pdf Vejledning til ansøgning om forsørgelse

Vejledning til ansøgning om hjælp til forsørgelse
VIGTIGT - Du skal selv skaffe al den dokumentation, som Ydelseskontoret skal bruge for at
behandle din ansøgning. Jo hurtigere vi har din ansøgning sammen med alt dokumentation, jo
hurtigere kan vi færdigbehandle din ansøgning.
Dette skal du vedlægge sammen med din ansøgning



Total kontooversigt over alle dine konti – og din evt. ægtefælles konti
3 måneders kontoudtog på alle dine konti – og din evt. ægtefælles konti
Evt. dokumentation for, at du er blevet opsagt i dit arbejde
Hvis du har…

Børneopsparing
- dokumentation på, at kontoen er bundet samt på, hvornår den kan hæves

Hus, ejerlejlighed eller sommerhus
- dokumentation for værdien af dette samt evt. gæld

Bil, båd eller motorcykel
- dokumentation for værdien af dette, foretaget af en autoriseret bilforhandler
Har du ikke NEM-ID og derfor ikke kan bruge den digitale selvbetjeningsløsning, kan du gå ind på
KL’s hjemmeside www.kl.dk og udskrive ansøgningsskemaet. Du skal her udfylde alle felter i
ansøgningsskemaet, samt indsende al relevant dokumentation som beskrevet ovenfor.