serien
294 - 301
SLX-serien
302 - 317
282 | Afmærkning af flugtveje
Afmærkning af flugtveje | 283
SLC/SLD-serien –
Når sikkerhed og elegance kombineres
284 | SLC-/SLD-serien
Når man udvikler flugtvejsbelysning til rum med kræ-
aluminiumskabinet imponerer overalt, og de høje læseaf-
vende indendørs indretning, handler det om at finde en
stande såvel som selvtestfunktionen og den ekstra eksterne
optimal kombination af design og funktionalitet. Med de
afbryder er blot nogle eksempler på det fleksible tekniske
selvforsynende nødbelysninger SLC/SLD er det lykkedes os
udstyr. Det komplette fastgørelsestilbehør til de mange mon-
at udvikle en fremragende serie. Deres overfladebehandlede
teringstyper følger desuden altid med.
Dine fordele:
Kabinet af
overfladebehandlet
aluminium
Med selvtest (SC) og Fail-Safekontakt (afbryder ved fejl)
Funktionskontrol med fjernbetjening
(Mobil-SLi) eller konventionel med
kontrolkontakt
25 m eller 32 m læseafstand
med 3h nødbelysning
Ekstra ekstern afbryder (F+, F-)
til deaktivering af nødbelysningsfunktionen
Der fås mange varianter:
Væg-, lofts-, vægarms- og
pendelmontering samt
indbygning i loft.
Drift enten i konstant- eller beredskabstilslutning
SLC-/SLD-serien | 285
Afmærkning af flugtveje / SLC-/SLD -serien
loftsmontering
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m/32 m (DIN) detekteringsafstand med
selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
SLC LEDi SC/C til loftsmontering SLC LEDi SC/C til loftsmontering
EN10030321
230 V, 50 Hz
24 x LED (medfølger)
3,0
3 timer.
125
25
SLD LEDi SC/C-loftsmontering SLD LEDi SC/C-loftsmontering
EN10031021
230 V, 50 Hz
28 x LED (medfølger)
3,3
3 timer.
160
32
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLC/SLD-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
SLC
SLD
55 mm
55 mm
265 mm
150 mm
235 mm
75 mm
360 mm
85 mm
300 mm
290 mm
286 | Sikkerhedsbelysning SLC/SLD-serien
350 mm
190 mm
Måltegning
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Afmærkning af flugtveje / SLC-/SLD -serien
Indbygning i loft
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m/32 m (DIN) detekteringsafstand med
selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLD LEDi SC/C til indbygning i loft SLD LEDi SC/C til indbygning i loft
EN10031052
230 V, 50 Hz
28 x LED (medfølger)
SLC LEDi SC/C loftsindbygningsmontering SLC LEDi SC/C loftsindbygningsmontering
EN10030352
230 V, 50 Hz
24 x LED (medfølger)
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
3,3
3 timer.
160
32
3,0
3 timer.
125
25
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLC/SLD-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
SLC
SLD
95 mm
355 mm
115 mm
95 mm
405 mm
210 mm
5 mm
150 mm 55 mm
210 mm
5 mm
335 mm
150 mm 65 mm
Måltegning
425 mm
115 mm
Sikkerhedsbelysning SLC/SLD-serien | 287
Afmærkning af flugtveje / SLC-/SLD -serien
Pendelmontering
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m/32 m (DIN) detekteringsafstand med
selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
SLC LEDi SC/C pendelmontering SLC LEDi SC/C pendelmontering
EN10030345
230 V, 50 Hz
24 x LED (medfølger)
3,0
3 timer.
125
25
SLD LEDi SC/C til pendelmontering SLD LEDi SC/C til pendelmontering
EN10031045
230 V, 50 Hz
28 x LED (medfølger)
3,3
3 timer.
160
32
Måltegning
SLC
SLD
290 mm
300 mm
55 mm
288 | Sikkerhedsbelysning SLC/SLD-serien
350 mm
360 mm
265 mm
605 mm
235 mm
575 mm
340 mm
Måltegning
340 mm
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLC/SLD-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
55 mm
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Afmærkning af flugtveje / SLC-/SLD -serien
Vægarm
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m (DIN) detekteringsafstand med selvtest
(SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLC LEDi SC/C vægarmsmontering SLC LEDi SC/C vægarmsmontering
EN10030338
230 V, 50 Hz
24 x LED (medfølger)
SLD LEDi SC/C til vægarmsmontering SLD LEDi SC/C til vægarmsmontering
EN10031038
230 V, 50 Hz
28 x LED (medfølger)
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
3,0
3 timer.
125
25
3,3
3 timer.
160
32
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLC/SLD-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Måltegning
SLD
265 mm
85 mm
150 mm
235 mm
290 mm
55 mm
375 mm
75 mm
55 mm
315 mm
190 mm
SLC
350 mm
Sikkerhedsbelysning SLC/SLD-serien | 289
Afmærkning af flugtveje / SLC-/SLD -serien
Vægmontering
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed og 25 m/32 m (DIN) detekteringsafstand med
selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Komplet med monteringsbeslag
- Piktogramplade skal bestilles separat
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Konstant- eller beredskabstilslutning
- Inklusive NiMH-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Kabelindføring oppefra via beslag (medfølger)
- Hus af overfladebehandlet aluminium
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
SLC LEDi SC/C vægmontering SLC LEDi SC/C vægmontering
EN10030314
230 V, 50 Hz
24 x LED (medfølger)
3,0
3 timer.
125
25
SLD LEDi SC/C til vægmontering SLD LEDi SC/C til vægmontering
EN10031014
230 V, 50 Hz
28 x LED (medfølger)
3,3
3 timer.
160
32
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLC/SLD-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Måltegning
SLD
70 mm
67 mm
265 mm
150 mm
235 mm
75 mm
360 mm
85 mm
300 mm
290 mm
290 | Sikkerhedsbelysning SLC/SLD-serien
350 mm
190 mm
SLC
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
SLC piktogramplade ensidet
- Ensidet piktogramplade med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien
Tekniske data
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLC-piktogramplade ensidet til højre
4015120030406 EN10030406
SLC piktogramplade ensidet til venstre
4015120030413 EN10030413
SLC-piktogramplade ensidet nedefter
4015120030420 EN10030420
SLC-piktogramplade ensidet omhoog
4015120032639 EN10032639
125 mm
Typebetegnelse
155 mm
•M
ål ca.: Højde 155 mm x bredde 289 mm x længde 10 mm
• V ægt: 380 g
289 mm
SLC piktogramplade tosidet
- Tosidet piktogramplade med 25 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLC-serien
Tekniske data
4015120030437 EN10030437
SLC piktogramplade tosidet højre/venstre
4015120030444 EN10030444
SLC piktogramplade tosidet øverst til højre/øverst til venstre
4015120032615 EN10032615
SLC piktogramplade tosidet nederst til højre/nederst til venstre
4015120032608 EN10032608
155 mm
EN10032622
SLC piktogramplade tosidet nedefter/nedefter
190 mm
Bestillingsnr.
4015120032622 125 mm
EAN-kode
SLC piktogramplade tosidet oben/oben
160 mm
Typebetegnelse
289 mm
SLD-piktogramplade ensidet
- Ensidet piktogramplade med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLD-serien
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 190 mm x bredde 350 mm x længde 10 mm
• V ægt: 540 g
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLD-piktogramplade ensidet til højre
4015120031106 EN10031106
SLD-piktogramplade ensidet til venstre
4015120031113 EN10031113
SLD-piktogramplade ensidet nedefra
4015120031120 EN10031120
SLD-piktogramplade ensidet foroven
4015120033230 EN10033230
350 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLC/SLD-serien | 291
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLC/SLD-serien
•M
ål ca.: Højde 155 mm x bredde 289 mm x længde 10 mm
• V ægt: 370 g
SLD-piktogramplade tosidet
- Tosidet piktogramplade med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLD-serien
Tekniske data
350 mm
190 mm
160 mm
• Mål ca.: Højde 190 mm x bredde 350 mm x længde 10 mm
• Vægt: 540 g
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLD-piktogramplade tosidet nederst til højre/nederst til venstre
4015120033209 EN10033209
SLC-piktogramplade, tosidet nedefra/nedefra
4015120031137 EN10031137
SLC-piktogramplade, tosidet højre/venstre
4015120031144 EN10031144
SLD-piktogramplade tosidet øverst til højre/øverst til venstre
4015120033216 EN10033216
SLD-piktogramplade tosidet foroven/foroven
4015120033223 EN10033223
Mobil-SLi
- Fjernbetjening til selvforsynende nødbelysninger i serierne SLA, SLC, SLD, SLE, SLF, SLG, SLX og ELX
- Til manuel udløsning af overvågningsfunktionen
29 mm
7 mm
• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
• Mål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• Vægt: 15 g
• Farve: sølv/grøn-metallic
Typebetegnelse
56 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLC/SLD-serien
Tekniske data
Mobil-SLi sølv/grøn-metallic
292 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLC/SLD-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017704 EN10017704
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLC/SLD-serien
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLC/SLD-serien | 293
SLE/SLF-serien –
Mere end blot afmærkning
294 | SLE/SLF-serien
De selvforsynende SLE/SLF-belysninger er mere end blot
bekvemt at kunne deaktivere nødbelysningsfunktionen, når
førsteklasses afmærkning af flugtveje til selvforsynende bat-
bygningen ikke er i brug, er der desuden en ekstern afbryder
teridrift. Ud over deres piktogrambelysning er de desuden
til rådighed. Funktionskontrol og selvtest sker via kontrolkon-
udstyret med et integreret downlight, der ved hjælp af
takten eller med den praktiske fjernbetjening Mobil-SLi.
High-Power-LED’er oplyser flugtvejen iht. DIN EN 1838. For
Dine fordele:
Selvforsynende nødbelysning
til Afmærkning/belysning med
24 m eller 30 m Læseafstand
Med selvtest (SC) og Fail-Safekontakt (afbryder ved fejl)
Funktionskontrol med fjernbetjening
(Mobil-SLi) eller konventionel med
kontrolkontakt
Ekstra lysåbning nedadtil til
oplysning af flugtvejen
3 h/8 h nødbelysning (piktogrambelysning og downlight-funktion /
piktogrambelysning i nøddrift)
Ekstra ekstern afbryder
(F+, F-) til deaktivering af
nødbelysningsfunktionen
Enten væg- eller loftsmontering
Drift enten i konstant- eller
beredskabstilslutning
SLE/SLF-serien | 295
Afmærkning af flugtveje / SLE/SLF -serien
loftsmontering
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 timers varighed og 24 m/32 m detekteringsafstand til
loftsmontering med selvtest (SC)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Ekstra lysåbning nedadtil
- Inklusive NiMh-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Ledningsindføring valgfrit bagfra eller oppefra (selvtætnende membraner)
- Hus af ABS
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLE LEDi SC/C til loftsmontering, hvid SLE LEDi SC/C-loftsmontering
EN10061813
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
SLF LEDi SC/C til loftsmontering, hvid SLF LEDi SC/C loftsmontering
EN10061837
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
4,0
3 tim. / 8 tim.
120
24
4,0
3 tim. / 8 tim.
150
30
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLE/SLF-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
SLE
SLF
67 mm
138 mm
245 mm
Lysfordeling
72 mm
306 mm
170 mm
Måltegning
C0
296 | Sikkerhedsbelysning SLE/SLF-serien
C90
C0 / C90
Afmærkning af flugtveje / SLE/SLF -serien
Vægmontering
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 timers varighed og 24 m/32 m detekteringsafstand til
loftsmontering med selvtest (SC)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Ekstra lysåbning nedadtil
- Inklusive NiMh-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Ledningsindføring valgfrit bagfra eller oppefra (selvtætnende membraner)
- Hus af ABS
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLF LEDi SC/C til vægmontering, hvid SLF LEDi SC/C til vægmontering
EN10061820
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
SLE LEDi SC/C til vægmontering, hvid SLE LEDi SC/C til vægmontering
EN10061806
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
4,0
3 tim. / 8 tim.
150
30
4,0
3 tim. / 8 tim.
120
24
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLE/SLF-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Måltegning
SLF
70 mm
147 mm
245 mm
75 mm
306 mm
184 mm
SLE
Lysfordeling
C0
C90
C0 / C90
Sikkerhedsbelysning SLE/SLF-serien | 297
SLE-piktogramsæt 1 (udskiftning)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien
- Sæt bestående af 5 piktogrammer med 24 m læseafstand (DIN/EN) (pil til højre, til venstre, 2 x ned og blank hvid)
Tekniske data
120 mm
• Mål ca.: Højde 120 mm x bredde 240 mm x længde 5 mm
• Vægt: 50 g
Typebetegnelse
SLE-piktogramsæt 1 (udskiftning)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120060663 EN10060663
240 mm
SLE piktogramsæt 2 (reservedel)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 24 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre)
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLE/SLF-serien
• Mål ca.: Højde 120 mm x bredde 240 mm x længde 10 mm
• Vægt: 40 g
Typebetegnelse
120 mm
SLE piktogramsæt 2 (reservedel)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120060670 EN10060670
240 mm
SLF-piktogramsæt 1 (udskiftning)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLF-serien
- Sæt bestående af 5 piktogrammer med 30 m læseafstand (DIN/EN) (pil til højre, til venstre, 2 x ned og blank hvid)
Tekniske data
150 mm
• Mål ca.: Højde 150 mm x bredde 300 mm x længde 5 mm
• Vægt: 80 g
Typebetegnelse
SLF-piktogramsæt 1 (udskiftning)
300 mm
298 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLE/SLF-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120061066 EN10061066
SLF piktogramsæt 2 (reservedel)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLF-serien
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 30 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre)
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 150 mm x bredde 300 mm x længde 5 mm
• V ægt: 65 g
Typebetegnelse
SLF piktogramsæt 2 (reservedel)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120061073 EN10061073
150 mm
300 mm
SLE/C vægarm
- Vægarm til nødbelysning med enkeltbatteri, SLE LEDi SC/C til loftsmontering
Tekniske data
• K abinetmateriale: ABS
•M
ål ca.: Højde 108 mm x bredde 262 mm x længde 45 mm
• V ægt: 130 g
• F arve: hvid, svarende til RAL 9010
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120060335 EN10060335
262 mm
108 mm
SLE/C-vægarm, hvid
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLE/SLF-serien
Typebetegnelse
45 mm
SLF/C-vægarm
- Vægarm til nødbelysning med enkeltbatteri, SLF LEDi SC/C til loftsmontering
Tekniske data
• K abinetmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat
•M
ål ca.: Højde 55 mm x bredde 152 mm x længde 45 mm
• V ægt: 150 g
• F arve: hvid, svarende til RAL 9010
SLF/C-vægarm, hvid
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120060342 EN10060342
320 mm
142 mm
Typebetegnelse
45 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLE/SLF-serien | 299
SLE/SLF/C pendelsæt
- Pendelsæt til selvforsynende nødbelysninger SLE LEDi SC/C til loftsmontering og SLF LEDi SC/C til loftsmontering
Tekniske data
• Kabinetmateriale: ABS
• Mål ca.: Højde 345 mm x bredde 200 mm x længde 45 mm
• Vægt: 460 g
• Farve: hvid, svarende til RAL 9010
45 mm
Typebetegnelse
SLE-/SLF/C-pendelsæt, hvid
Bestillingsnr.
EN10060359
345 mm
200 mm
EAN-kode
4015120060359 SLF-beskyttelsesgitter 100
- Beskyttelsesgitter til selvforsynende nødbelysninger i SLF-serien til vægmontering
- Hurtig og nem montering med udvendige monteringslasker
• Kabinetmateriale: metal, pulverlakering
• Mål ca.: Højde 250 mm x bredde 360 mm x dybde 105 mm
• Vægt: 445 g
• Farve: hvid, svarende til RAL 9010
360 mm
250 mm
Typebetegnelse
SLF-beskyttelsesgitter 100, hvid
EAN-kode
Bestillingsnr
4015120017971 EN10017971
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017995 EN10017995
105 mm
SLE-beskyttelsesgitter 100
- Beskyttelsesgitter til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien til vægmontering
- Hurtig og nem montering med udvendige monteringslasker
Tekniske data
• Kabinetmateriale: metal, pulverlakering
• Mål ca.: Højde 205 mm x bredde 290 mm x dybde 105 mm
• Vægt: 340 g
• Farve: hvid, svarende til RAL 9010
290 mm
Typebetegnelse
205 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLE/SLF-serien
Tekniske data
SLE-beskyttelsesgitter 100, hvid
105 mm
300 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLE/SLF-serien
SLE-beskyttelsesgitter 180
- Beskyttelsesgitter til selvforsynende nødbelysninger i SLE-serien til loftsmontering
- Hurtig og nem montering med udvendige monteringslasker
Tekniske data
• K abinetmateriale: metal, pulverlakering
•M
ål ca.: Højde 188 mm x bredde 145 mm x dybde 140 mm
• V ægt: 545 g
• F arve: hvid, svarende til RAL 9010
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017988 EN10017988
185 mm
292 mm
140 mm
SLE-beskyttelsesgitter 180, hvid
Mobil-SLi
- Fjernbetjening til selvforsynende nødbelysninger i serierne SLA, SLC, SLD, SLE, SLF, SLG, SLX og ELX
- Til manuel udløsning af overvågningsfunktionen
Typebetegnelse
Mobil-SLi sølv/grøn-metallic
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017704 EN10017704
56 mm
29 mm
7 mm
• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
•M
ål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• V ægt: 15 g
• F arve: sølv/grøn-metallic
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLE/SLF-serien | 301
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLE/SLF-serien
Tekniske data
SLX-serien –
Modulært opbygningskoncept med nem installation
302 | SLX-serien
SLX-serien omfatter flere variable LED-løsninger til afmærk-
passende løsning til det fælles basiskabinet. Selve basiskabi-
ning af flugtveje. Hvad enten det er en klassisk, yderst robust
nettet har den fordel, at den gode plads til ledningsføring og
udførelse, et moderne, diskret design eller et fladt kabinet
de talrige ledningsføringsmuligheder gør det nemt at foretage
specielt til vægmontering: Takket være det modulære op-
installationen – og ud over enkeltbatterivarianterne fås også
bygningskoncept findes der til næsten hver udfordring en
udførelser til systemer til drift med centralt batteri!
Dine fordele:
Selvforsynende nødbelysning til
Afmærkning/belysning med 3 h
eller 8 h nødbelysning
Selvtest af lyskilden med
statusvisning i farver
Fås som variant (ekstraudstyr)
til tilslutning til en central
strømforsyning (24-230 V)
uden afbrydelser
Fås med 14 m, 24 m eller 32 m
læseafstand i varianterne Display,
High Cover og Flat
Konstant overvågning af ladeniveau,
automatisk, ugentlig funktionskontrol og halvårlig testaf driftstimer
Manipulationssikker
funktionskontrol vha.
fjernbetjeningeller magnet
Mange forskellige monteringsmåder
i kraft af omfangsrigt tilbehør
Drift enten i konstant- eller
beredskabstilslutning
SLX-serien | 303
Afmærkning af flugtveje / SLX-serien
Loftsmontering / Display
Din fordel:
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
SLX 24 LEDi-display 3 t. hvid SLX 24 LEDi-display 3h
EN10077371
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
120
24
SLX 24 LEDi-display 8 t. hvid SLX 24 LEDi Display 8h
EN10077388
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
8 timer.
120
24
SLX 24 LEDi-display 24-230V hvid SLX 24 LEDi-display 24-230V
EN10077029
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
120
24
SLX 32 LEDi-display 3 t. hvid SLX 32 LEDi-display 3 t.
EN10077210
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
160
32
SLX 32 LEDi-display 8 t. hvid SLX 32 LEDi Display 8h
EN10077319
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
160
32
EN10077050
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
160
32
SLX 32 LEDi-display 24-230V hvid SLX 32 LEDi-display 24-230V
Måltegning
Måltegning
SLX 24 LEDi Display
SLX 32 LEDi Display
148 mm
388 mm
108 mm
304 | Sikkerhedsbelysning SLX-serien
223 mm
46 mm
46 mm
328 mm
195 mm
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLX-serien
- Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 h eller 8 h nødlysvarighed til en
læseafstand på 24 m / 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvovervågning med statusvisning i farver
- Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning
- Mange forskellige monteringsmåder i kraft af omfangsrigt tilbehør (ikke med i leveringen)
- NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning (inklusive)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Afmærkning af flugtveje / SLX-serien
Loftsmontering / Flat
Din fordel:
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLX 14 LEDi Flat 3 t. hvid SLX 14 LEDi Flat 3h
EN10077609
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
SLX 14 LEDi Flat 8 t. hvid SLX 14 LEDi Flat 8h
EN10077616
230 V, 50 Hz
SLX 14 LEDi Flat 24-230V hvid SLX 14 LEDi Flat 24-230V
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
70
14
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
8 timer.
70
14
EN10077005
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
70
14
SLX 24 LEDi Flat 3 t. hvid SLX 24 LEDi Flat 3h
EN10077241
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
120
24
SLX 24 LEDi Flat 8 t. hvid SLX 24 LEDi Flat 8h
EN10077302
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
8 timer.
120
24
EN10077036
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
120
24
SLX 24 LEDi Flat 24-230V hvid SLX 24 LEDi Flat 24-230V
Måltegning
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Måltegning
SLX 24 LEDi FLAT
46 mm
108 mm
328 mm
46 mm
388 mm
148 mm
SLX 14 LEDi FLAT
Sikkerhedsbelysning SLX-serien | 305
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLX-serien
- Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 h eller 8 h nødlysvarighed til en
læseafstand på 14 m / 24 m iht. DIN EN 1838
- Selvovervågning med statusvisning i farver
- Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning
- Mange forskellige monteringsmåder i kraft af omfangsrigt tilbehør (ikke med i leveringen)
- NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning (inklusive)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
Afmærkning af flugtveje / SLX-serien
Loftsmontering / High Cover
Din fordel:
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Belysningstid
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
SLX 24 LEDi High Cover 3 t. hvid SLX 24 LEDi High Cover 3h
EN10077357
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
120
24
SLX 24 LEDi High Cover 8 t. hvid SLX 24 LEDi High Cover 8h
EN10077364
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
8 timer.
120
24
SLX 24 LEDi High Cover 24-230V hvid SLX 24 LEDi High Cover 24-230V
EN10077012
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
120
24
SLX 32 LEDi High Cover 3 t. hvid SLX 32 LEDi High Cover 3 t.
EN10077203
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
160
32
SLX 32 LEDi High Cover 8 t. hvid SLX 32 LEDi High Cover 8h
EN10077326
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
3 timer.
160
32
EN10077043
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
160
32
SLX 32 LEDi High Cover 24-230V hvid SLX 32 LEDi High Cover 24-230V
Måltegning
Måltegning
SLX 32 LEDi High Cover
108 mm
328 mm
306 | Sikkerhedsbelysning SLX-serien
148 mm
388 mm
231 mm
SLX 24 LEDi High Cover
206 mm
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLX-serien
- Selvforsynende nødbelysning til afmærkning af flugtveje med 3 h eller 8 h nødlysvarighed til en
læseafstand på 24 m / 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvovervågning med statusvisning i farver
- Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning
- Mange forskellige monteringsmåder i kraft af omfangsrigt tilbehør (ikke med i leveringen)
- NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning (inklusive)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
SLX 14 Flat piktogram-sæt 1 (reserve)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 14 Flat
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 14 m læseafstand (DS/EN) (pil til højre, til venstre).
Tekniske data
Typebetegnelse
SLX 14 Flat piktogram-sæt 1 (reserve)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077128 EN10077128
90 mm
• V ægt: 60 g
• F arve: grøn/hvid
310 mm
SLX 14 Flat Piktogram-sæt 2
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 14 Flat
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 14 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre).
Tekniske data
SLX 14 Flat Piktogram-sæt 2
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077135 EN10077135
310 mm
SLX 14m Flat pikto
- Piktogramtil selvforsynende nødbelysninger i SLX 14 Flat
- 14 m læseafstand (DIN/EN)
Tekniske data
Typebetegnelse
EAN-kode
90 mm
• V ægt: 60 g
• F arve: grøn/hvid
Bestillingsnr.
SLX 14m Flat pikto øverst/venstre
4015120077470 EN10077470
SLX 14m Flat pikto højre
4015120077425 EN10077425
SLX 14m Flat pikto øverst
4015120077456 EN10077456
SLX 14m Flat pikto nederst
4015120077449 EN10077449
SLX 14m Flat pikto nederst/højre
4015120077487 EN10077487
SLX 14m Flat pikto øverst/højre
4015120077463 EN10077463
SLX 14m Flat pikto nederst/venstre
4015120077494 EN10077494
SLX 14m Flat pikto venstre
4015120077432 EN10077432
310 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 307
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
Typebetegnelse
90 mm
• V ægt: 60 g
• F arve: grøn/hvid
SLX 24 Flat piktogram-sæt 1 (reserve)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 Flat
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 24 m læseafstand (DS/EN) (pil til højre, til venstre).
Tekniske data
130 mm
• Vægt: 60 g
• Farve: grøn/hvid
Typebetegnelse
SLX 24 Flat piktogram-sæt 1 (reserve)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077500 EN10077500
370 mm
SLX 24 Flat Piktogram-sæt 2
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 Flat
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 24 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre).
Tekniske data
130 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• Vægt: 60 g
• Farve: grøn/hvid
Typebetegnelse
SLX 24 Flat Piktogram-sæt 2
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077517 EN10077517
EAN-kode
Bestillingsnr.
370 mm
SLX 24m Flat pikto
- Piktogram til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 Flat
- 24 m læseafstand (DS/EN)
Tekniske data
• V ægt: 60 g
• F arve: grøn/hvid
130 mm
Typebetegnelse
370 mm
308 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien
SLX 24m Flat pikto højre
4015120077715 EN10077715
SLX 24m Flat pikto nederst/højre
4015120077753 EN10077753
EN10077760
SLX 24m Flat pikto øverst/venstre
4015120077760 SLX 24m Flat pikto nederst/venstre
4015120077746 EN10077746
SLX 24m Flat pikto nederst
4015120077739 EN10077739
SLX 24m Flat pikto øverst/højre
4015120077777 EN10077777
SLX 24m Flat pikto venstre
4015120077708 EN10077708
SLX 24m Flat pikto øverst
4015120077722 EN10077722
Piktogramplade 32 ensidet
- Ensidet piktogramplade med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLX-serien
Tekniske data
EAN-kode
Bestillingsnr.
Piktogramplade 32 ensidet til højre
4015120079009 EN10079009
Piktogramplade 32 ensidet til venstre
4015120079016 EN10079016
Piktogramplade 32 ensidet forneden
4015120079023 EN10079023
Piktogramplade 32 ensidet opefter
4015120032509 EN10032509
160 mm
Typebetegnelse
190 mm
•M
ål ca.: Højde 190 mm x bredde 350 mm x længde 10 mm
• V ægt: 530 g
350 mm
Piktogramplade 32 tosidet
- Ensidet piktogramplade med 32 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLX-serien
Tekniske data
4015120079047 EN10079047
Piktogramplade 32 tosidet foroven/foroven
4015120032516 EN10032516
Piktogramplade 32 tosidet øverst til højre/øverst til venstre
4015120032523 EN10032523
Piktogramplade 32 tosidet nederst til højre/nederst til venstre
4015120032530 EN10032530
350 mm
Piktogramplade 24 ensidet
- Ensidet piktogramplade med 24 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLX-serien
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 155 mm x bredde 289 mm x længde 10 mm
• V ægt: 360 g
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Piktogramplade 24 ensidet til højre
4015120079054 EN10079054
Piktogramplade 24 ensidet til venstre
4015120079061 EN10079061
Piktogramplade 24 ensidet forneden
4015120079078 EN10079078
Piktogramplade 24 ensidet opefter
4015120032547 EN10032547
289 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 309
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
EN10079030
Piktogramplade 32 tosidet højre/venstre
190 mm
Bestillingsnr.
4015120079030 155 mm
EAN-kode
Piktogramplade 32 tosidet forneden/forneden
160 mm
Typebetegnelse
125 mm
•M
ål ca.: Højde 190 mm x bredde 350 mm x længde 10 mm
• V ægt: 545 g
Piktogramplade 24 tosidet
- Tosidet piktogramplade med 24 m læseafstand til selvforsynende nødbelysninger i SLX-serien
Tekniske data
155 mm
125 mm
• Mål ca.: Højde 155 mm x bredde 289 mm x længde 10 mm
• Vægt: 370 g
289 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Piktogramplade 24 tosidet forneden/forneden
4015120079085 EN10079085
Piktogramplade 24 tosidet højre/venstre
4015120079092 EN10079092
Piktogramplade 24 tosidet foroven/foroven
4015120032554 EN10032554
Piktogramplade 24 tosidet øverst til højre/øverst til venstre
4015120032561 EN10032561
Piktogramplade 24 tosidet nederst til højre/nederst til venstre
4015120032578 EN10032578
SLX 24 High Cover piktogram-sæt 1 (reserve)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 High Cover
- Sæt bestående af 6 piktogrammer med 24 m læseafstand (DIN/EN) (pil til højre, til venstre 2 x ned og 2 x op).
Tekniske data
120 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• Vægt: 60 g
• Farve: grøn/hvid
Typebetegnelse
SLX 24 High Cover piktogram-sæt 1 (reserve)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077142 EN10077142
240 mm
SLX 24 High Cover Piktogram-sæt 2
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 High Cover
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 24 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre).
Tekniske data
• Vægt: 60 g
• Farve: grøn/hvid
Typebetegnelse
120 mm
SLX 24 High Cover Piktogram-sæt 2
240 mm
310 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077159 EN10077159
SLX 32 High Cover piktogram-sæt 1 (reserve)
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 32 High Cover
- Sæt bestående af 6 piktogrammer med 32 m læseafstand (DIN/EN) (pil til højre, til venstre 2 x ned og 2 x op).
Tekniske data
Typebetegnelse
SLX 32 High Cover piktogram-sæt 1 (reserve)
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077524 EN10077524
160 mm
• V ægt: 65 g
• F arve: grøn/hvid
320 mm
SLX 32 High Cover Piktogram-sæt 2
- Piktogramsæt til selvforsynende nødbelysninger i SLX 32 High Cover
- Sæt bestående af 4 piktogrammer med 32 m læseafstand (DIN/EN) (pil opad til højre, opad til venstre, nedad til højre og nedad til venstre).
Tekniske data
SLX 32 High Cover Piktogram-sæt 2
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077531 EN10077531
320 mm
SLX 24m HC pikto
- Piktogram til selvforsynende nødbelysninger i SLX 24 High Cover
- 24 m læseafstand (DS/EN)
Tekniske data
• V ægt: 65 g
• F arve: grøn/hvid
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLX 24m HC pikto pil nederst
4015120077180 EN10077180
SLX 24m HC pikto nederst/højre
4015120077586 EN10077586
SLX 24m HC pikto øverst/højre
4015120077562 EN10077562
SLX 24m HC pikto pil højre
4015120077548 EN10077548
SLX 24m HC pikto nederst/venstre
4015120077593 EN10077593
SLX 24m HC pikto øverst/venstre
4015120077579 EN10077579
SLX 24m HC pikto pil venstre
4015120077555 EN10077555
SLX 24m HC pikto pil øverst
4015120077197 EN10077197
120 mm
Typebetegnelse
240 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 311
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
Typebetegnelse
160 mm
• V ægt: 65 g
• F arve: grøn/hvid
SLX 32m HC pikto
- Piktogram til selvforsynende nødbelysninger i SLX 32 High Cover
- 32 m læseafstand (DS/EN)
Tekniske data
• Vægt: 65 g
• Farve: grøn/hvid
160 mm
Typebetegnelse
320 mm
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLX 32m HC pikto nederst/højre
4015120077678 EN10077678
SLX 32m HC pikto pil højre
4015120077647 EN10077647
SLX 32m HC pikto nederst/venstre
4015120077661 EN10077661
SLX 32m HC pikto øverst/venstre
4015120077685 EN10077685
SLX 32m HC pikto pil venstre
4015120077630 EN10077630
SLX 32m HC pikto pil nederst
4015120077623 EN10077623
SLX 32m HC pikto pil øverst
4015120077654 EN10077654
SLX 32m HC pikto øverst/højre
4015120077692 EN10077692
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Pendelsæt wire
4015120077258 EN10077258
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077265 EN10077265
Pendelsæt wire
- Pendelsæt wire til selvforsynende nødbelysninger i ELX- og SLX-serien
- Inklusive fastgørelseselementer og lampekroge
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• Mål ca.: Længde 530 mm
• Vægt: 455 g
• Farve: krom/hvid, svarer til RAL 9010
530 mm
Beskyttelsesgitter 80
- Beskyttelsesgitter til ELX- og SLX-serien med flad hætte (Flat)
- Højde 80 mm
Tekniske data
• Kabinetmateriale: metal
• Mål ca.: Højde 230 mm x bredde 440 mm x længde 80 mm
• Vægt: 450 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9016
Typebetegnelse
80 mm
230 mm
Beskyttelsesgitter 80
440 mm
312 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien
Pendelsæt rør
- Pendelsæt rør til selvforsynende nødbelysninger i ELX- og SLX-serien
- Inklusive fastgørelseselementer og lampekroge
Tekniske data
•M
ål ca.: Længde 530 mm (pendelrør)
• V ægt: 455 g
• F arve: krom/hvid, svarer til RAL 9010
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Pendelsæt rør
4015120078316 EN10078316
EAN-kode
Bestillingsnr.
530 mm
SLX/ELX 24 Cover
- Designcover til ELX-/SLX-serien
- Kabinetfarve sort, RAL 9004
- Egnet til model 24
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
•M
ontering: Udvendig montering, Loftsmontering, Vægmontering
• V ægt: 92 g
• F arve: sort, svarende til RAL 9004, hvid, svarende til RAL 9003|antracit,
svarende til RAL 7016, betongrå, svarende til RAL 7023
Typebetegnelse
SLX/ELX 24 Cover sort RAL 9004
4015120032417 EN10032417
SLX/ELX 24 Cover hvid RAL 9003
4015120032400 EN10032400
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7016
4015120032424 EN10032424
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7023
4015120032448 EN10032448
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7032
4015120032431 EN10032431
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLX/ELX 32 Cover
- Designcover til ELX-/SLX-serien
- Kabinetfarve grå, RAL 7032
- Egnet til model 32
Tekniske data
•M
ontering: Udvendig montering, Loftsmontering, Vægmontering
• V ægt: 97 g
• F arve: betongrå, svarende til RAL 7023, hvid , svarende til RAL 9003, sort,
svarende til RAL 9004, antracit, svarende til RAL 7016
Typebetegnelse
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7032
4015120032486 EN10032486
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7023
4015120032493 EN10032493
SLX/ELX 32 Cover hvid RAL 9003
4015120032455 EN10032455
SLX/ELX 32 Cover sort RAL 9004
4015120032462 EN10032462
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7016
4015120032479 EN10032479
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 313
Universal-indbygningsramme 370
- Indbygningsramme til selvforsynende nødbelysninger SLX 14 LEDi Flat, SLX 24 LEDi High Cover og ELX 24 LEDi Display
Tekniske data
• Mål ca.: Højde 189 mm x bredde 409 mm x længde 72 mm
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 66 mm
• Vægt: 300 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9016
8,7 mm
20 mm
36 mm
347 mm
Typebetegnelse
109 mm
189 mm
Universal-indbygningsramme 370
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077104 EN10077104
349 mm
409 mm
Vægarm 270
- Vægarm til selvforsynende nødbelysninger SLX 24 LEDi High Cover og SLX 24 LEDi Display
Tekniske data
130 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• Montering: Montering på vægarm
• Vægt: 460 g
• Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Typebetegnelse
Vægarm 270 hvid
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077111 EN10077111
125 mm
270 mm
Universal indbygningsramme 430
- Indbygningsramme til selvforsynende nødbelysninger SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat
Tekniske data
• Mål ca.: Højde 229 mm x bredde 469 mm x længde 72 mm
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 66 mm
• Vægt: 300 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9016
8,7 mm
20 mm
36 mm
387 mm
Typebetegnelse
149 mm
229 mm
Universal indbygningsramme 430
389 mm
469 mm
314 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077234 EN10077234
Vægmonteringsvinkel 110
- Vægmonteringsvinkel til selvforsynende nødbelysninger SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat
Tekniske data
• K abinetmateriale: metal
•M
ål ca.: Højde 55 mm x bredde 35 mm x længde 112 mm
• V ægt: 400 g
• F arve: hvid , svarende til RAL 9016
105 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077289 EN10077289
35 mm
55 mm
Vægmonteringsvinkel 110 hvid
112 mm
Beskyttelsesgitter 260
- Beskyttelsesgitter til ELX- og SLX-serien med display eller High Cover
- Højde 260 mm
Tekniske data
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077296 EN10077296
260 mm
230 mm
Beskyttelsesgitter 260 hvid
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• K abinetmateriale: metal
•M
ål ca.: Højde 230 mm x bredde 440 mm x længde 260 mm
• V ægt: 800 g
• F arve: hvid , svarende til RAL 9016
440 mm
SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh
- NiCd-batteri (3,6 V/800 mAh) med ompolingssikker tilslutningsklemme til anvendelse med selvforsynende afmærkning af flugtveje i SLX-serien
Tekniske data
• T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
•M
ål ca.: Højde 15 mm x bredde 15 mm x længde 153 mm
• B atteri: NiCd-batteri 3,6 V 800 mAh
• V ægt: 80 g
SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077401 EN10077401
153 mm
15 mm
Typebetegnelse
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 315
ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh
- NiCd-batteri (3,6 V/1800 mAh) med ompolingssikker tilslutningsklemme til anvendelse med selvforsynende flugtvejsbelysning i ELX-serien
Tekniske data
• Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
• Mål ca.: Højde 24 mm x bredde 24 mm x længde 130 mm
• Batteri: NiCd-batteri 3,6 V/1800 mAh
• Vægt: 160 g
Typebetegnelse
130 mm
24 mm
ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077418 EN10077418
Vægarm 370
- Vægarm til selvforsynende nødbelysninger SLX 32 LEDi High Cover, LX 32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat
Tekniske data
83 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
• Montering: Montering på vægarm
• Vægt: 390 g
• Farve: hvid, svarende til RAL 9010
Typebetegnelse
Vægarm 370 hvid
Bestillingsnr.
EN10078309
100 mm
367 mm
EAN-kode
4015120078309
Mobil-SLi
- Fjernbetjening til selvforsynende nødbelysninger i serierne SLA, SLC, SLD, SLE, SLF, SLG, SLX og ELX
- Til manuel udløsning af overvågningsfunktionen
Tekniske data
29 mm
7 mm
• Batteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
• Mål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• Vægt: 15 g
• Farve: sølv/grøn-metallic
56 mm
Typebetegnelse
316 | Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien
Mobil-SLi sølv/grøn-metallic
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017704 EN10017704
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLX-serien
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLX-serien | 317
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje
Som regel er en afmærkning af flugtveje ikke tilstræk-
har desuden en selvtestfunktion, og ved hjælp af en
keligt for hurtigt at vise vej ud til det fri i en nødsi-
fjernbetjening kan man efter behov kontrollere, om de
tuation. Ofte er det også nødvendigt med oplysning af
fungerer korrekt.
de definerede flugtveje. Disse varierer meget alt efter
bygningens type og størrelse. Som regel fører vejen
gennem lange gange og trappeopgange. Ofte skal man
også passere store lokaler for at komme i sikkerhed.
Med sine flugtvejsbelysninger opfylder ESYLUX alle
disse krav. Derudover er de nemme at installere, og
takket være indbyggede LED’er er de yderst energieffektive. Alle vores løsninger til flugtvejsbelysning
Indhold
ELX-serien
320 - 327
EHL-serien
328 - 333
SLG-serien
334 - 335
318 | Flugtvejsbelysning
Flugtvejsbelysning | 319
ELX-serien –
Nem installation på væg eller loft
320 | ELX-serien
Håndteringen er lige så variabel som enkel: Med det samme
imponerer de i kraft af deres alsidige monteringsmuligheder
basiskabinet supplerer lamperne i ELX-serien afmærknin-
og det minimale installationsarbejde. Efter behov fås udførel-
gen af flugtveje i SLX-serien med pålidelig, energieffektiv
ser til systemer med enkeltbatteri og til systemer til drift med
flugtvejsbelysning. Ud over deres store belysningsområde
centralt batteri. Alt sammen med energieffektiv LED-teknik.
Dine fordele:
Selvforsynende nødbelysning til
Flugtvejsbelysning med 3 h eller
8 h nødbelysning
Selvtest med statusvisning
i farver
Fås som variant (ekstraudstyr)
til tilslutning til en central
strømforsyning (24-230 V)
uden afbrydelser
Drift muligt enten i konstanteller beredskabstilslutning
Konstant overvågning af ladeniveau,
automatisk, ugentlig funktionskontrol og halvårlig test af driftstimer
Manipulationssikker
funktionskontrol vha.
fjernbetjening eller magnet
Mange forskellige monteringsmåder
i kraft af omfangsrigt tilbehør
Stikklemme med
funktion som en
gennemgående ledning
ELX-serien | 321
Flugtvejsbelysning / ELX-serien
Din fordel:
- Nødbelysning til flugtvejsbelysning
- Som selvforsynende nødbelysning med 8 h nødbelysningsvarighed eller som nødbelysning med
centralt batteri med 24 - 230 V AC/DC
- Selvovervågning med statusvisning i farver
- Manipulationssikker funktionskontrol kan udløses med fjernbetjening eller magnet
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Stikklemme med funktion som en gennemgående ledning
- Permanent overvågning af opladning
- automatisk, ugentlig funktionstest og halvårlig test af driftstimer
- visning af testresultaterne på statusvisning i farver
- Mange forskellige monteringsmåder i kraft af omfangsrigt tilbehør (ikke med i leveringen)
- NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning (inklusive)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
ELX 20 LEDi Flat 3h hvid SLX 20 LEDi Flat 3 t.
EN10077227
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
186
3 timer.
ELX 20 LEDi Flat 8h hvid ELX 20 LEDi Flat 8 t.
EN10077340
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
1,5 (Standby)
3,3 (Steady)
60
3 timer.
EN10077067
24 - 230 V AC/
DC afbrydelsesfri
strømforsyning (USV) iht.
EN 62040-3, kategori
3, 50 - 230 V AC/DC
reservestrømforsyning (EV)
LED (inklusive)
3,2
200
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • ELX-serien
ELX 20 LEDi Flat 24-230VA hvid ELX 20 LEDi Flat 24-230VA
Måltegning
Lysfordeling
46 mm
148 mm
388 mm
C0
322 | Sikkerhedsbelysning ELX-serien
C90
C0 / C90
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
Mobil-SLi
- Fjernbetjening til selvforsynende nødbelysninger i serierne SLA, SLC, SLD, SLE, SLF, SLG, SLX og ELX
- Til manuel udløsning af overvågningsfunktionen
Tekniske data
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017704 EN10017704
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Pendelsæt wire
4015120077258 EN10077258
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077265 EN10077265
Mobil-SLi sølv/grøn-metallic
56 mm
29 mm
Typebetegnelse
7 mm
• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
•M
ål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• V ægt: 15 g
• F arve: sølv/grøn-metallic
Pendelsæt wire
- Pendelsæt wire til selvforsynende nødbelysninger i ELX- og SLX-serien
- Inklusive fastgørelseselementer og lampekroge
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • ELX-serien
•M
ål ca.: Længde 530 mm
• V ægt: 455 g
• F arve: krom/hvid, svarer til RAL 9010
530 mm
Beskyttelsesgitter 80
- Beskyttelsesgitter til ELX- og SLX-serien med flad hætte (Flat)
- Højde 80 mm
Tekniske data
• K abinetmateriale: metal
•M
ål ca.: Højde 230 mm x bredde 440 mm x længde 80 mm
• V ægt: 450 g
• F arve: hvid , svarende til RAL 9016
Beskyttelsesgitter 80
80 mm
230 mm
Typebetegnelse
440 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør ELX-serien | 323
Pendelsæt rør
- Pendelsæt rør til selvforsynende nødbelysninger i ELX- og SLX-serien
- Inklusive fastgørelseselementer og lampekroge
Tekniske data
• Mål ca.: Længde 530 mm (pendelrør)
• Vægt: 455 g
• Farve: krom/hvid, svarer til RAL 9010
530 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
Pendelsæt rør
4015120078316 EN10078316
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLX/ELX 24 Cover
- Designcover til ELX-/SLX-serien
- Kabinetfarve sort, RAL 9004
- Egnet til model 24
Tekniske data
• Montering: Udvendig montering, Loftsmontering, Vægmontering
• Vægt: 92 g
• Farve: sort, svarende til RAL 9004, hvid , svarende til RAL 9003, antracit,
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • ELX-serien
svarende til RAL 7016, betongrå, svarende til RAL 7023
Typebetegnelse
SLX/ELX 24 Cover sort RAL 9004
4015120032417 EN10032417
SLX/ELX 24 Cover hvid RAL 9003
4015120032400 EN10032400
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7016
4015120032424 EN10032424
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7023
4015120032448 EN10032448
SLX/ELX 24 Cover grå RAL 7032
4015120032431 EN10032431
EAN-kode
Bestillingsnr.
SLX/ELX 32 Cover
- Designcover til ELX-/SLX-serien
- Kabinetfarve grå, RAL 7032
- Egnet til model 32
Tekniske data
• Montering: Udvendig montering, Loftsmontering, Vægmontering
• Vægt: 97 g
• Farve: betongrå, svarende til RAL 7023, hvid , svarende til RAL 9003, sort,
svarende til RAL 9004, antracit, svarende til RAL 7016
Typebetegnelse
324 | Sikkerhedsbelysning tilbehør ELX-serien
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7032
4015120032486 EN10032486
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7023
4015120032493 EN10032493
SLX/ELX 32 Cover hvid RAL 9003
4015120032455 EN10032455
SLX/ELX 32 Cover sort RAL 9004
4015120032462 EN10032462
SLX/ELX 32 Cover grå RAL 7016
4015120032479 EN10032479
Universal-indbygningsramme 370
- Indbygningsramme til selvforsynende nødbelysninger SLX 14 LEDi Flat, SLX 24 LEDi High Cover og ELX 24 LEDi Display
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 189 mm x bredde 409 mm x længde 72 mm
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 66 mm
• V ægt: 300 g
• F arve: hvid , svarende til RAL 9016
8,7 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077104 EN10077104
109 mm
189 mm
Universal-indbygningsramme 370
20 mm
36 mm
347 mm
349 mm
409 mm
Vægarm 270
- Vægarm til selvforsynende nødbelysninger SLX 24 LEDi High Cover og SLX 24 LEDi Display
Tekniske data
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077111 EN10077111
270 mm
125 mm
Vægarm 270 hvid
130 mm
Typebetegnelse
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • ELX-serien
•M
ontering: Montering på vægarm
• V ægt: 460 g
• F arve: hvid, svarende til RAL 9010
Universal indbygningsramme 430
- Indbygningsramme til selvforsynende nødbelysninger SLX 24 LEDi Flat, SLX 32 LEDi High Cover, SLX 32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 229 mm x bredde 469 mm x længde 72 mm
• Indbygningsmål: Monteringsdybde [mm] 66 mm
• V ægt: 300 g
• F arve: hvid , svarende til RAL 9016
8,7 mm
Universal indbygningsramme 430
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077234 EN10077234
20 mm
149 mm
Typebetegnelse
229 mm
36 mm
387 mm
389 mm
469 mm
Sikkerhedsbelysning tilbehør ELX-serien | 325
Vægmonteringsvinkel 110
- Vægmonteringsvinkel til selvforsynende nødbelysninger SLX 24/32 LEDi High Cover, SLX 24/32 LEDi Display og ELX 20 LEDi Flat
Tekniske data
• Kabinetmateriale: metal
• Mål ca.: Højde 55 mm x bredde 35 mm x længde 112 mm
• Vægt: 400 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9016
105 mm
35 mm
Typebetegnelse
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077289 EN10077289
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077296 EN10077296
55 mm
Vægmonteringsvinkel 110 hvid
112 mm
Beskyttelsesgitter 260
- Beskyttelsesgitter til ELX- og SLX-serien med display eller High Cover
- Højde 260 mm
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • ELX-serien
• Kabinetmateriale: metal
• Mål ca.: Højde 230 mm x bredde 440 mm x længde 260 mm
• Vægt: 800 g
• Farve: hvid , svarende til RAL 9016
Typebetegnelse
260 mm
230 mm
Beskyttelsesgitter 260 hvid
440 mm
SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh
- NiCd-batteri (3,6 V/800 mAh) med ompolingssikker tilslutningsklemme til anvendelse med selvforsynende afmærkning af flugtveje i SLX-serien
Tekniske data
• Tilladt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
• Mål ca.: Højde 15 mm x bredde 15 mm x længde 153 mm
• Batteri: NiCd-batteri 3,6 V 800 mAh
• Vægt: 80 g
15 mm
153 mm
326 | Sikkerhedsbelysning tilbehør ELX-serien
Typebetegnelse
SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077401 EN10077401
ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh
- NiCd-batteri (3,6 V/1800 mAh) med ompolingssikker tilslutningsklemme til anvendelse med selvforsynende flugtvejsbelysning i ELX-serien
Tekniske data
• T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
•M
ål ca.: Højde 24 mm x bredde 24 mm x længde 130 mm
• B atteri: NiCd-batteri 3,6 V/1800 mAh
• V ægt: 160 g
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120077418 EN10077418
130 mm
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • ELX-serien
ELX - Batteri 3,6 V / 1800 mAh
24 mm
Typebetegnelse
Sikkerhedsbelysning tilbehør ELX-serien | 327
ELH-serien –
Speciel linseteknik med DALI-grænseflade
328 | ELH-serien
Med ELH-serien præsenterer ESYLUX en flugtvejsbelysning
gennemsnittet (hvilket samtidig reducerer antallet af påkræ-
til selvforsynende batteridrift, hvis linsekonstruktion er sær-
vede lamper). Den integrerede DALI-grænseflade forenkler
ligt udviklet til store områder. Serien omfatter udførelser til
endvidere planlægningen og monteringen, muliggør en høj
en ellipseformet belysning af gange samt til en cirkelformet
styringsfleksibilitet under drift og sørger for særdeles komfor-
belysning af store rum og dermed optimeret til store lokaler
tabel vedligeholdelse.
og sørger i alle tilfælde for en rækkevidde, der er større end
Dine fordele:
Selvforsynende nødbelysning
med 3 h nødbelysning
Med DALI-netværk
Funktionskontrol og selvtest, konstant overvågning af ladeniveau,
automatisk, ugentlig funktionskontrol og årlig test af driftstimer
Inklusive NiCd-batteri med
ompolingssikker stiktilslutning
Drift enten i konstant- eller
beredskabstilslutning
Til indbygning i lofter (rund variant)
eller til loftsmontering (kvadratisk
variant)
Speciel linseteknik, alt efter udførelse
optimeret til belysning af gange eller
store rum
ELH-serien | 329
Flugtvejsbelysning / ELH-serien
Loft monteret lys korridor
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 h nødlysvarighed til montering i loft
- Funktionskontrol og selvtest
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Lysåbning nedad og optimeret til oplysning af rum
- Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer (gennemtrådning mulig)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
- Valgfri DALI netværksbaseret
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
ELH C LED SC SM hvid ELH C LED SC SM
EN10080005
4,3
155
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Måltegning
Lysfordeling
190 mm
190 mm
170 mm
44 mm
190 mm
C0
330 | Sikkerhedsbelysning ELH-serien
C90
Lysåbning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
•
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • ELH-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
C0 / C90
DALI
•
ELC
BT
KNX
Sensor
Flugtvejsbelysning / ELH-serien
Loft monteret lys korridor
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 h nødlysvarighed til montering i loft
- Funktionskontrol og selvtest
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Lysåbning nedad og optimeret til oplysning af rum
- Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer (gennemtrådning mulig)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
- Optional DALI-vernetzbar
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
ELH O LED SC SM hvid ELH O LED SC SM
EN10080036
4,3
155
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
•
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • ELH-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Lysfordeling
190 mm
190 mm
170 mm
44 mm
190 mm
C0
C90
C0 / C90
Sikkerhedsbelysning ELH-serien | 331
Flugtvejsbelysning / ELH-serien
Loft-forsænket monteret lys korridor
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 h nødlysvarighed til loft-forsænket montering
- Funktionskontrol og selvtest
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Lysåbning nedad og optimeret til oplysning af rum
- Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer (gennemtrådning mulig)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
- Valgfri DALI netværksbaseret
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
ELH C LED SC FM hvid ELH C LED SC FM
EN10080012
4,3
155
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Måltegning
Lysfordeling
55 mm
32 mm 22 mm
45 mm
43 mm
37 mm
210 mm
200 mm
C0
332 | Sikkerhedsbelysning ELH-serien
C90
Lysåbning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
•
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • ELH-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
C0 / C90
DALI
•
ELC
BT
KNX
Sensor
Flugtvejsbelysning / ELH-serien
Loft-forsænket monteret lys Open Office
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 h nødlysvarighed til loft-forsænket montering
- Funktionskontrol og selvtest
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Lysåbning nedad og optimeret til oplysning af rum
- Inklusive NiCd-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer (gennemtrådning mulig)
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
- Valgfri DALI netværksbaseret
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
ELH O LED SC FM hvid ELH O LED SC FM
EN10080029
4,3
155
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
•
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • ELH-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Lysfordeling
55 mm
37 mm
32 mm 22 mm
45 mm
43 mm
210 mm
200 mm
C0
C90
C0 / C90
Sikkerhedsbelysning ELH-serien | 333
Flugtvejsbelysning / SLG-serien
Din fordel:
- Selvforsynende nødbelysning med 3 t. varighed til indbygning i loft med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (bryder i tilfælde af fejl)
- Ekstra tilslutning af ekstern afbryder (F+, F-) til deaktivering af nødbelysningsfunktionen, når en
bygning ikke bruges
- Funktionskontrol og konventionel selvtest med testknap eller praktisk at udløse med fjernbetjening Mobil-SLi
- Drift muligt enten i konstant- eller beredskabstilslutning
- Lysåbning nedadtil
- Inklusive NiMh-batteri med ompolingssikker stiktilslutning
- Tilslutning ved hjælp af stikklemmer
- Hus af UV-stabiliseret polycarbonat
Bestillingsnr.
Forsyningsspænding
til lyskilder
Nominel
effekt
[W]
SLG LEDi SC/C, hvid SLG LEDi SC/C
EN10061301
230 V, 50 Hz
LED (inklusive)
4,0
Sikkerhedsbelysning
Afmærkning af flugtveje • SLG-serien
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Måltegning
Lysfordeling
90 mm
30 mm
37 mm
66 mm
60 mm
235 mm
33 mm
460 mm
C0
334 | Sikkerhedsbelysning SLG-serien
C90
C0 / C90
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Belysningstid
3 timer.
Symbol
height
(millimeter)
Læseafstand
Mobil-SLi
- Fjernbetjening til selvforsynende nødbelysninger i serierne SLA, SLC, SLD, SLE, SLF, SLG, SLX og ELX
- Til manuel udløsning af overvågningsfunktionen
Tekniske data
Mobil-SLi sølv/grøn-metallic
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120017704 EN10017704
56 mm
29 mm
Typebetegnelse
7 mm
• B atteridrift: Litium CR 2032 - 3 V (medfølger)
•M
ål ca.: Højde 7 mm x bredde 29 mm x længde 56 mm
• V ægt: 15 g
• F arve: sølv/grøn-metallic
Monteringssæt SLG
Fastgørelsessæt til SLG-selvforsynende nødbelysning med forlængerledning til lampehovedet
• T illadt omgivelsestemperatur: 5 °C...+35 °C
•M
ontering: Indbygning i loft
•M
ål ca.: Højde 42 mm x bredde 55 mm x længde 180 mm
• V ægt: 115 g
• F arve: hvid, svarende til RAL 9010
Typebetegnelse
Monteringssæt SLG
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120061318 EN10061318
42 mm
55 mm
180 mm
2000 mm (2 m)
Sikkerhedsbelysning tilbehør SLG-serien | 335
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SLG-serien
Tekniske data
Sikkerhedsbelysning
Håndprojektører
Hvad skal man gøre, hvis man står i kælderrummet hos
en virksomhed for at betjene kommunikationsteknikken, og pludseligt går lyset ud? I sådanne og mange
andre situationer hjælper en robust håndprojektør. Den
er både en praktisk og uundværlig løsning, når man
skal reagere hurtigt på svigt i belysningen og forhindre
alvorlige uheld. Og også, hvis belysningen af andre
årsager evt. ikke er tilstrækkelig: Som mobilt hjælpeudstyr i nødstilfælde får man ved hjælp af denne håndprojektør nemt og hurtigt et overblik over situationen.
Indhold
SLP-serien
336 | Håndprojektører
338 - 341
Håndprojektører | 337
SL P-serien –
Lys-support i alle situationer
338 | SL P-serien
Ud over sin nødbelysningsfunktion imponerer ESYLUX-
som fast udstyr i udrykningskøretøjer. Dens ergonomiske
håndprojektøren SL P i kraft af sin høje lysstyrke og robuste
bæregreb gør det lettere at anvende den mobilt, og magneten
konstruktion. Dens konstantlys holder i fire timer, og sekun-
gør, at man kan fastgøre den på metalliske overflader. Og når
dærlyset holder endda helt op til 30 timer takket være de ef-
den ikke bruges, lader den batteriet op i væg- og gulvholde-
fektive LED'er, og den har også integreret en blinkefunktion.
ren og venter på sin næste anvendelse.
Takket være en tilhørende adapter kan den også anvendes
Dine fordele:
Håndprojektør med
nødbelysningsfunktion
(beredskabsomskiftning)
Magnet på bagsiden til fastgørelse
på jern- eller stålflader
Konstantlysfunktion og blinklysfunktion både ved hovedbelysning
og ved sekundærlys
Hovedbelysning med halogenpærer
og sekundærlys med 8 LED’er
Inkl. gult forsatsglas (holder
til 4 forsatsglas (tilbehør) på
bagsiden)
Kuglehovedet kan drejes
vandret og lodret
Belysningstid: Hovedlys 4h
konstantlys, 8 h blinklys,
sekundærlys 30h konstantlys
Separat væg-/gulvholder som
oplader med ekstern stikadapter
(230 V/50 Hz) og separat kabel til
spændingsforsyning (12-48 V DC)
SL P-serien | 339
SL P-håndprojektør
- Håndprojektør med nødlysfunktion
- Separat væg-/gulvholder og ladeapparat til 230 V ~ 50-60 Hz samt køretøjsadapter på 12-48 V =
- Arbejdslampe med halogenhovedbelysning og sekundær LED-belysning, konstant- og blinklysfunktion, der er uafhængig af ledningsnettet
Tekniske data
285 mm
320 mm
• til lyskilder: Halogen 5,5 V 1 A/E10 (konstant- eller blinklys)
• Sekundærbelysning: 8 LED (konstant- eller blinklys)
• Tilladt omgivelsestemperatur: -5 °C...+40 °C
• Kapslingsklasse: IP 43
• Isolationsklasse: II
• Kabinetmateriale: ABS
• Mål ca.: Højde 285 mm x bredde 110 mm x længde 130 mm
• Leverancen omfatter: Væg-/gulvholder med ladeapparat, køretøjsadapter,
gult forsatsglas, magnetholder
• Ladetid: min. 20 t
• Nominel effekt [W]: 8,2 über das mitgelieferte Ladeteil
• Læseafstand: ca. 300 m/30 m
• Vægt: 1730 g
• Belysningstid: Hovedlys som konstantlys ca. 4 t., ovedlampe som blinklys
ca. 8 t., sekundært lys ca. 30 t. som konstantlys
• Lysåbning: 80 mm, hoved kan drejes +/-30° vandret, +/-15° lodret
• Opladningsindikator: ved hjælp af 4 LED‘er
• Farve: rød/sort
• Batteri: NiCd-batteri 6 V/4500 mAh
Typebetegnelse
130 mm
112 mm
152 mm
Sikkerhedsbelysning
Håndprojektører • SL P-serien
90 mm
340 | Sikkerhedsbelysning SL P-serien
SL P håndprojektør rød/sort
EAN-kode
Bestillingsnr.
4015120050008 EN10050008
SL P-forsatsglas
- Forsatsglas (rød, grøn, klar) til håndprojektør SL P
- Kan stikkes ind i kuglehoved, opbevaring i holderen bag på SL P
Tekniske data
•M
ål ca.: Højde 84 mm x bredde 86 mm x
• L everancen omfatter: Sæt bestående af 3 forsatsglas (rød, grøn, klar)
• V ægt: 40 g
• F arve: rød, grøn, klar
EAN-kode
Bestillingsnr.
SL P-forsatsglas
4015120050145 EN10050145
Sikkerhedsbelysning
Tilbehør • SL P-serien
Ø 84 mm
Typebetegnelse
Sikkerhedsbelysning tilbehør SL P-serien | 341
Arbejdslamper
342 | Produktserieoversigt
Belysning
344 -351
PL SUN
fra side 346
Produktserieoversigt | 343
Arbejdslamper
Belysning
Enhver byggearbejder eller mekaniker på et værksted
kender situationen: Uden god belysning kan man ikke
udføre sit arbejde ordentligt. Præcision er det vigtigste, når der udføres målinger og håndværksarbejde,
og derfor er den rigtige arbejdslampe altafgørende for
det daglige arbejde. Her passer arbejdslamperne fra
ESYLUX perfekt. De har gennem mange år hjulpet
installatører og andre håndværkere som et nødvendigt
hjælpemiddel, og de kendetegnes ud over deres kraftige lys af deres lange levetid og robusthed.
Indhold
PL SUN-serien
344 | Belysning
346 - 351
Belysning | 345
PL SUN-serien –
Mobilt lys i robust udførelse
346 | PL SUN-serien
230 V
I dag er det ikke kun modstandsdygtig udførelse,
LED’er. Med det praktiske bæregreb er arbejdslampen des-
maksimal mobilitet og fleksible positioneringsmuligheder,
uden nem at transportere, og den skridsikre standerfod sikrer
der afgør, om en arbejdslampe er funktionsduelig i praksis.
stabilitet på alle flader. Hvis der er brug for lys fra en større
Med vores PL SUN-lamper satser vi desuden
højde, hjælper teleskopstativet (ekstraudstyr), og der fås
på en høj grad af energieffektivitet takket være effektfulde
også en variant med batteridrift.
Dine fordele:
LED-projektør i kabinet af trykstøbt
aluminium i høj kvalitet
Alle udvendige skruer
af rustfrit stål
Fås enten med batteridrift eller
5m H07RN-F gummiledning og
sikkerhedsstik
Fås med 10 W, 30 W eller 50 W
effektforbrug
Godt lysudbytte
med 90 lm / W
Stabilt teleskopstativ
fås som tilbehør
PL SUN-serien | 347
Arbejdslamper / PL SUN-serien
10 W / CLEAR / 5000 K / 155
Din fordel:
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 10 W LED-lyseffekt svarer til 63 W glødepærer, farvetemperatur ca. 5000 K, hvid
- Højt lysudbytte med 90
- meget godt farvegengivelsesindeks Ra 80
- Med 5 m H07RN-F-gummiledning og sikkerhedsstik
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Stabilt teleskopstativ fås som tilbehør
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PL SUN LED 10W 5K sort PLL SUN LED 10W 5K
EL10810305
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
PL SUN LED 10W 5K, RE sort PL SUN LED 10W 5K RE
EL10810374
10
900
ca. 90
direkte
<20 %
•
Lysfordeling
165 mm
147 mm
290 mm
Arbejdslamper
Lamper • PL SUN-serien
Måltegning
C0
348 | Arbejdslamper PL SUN-serien
C90
C0 / C90
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Arbejdslamper / PL SUN-serien
30 W / CLEAR / 5000 K / 290
Din fordel:
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 30 W LED-lyseffekt svarer til 155 W glødepærer, farvetemperatur ca. 5000 K, hvid
- Højt lysudbytte med 90
- meget godt farvegengivelsesindeks Ra 80
- Med 5 m H07RN-F-gummiledning og sikkerhedsstik
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Stabilt teleskopstativ fås som tilbehør
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PL SUN LED 30W 5K sort PLL SUN LED 30W 5K
EL10810329
30
2700
ca. 90
direkte
<20 %
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
•
Lysfordeling
230 mm
390 mm
240 mm
Arbejdslamper
Lamper • PL SUN-serien
Måltegning
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
C0
C90
C0 / C90
Arbejdslamper PL SUN-serien | 349
Arbejdslamper / PL SUN-serien
50 W / CLEAR / 5000 K / 290
Din fordel:
- LED-projektør af trykstøbt aluminiumhus i høj kvalitet
- 50 W LED-lyseffekt svarer til 240 W glødepærer, farvetemperatur ca. 5000 K, hvid
- Højt lysudbytte med 90
- meget godt farvegengivelsesindeks Ra 80
- Med 5 m H07RN-F-gummiledning og sikkerhedsstik
- Alle udvendige skruer af rustfrit stål
- Stabilt teleskopstativ fås som tilbehør
Typebetegnelse
Produktbetegnelse
Bestillingsnr.
Nominel
effekt
[W]
Lysstrøm
(lampe)
(Lumen)
Lys-pudbytte
(lampe)
(lm/W)
Lysåbning
PL SUN LED 50W 5K sort PLL SUN LED 50W 5K
EL10810343
50
4500
ca. 90
direkte
Lysfordeling
240 mm
230 mm
390 mm
Arbejdslamper
Lamper • PL SUN-serien
Måltegning
C0
350 | Arbejdslamper PL SUN-serien
C90
C0 / C90
FlimmerON/OFF 1-10V
faktor
<20 %
•
DALI
ELC
BT
KNX
Sensor
Arbejdslamper PL SUN-serien | 351
Arbejdslamper
Lamper • PL SUN-serien
Piktogramforklaring:
Netspænding 230 V ~
Halogenlyskilder
Pendelsætmontering med tilbehør
Selvtest: Test udføres
automatisk af nødbelysningen
Netspænding 230 V ~
Forsyningsspænding 12 V =
Inklusive LED-lyskilde
Indbygning i loft SLX/ELX
Fail-safe-kontakt: Bryder i tilfælde af fejl
Netspænding
f.eks. 24-230 V = / ~
Variabel lysfarve (hvid)
Planforsænket montering SLX/ELX
Nødbelysningen kan indstilles, f.eks. til
3 eller 8 timer
Netspænding 110-220 V ~
SymbiLogic Technology
Indbygning i væg SLX/ELX
med tilbehør
Nødbelysning f.eks. 8 timer
Forsyningsspænding 12-48 V =
DALI-grænseflade
Mål for lamper
Inklusive piktogram-sæt
Grænseflade 1-10 V
Forsyningsspænding
via DALI-BUS
Standerlamper
Piktogramsæt medfølger ikke
Koblende
Registreret og certificeret hos KNX
Montering: Montageplade til fastskruning
på et fundament
eller jordanker
Downlights til ekstra belysning af flugt- og
redningsveje
Beredskabs- eller konstanttilslutning
kan indstilles
Enocean® Technology
Mulig kabelindføring ved vægmontering
bagved/forneden
Nikkel-metalhydrid-akkumulator
f.eks. 4,8 volt, 1,6 amperetimer
Konfektioneret tilslutningsledning
med stik
Indkobling i nulgennemgang
Systemglas til lamperne AL P Monza
og Garda
Nikkel-cadmium-akkumulator
f.eks. 3,6 volt, 1,8 amperetimer
Rækkevidde ved vægmontering
i anbefalet højde, f.eks. 8 m
Linect-stiksystem
Enkel tilslutning af alle kabler
(VVS/sensorer osv.) pr. stikklemme
Reed-kontakt til manuel selvtest
Rækkevidde i diameter
ved loftsmontering
f.eks. 8 m
Vægmontering
Ledningsindføring med membran
Batteri medfølger
Rækkevidde ved pullerter
f.eks. 3 m
Loftsmontering
Strålevinkel for lys,
lysåbningsvinkel
vertikalt/horisontalt
Læseafstand for piktogram
f.eks. 24 m
Detekteringsområde
f.eks. 360°
Montering i inderhjørne
Indstillingsområde for
lampehoved
vertikalt/horisontalt
Beskyttelsesgitter
Manuel indstilling af efterløbstid/
luxværdier
Udvendig hjørnemontering
Lysfarve
f. eks. 5000 kelvin
Væg- og bordholder
Strålevinkel for pullerter
f. eks. 360°
Master uden lyssensor
Farvegengivelsesindeks (Ra)
f.eks. 70 CRI
Indbygning i loft med fjederklemme
Master med lyssensor
Blændingseffektivitet
f.eks. UGR ≤16
Indbygning i loft
Slave uden lyssensor
Værdi på
farvekvalitetsskalaen (CQS)
f.eks. 85-90
Indbygning i loft med tilbehør
Slave med lyssensor
Kanal lys / dæmpning
Loftsmontering lamper
Lyssensor
Effektforbrug
f. eks. 18 W
Loftsmontering lamper
med tilbehør
Sæt uden lyssensor
Slagfasthed
Indbygning i loft lamper tilbehør
Sæt med lyssensor
Kapslingsklasse
f.eks. IP 55
Indbygning i loft lamper
Integreret højfrekventsensor med ekstra
koblingsudgang
Isolationsklasse I
Montering på vægarm
Isolationsklasse II
Montering på vægarm med tilbehør
Kan fjernbetjenes via Bluetooth
Isolationsklasse III
Vægvinkelmontering
Manuel betjening
Til lyskilder med E27-fatning
Pendellampe
Touch-skærm
Energisparepære
f.eks. maks. 26 W
Pendelsætmontering
Bærbar projektør
352 | Informationer
Kan fjernbetjenes (infrarød)
Dette katalog er beregnet som grundlag i forretningsmæssigt øjemed.
Angivelserne i dette katalog er ikke forpligtende, hvad angår illustrationer, udførelse, størrelse og farve for de viste produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske og designmæssige ændringer med henblik på at forbedre produkterne. Ved tekniske spørgsmål eller
bestilling af reklamemateriale skal du henvende dig til din engrosforhandl er eller direkte til ESYLUX-salgsafdelingen. Der tages forbehold
for fejl. ESYLUX-produkter leveres udelukkende til autoriserede el-instal latører via engroshandlen.
[email protected]
www.esylux.dk
Informationer | 353
ESYLUX Deutschland GmbH
ESYLUX Belgium nv
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
f: +49 4102 489 333
[email protected]
www.esylux.de
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
f: +32 53 850 579
[email protected]
www.esylux.be
ESYLUX Danmark ApS
ESYLUX France SARL
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
[email protected]
www.esylux.dk
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 1055
[email protected]
www.esylux.fr
ESYLUX Nederland B.V.
ESYLUX Norge AS
Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
f: +31 184 647 070
[email protected]
www.esylux.nl
Strandveien 35
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 5200
f: +47 2255 5201
[email protected]
www.esylux.no
ESYLUX Österreich GmbH
ESYLUX Portugal, Lda.
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
f: +43 732 788 188 7039
[email protected]
www.esylux.at
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
f: +351 214 236 179
[email protected]
www.esylux.pt
ESYLUX Russia
ESYLUX Suomi Oy
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 7240
[email protected]
www.esylux.ru
Äyritie 12 B
01510 Vantaa I Suomi
t: +358 20 779 2660
f: +358 20 779 2669
[email protected]
www.esylux.fi
ESYLUX Sverige AB
ESYLUX Swiss AG
Ljungadalsgatan 2A
352 46 Växjö I Sverige
t: +46 470 853 00
f: +46 470 853 53
[email protected]
www.esylux.se
Balz-Zimmermannstrasse 7
Postfach I 8058 Zürich-Flughafen I Schweiz
t: +41 44 808 6100
f: +41 44 808 6161
[email protected]
www.esylux.ch
ESYLUX Asia Ltd.
ESYLUX GmbH (Export)
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 8912
[email protected]
www.esylux.com.hk
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 88880 0
f: +49 4102 88880 441
[email protected]
www.esylux.com
ZPEX 01908 • 17/02 • 3 • DF
www.esylux.com