FKR`s generalforsamling. 1.marts 2017.

Generalforsamling01.03.2017
1. Valg af dirigent: Jane Kronvold
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt
3. Uddeling af pokaler til ranglistevindere og klubmestre:
Klubmester Spring – hest: Jeanette Riis Karlsen
Klubmester Spring – pony: Jamila Bloch Jensen
Klubmester Dressur – hest: Eva Stoltze
KlubmesterDressur – pony: Rose Wegge-Larsen
Ranglistevinder Dressur - hest: Sanne Møldrup
Ranglistevinder Dressur –pony: Rose Wegge-Larsen
Ranglistevinder Spring – hest: Jeanette Riis Karlsen
Ranglistevinder Spring – pony: Mille Sofie Andersen
4.
5.
6.
7.
Årsberetning: Godkendt
Regnskab: Godkendt
Forpagter af biksen: Pia, den nye forpagter, præsenterede sig.
Indkomne forslag: Ingen
8. Valg af bestyrelse:
Kamille Larsen (ikke på valg)
Christina Bjørndahl (ikke på valg)
Jeanette Riis Karlsen (ikke på valg)
Eva Stoltze
Charlotte Schwartslose
Suppleanter til bestyrelse:
Jeanette Wegge-Larsen
Jane Kronvold
Kasserersuppleant:
Sanne Møldrup
Juniorudvalg:
Rebecca Larsen og Sif Riis Leth Lehmann
Juniorsuppleant:
Rebecca Larsen og Sif Riis Leth Lehmann
Revisor: Ingen valgt
Revisorsuppleant: Ingen valgt
9. Nedsættelse af udvalg:
Dressurudvalg:
Eva Stoltze (formand), Lykke Andersen, Marie Louise Larsen, Jane Kronvold (delvis med).
Springudvalg:
Jeanette Riis Karlsen, Linda Zacho, Rikke Andersen
PR Udvalg:
Ligger under udvalgene
Facebook udvalg: Marie Louise Larsen og Jeanette Riis Karlsen.
10. Eventuelt:
Forslag: Springstævner med små klasser, med trækker etc.
Forslag: Bidløse klasser til D-stævne. Der er nu muligt at afholde særskilte bidløse klasser til D
og E-stævner.
Kontingent: Kontingentpunktet var ikke med på agendaen, men det fastholdes den nuværende
kontingent for 2018.
Charlotte Schwartslose og Eva Stoltze skal som medlemmer af bestyrelsen have konto-kik til
klubbens konti.