Hent indstillingsskemaet for Foreningspriser her

FORENINGSPRISER
INDSTILLINGSSKEMA
Indstiller (den/de som indstiller en kandidat):
Forening
Navn
Adresse
E-mail
Tlf.nr. (der kan kontaktes i dagtimerne)
Fulde navn og adresse på den/de kandidat(er), der indstilles:
Hvor mange år har kandidaten(erne) været i foreningen:
Ovenanførte indstilles til:
(sæt ét kryds)
Ungdomspris
Leder-, instruktør- og trænerpris
Foreningsindsatspris
Fyldestgørende begrundelse for indstillingen (kan vedlægges).
Max en A4 side
Retningslinjer:
Alle personer/foreninger med tilknytning til foreningslivet, som er
godkendt under Folkeoplysningslovens område i Tønder Kommune, kan indstilles til priserne.
Der uddeles følgende priser:
To ungdomspriser
Seks leder-, instruktør- og trænerpriser
Seks foreningsindsatspriser
Ungdomspriserne gives til en ”yngre, aktiv person under 25 år”
der fortjener en påskønnelse. Prismodtageren skal have ydet en
særlig indsats for foreningens virke.
Leder-, instruktør- og trænerpriserne gives til ledere, instruktører og trænere der har ydet en særlig indsats for foreningslivet i
Tønder Kommune.
Foreningsindsatspriserne gives til en person, bestyrelse, arbejdsgruppe med videre som har ydet en særlig indsats for foreningslivet i Tønder Kommune.
Indstillingen skal indeholde en fyldestgørende begrundelse.