Svar på spm. nr. S 837

2016-17
S 837 endeligt svar
Offentligt
9. marts 2017
J.nr. 2017 - 1256
Til Folketingets Lovsekretariat
Hermed sendes svar på spørgsmål S 837 af 1. marts 2017, indleveret af Jens Joel (S).
Karsten Lauritzen
/ Lene Skov Henningsen
Spørgsmål
Ønsker regeringen at sænke elafgifterne uden at finansiere det ved at sætte andre skatter
eller afgifter op, sådan som det fremgår af klippet med Venstres energiordfører, Thomas
Danielsen, i TV-Avisen på DR1, kl. 18.30, den 28. februar 2017.
Svar
Jeg henviser til svar på spørgsmål S 838.
Side 2 af 2