FRANK WOOD

Foredrag med billedkunstner
FRANK WOOD
Hvorfor er (nogle) primater besat af ”mening” og ”retfærdighed”?
Med udgangspunkt i sine egne værker tager Frank
Wood tilhøreren med på en tour de force gennem
sit liv og sine værker.
64. Det 8. sakramente
Frank Woods værker kan ved første øjekast virke
voldsomme og provokerende – men er stort set alle
koblet op til livets store spørgsmål: hvorfra, hvorhen
og hvordan.
32. Sonofferet
Foruden at male har Frank Wood i en stor del af sit
liv fungeret som præst i den katolske kirke.
Han har senere taget et opgør med samme institution – for at undersøge den modsatte pol i form af
filosofi, Darwinisme og ateisme.
259. Natur versus kultur
Frank Wood har i mange år holdt foredrag om esoterisk filosofi, gnostikerne og problematikken mellem viden og tro.
art-frankwood.dk
255. Kvantemekanik
FOREDRAGET
Hvorfor er primater besat af
”mening” og ”retfærdighed”?
Den Nobelprisvindende tyske forfatter Hermann Hesse har i en af sine bøger kaldt feltet
mellem Det Gode og det Onde for ”den tempererede zone hvor hverken Gud eller Fanden
kan nå borgerskabet”.
På samme måde opholder de fleste mennesker sig i dag i en lige så tempereret zone
mellem tro og videnskab – et sted hvor de kan
plukke de lavt hængende frugter fra begge
siden og således fungere i en lidt tryg og en lidt
oplyst verden.
Denne, og mange andre påtrængende problematikker, er et gennemgående tema i
mange af billedkunstneren Frank Woods værker.
Foredraget er bygget op om 3 ikoniske personligheder –Johannes Sløk, Darwin og Platon og
deres syn på verden.
Foredraget indledes med en kort definition
af begrebet kunst og introduktion af de tre
personligheder, herefter et kort rids af Frank
Woods løbebane som præst, medarbejder
på Anatomisk Institut og kunstner.
HEREFTER DELES FOREDRAGET OP I TRE AFSNIT
1. Sex og religion
2. Religion og videnskab
3. Platons hule
PUNKT 1
• ser på grunden til at homo sapiens overhovedet er nøgne – altså uden pels – og
hvorfor det er et kulturelt problem. Denne
problematik tager sit udgangspunkt i Frank
Woods værker – og som Johannes Sløk ville
have udtrykt det – udstiller synspunktets absurditet - altså den problematiske nøgenhed i et religiøst aspekt.
PUNKT 2
• ser på Darwinismens betydning i en religiøs
verden. Hvordan intelligens i en mellemfase
kan blive et problem for indehaveren – og
hvorledes Darwins tilpasningsstrategi kan
oversættes og forstås i en samfundsmæssig kontekst. Også i denne afdeling tager
alle betragtninger deres udgangspunkt i
værker af Frank Wood.
105. St. Paul strikes back
PUNKT 3
• er helliget Platons hule.
Foredraget tager 2 timer inklusiv debat.
Pris: 3800,- kr. plus transport.
Henvendelse: [email protected]
OBS!!Hvis du bruger Google Crome, skal du
højre-klikke på mail-adressen for at sende en mail.
art-frankwood.dk
89. The art of staying alive