Case 2_Slagelse

Erfaringsopsamling på inddragelse af
borgere i spildevandsplanlægning
Nikolaj Mikkelsen og
Karen Vestergaard
Fremfærd - Samskabelse
Den 8. marts 2017
Middelfart
Avisoverskrifter i Sjællandske aviser
Byrødder smagte folks vrede i kloaksag
Frygterathavehældtpengeikloakken
Dyrkloakregningivente
Borgervilhivekommuneni
rettenomspildevandsplan
”32,86kronerforèn lillelort,det
erbilligereatkøredenitaxa”
Søndagsavisen2013
Kloak-tvangtildiskussionigen
Borgeregårsammenigruppemodspildevandsplan
www.slagelse.dk
Traditionel spildevandsplan
•
Fylder meget – meget tekst
•
Sendes i offentlig høring via aviser og
hjemmeside
•
Borgermøder med få deltagere
•
Få indsigelser fra borgere og andre
•
Begrænset politisk interesse
•
Kloakeringsprojekterne begynder med
orienteringsmøde for berørte
grundejere
•
Gik egentlig meget godt indtil
kloakeringen af landsbyen Kirkerup
www.slagelse.dk
Kloakering i Kirkerup – Spildevan(d)vid
www.slagelse.dk
Kloakering af Kirkerup – Lille Lort
www.slagelse.dk
Kloakering i Kirkerup - Processen
www.slagelse.dk
Kloakering i Kirkerup - politikerne
www.slagelse.dk
Kloakering i Kirkerup - Politiker
www.slagelse.dk
Kloakeringssagen i Kirkerup
•
Borgerne orienteres om projektet
•
Stor lokal modstand og borgerne går til
pressen
•
De følte sig ikke involveret og projektet
trækkes ned over hovedet på dem
(økonomien spiller en væsentlig rolle)
•
Politikerne involverer sig
• Timeout
•
Der nedsættes en Kirkerupgruppe
•
Der udarbejdes et spildevandstillæg inkl. 8
ugers høring, som politisk behandles
•
Tæt samarbejde mellem Borgere, forsyning
og kommune
www.slagelse.dk
Spildevandsplan som rammeplan
•
Fylder lidt – meget mindre tekst
•
Høres og besluttes traditionelt
•
Men der udarbejdes spildevandstillæg
for hvert spildevandsprojekt.
•
Forinden spildevandstillæg sendes i
høring afholdes borgermøder for alle
berørte grundejere, som modtager
personlig invitation.
•
Herefter sendes spildevandstillæg
direkte i høring hos alle berørte
grundejere i 8 uger.
•
Der udarbejdes hvidbog med
indsigelser, som bliver en del af det
politiske beslutningsgrundlag.
Spildevandsplan 2015-2018
www.slagelse.dk
En samarbejdsmodel for borgerinddragelse
I samarbejdsmodellen for
borgerinddragelse i spildevandsplanlægning, forsøger vi at give
en forklaring på:
§ hvordan vi bedst muligt kan
drage nytte af den ressource,
borgerne er og har, og
§ hvorfor vi gør det
www.slagelse.dk
Sådan blev samarbejdsmodellen til
§ Interview undersøgelse med borgere m.fl.
§ Hvad gik godt og hvad gik galt, hvad kan vi lære af det?
§ En rapport, der samler op
§ En afsluttende drøftelse med borgerne, forsyningen
og kommunen
§ To oplæg for kollegaerne om de nye måder at arbejde på
www.slagelse.dk
Hvorfor inddrager man overhovedet borgere?
Hver gang vi har valgt at inddrage borgerne, ud over de 8 ugers
høring, har det ændret vores projekt væsentligt; men altid til det
bedre. Det har været med til at skabe en smidigere proces med
mindre bøvl.
§
Mål:
1. Tidlig dialog er afgørende
2. Dialogen fører til oplysninger og
effektivitet
3. Dialogen skaber merværdi
§
Behov:
§ Tid og ressourcer
§ Tydelig og kontinuerlig kommunikation
§ Parathed til internt samarbejde
www.slagelse.dk
Værktøjer
§
§
§
§
Lokalgrupper
Borgermøde
Dialog én til én
Skriftlig kommunikation
www.slagelse.dk
Cases og erfaringer
www.slagelse.dk
www.slagelse.dk
Workshops i sommerhusområdet
§ Mange gode og produktive møder med borgerne
§ På trods af, at man fra Slagelse Kommunes side har
besluttet, at grundejerne selv skal stå for håndteringen af
regnvand på egen grund, har den gode og hyppige dialog
med borgerne sikret, at dette ikke var et problem.
§ ”Vores workshops var enormt populære og blev hurtigt fyldt
af engagerede borgere”, fortæller Jette Alkjærsig Nielsen.
www.slagelse.dk
Høve og Oreby
Man skal være parat til at ændre projektet
§ Viden om et projekt fra starten af, og man skal være parat
til at ændre projektet
§ Den stærke dialog, vi har haft med borgerne, gav
opbakning og forståelse, da forslaget blev radikalt ændret
§ Denne ”løsning” stiller store krav til kommunikation mellem
kommunen, SK Forsyning og borgerne.
§ ”Jeg føler, det har været rigtigt godt, og det virker til, at
borgerne er overraskede over, at man giver sig tid. De er
glade for den personlige oplevelse” fortæller Irene Juul
Vissing, projektleder fra SK Forsyning”.
www.slagelse.dk
Vandværket i Frølunde –
vitalt for succes i projektet
§ Lokalgruppen blev ikke så fasttømret, som vi ønskede
§ En god kontakt med vandværket var vitalt for projektets
succes
§ Den tætte kontakt mellem borgerne via vandværket, har
sikret at kloakeringen IKKE har ødelagt sammenholdet i
byen; tværtimod.
§
”Folk er ikke blevet oplyst godt nok om konsekvenserne ved at melde sig
ud af separatkloakeringen” fortæller Niels A. Jensen formand for Frølunde
vandværk. ”Mange var ikke klar over hvor meget, det egentlig koster at
holde regnvand på egen grund”.
§ Fadøl og pølser
www.slagelse.dk
Merværdi i Halseby -
Hvad har byen og området?
Areal udlagt til landbrugsparaceller
Kommunalt bo- og servicetilbud
Branddam / Gadekær
Tårnborg Lokalråd
Naturskole
Folkeskole
Geologi
Kultur
www.slagelse.dk
Halseby - samskabelse i separatkloakering,
natur og gadekær og meget mere
Det begyndte som et
projekt for
spildevandsområdet.
Men det endte med at
involvere flere afdelinger og
centre såsom:
§ Jord og grundvand
§ Entreprenørservice
§ Naturbeskyttelse
§ Kultur og Fritid
§ Borgerservice Uddannelse
§ Handicap og Psykiatri.
www.slagelse.dk
Perspektiver og udfordringer
§ Der er mange gamle vaner der skal brydes !
§ En ny kultur skal indføres
§ Det er vigtigt, at vi tænker i løsninger sammen med
myndighed, krav og regler
§ Det kan være svært, men vi har vist, at med fokus på
borgerinddragelse er der er gode muligheder for at få bedre
og billigere løsninger og tilfredse borgere
www.slagelse.dk
Tak for opmærksomheden J
www.slagelse.dk