EMU Persona - Sæt ansigt på din målgruppe

Designmetode
Persona - Sæt ansigt på din målgruppe
Metode:
Konstruktion af persona med udgangspunkt i profiler på Instagram.
Indledning:
Kort fortalt er en persona en personbeskrivelse, som repræsenterer den målgruppe man
designer til. Man kan arbejde med en enkelt persona, flere personas eller primære og
sekundære personas – alt efter hvad der er passende for den målgruppe, som skal
repræsenteres og det projekt man arbejder på.
Omfang:
60-90 minutter
Formål:
At forstå sin målgruppe kan være et rigtigt godt udgangspunkt for en designopgave og
konstruktionen af en persona eller flere kan være en effektiv metode til at skabe et konkret
billede af målgruppen.
Persona-beskrivelserne skal gerne være så detaljerede som muligt – navn, alder, bopæl,
familieforhold, interesser, forhold til medier - you name it. Jo mere konkret du bliver i dine
beskrivelser, jo bedre.
En persona stykkes typisk sammen af både kvalitativ og kvantitativ data, som blandt andet kan
indsamles via research, statistikker, intern viden og interviews med personer fra målgruppen.
Dette kan dog ofte være meget tidskrævende hvis det skal gøres grundigt og kan opleves som
en meget udfordrende opgave for både elever og underviser.
Ved at introducere Instagramprofiler og opbygge personas udfra disse får opgaven et konkret
udgangspunkt og gør den mere håndgribelig. Samtidig giver instagram den fordel at underviser
kan udvælge relevante profiler udfra hashtags, som ligger indenfor for designopgavens tema.
F.eks. kan der søges på #ergonomi, #økologi #ekstremsport, #leg, #møbeldesign,
#uddannelse etc. Således vil man finde frem til mennekser som har en særlig interesse for
temaet og dyrker denne på de sociale medier. Der kan selvfølgelig også søges på engelske
temaer hvis man ønsker at give personaopgaven et internationalt præg.
Troels Lærke // [email protected] // Side 1 af 2
Designmetode
Persona - Sæt ansigt på din målgruppe
Forberedelse:
Underviser udvælger på forhånd en række interessante instagramprofiler udfra hashtag-søgning
på instagram. Profilerne skal gerne have et personligt præg så man kan få et indtryk af
mennesket bag profilen samt vise at der kan være stor bredde på en målgruppe.
Gennemførelse:
Optimalt afsættes 30-40 minutter til gruppearbejdet, 30 minutter til fremlæggelse og 15 minutter
til perspektiverende film og reflekterende dialog.
1. De udvalgte profiler fordeles på grupper af 3-4 elever og opgaven formidles til eleverne
2. Gruppens medlemmer etablerer individuelt et umiddelbart indtryk af profilen ved at lave en
hurtig scanning af personens billeder og ikke mindst de kommentarer, der er knyttet til
billederne.
3. Gruppen diskuterer hvilket menneske, som gemmer sig bag profilen med udgangspunkt i
profilbeskrivelse, antal følgere/fulgte, udvalgte billeder og kommentarer.
4. Indtrykkene struktureres endeligt som et visuelt portræt (persona) i Powerpoint eller Keynote
ved at beskrive kvalificerede bud på personens profession, familiære relationer,
forbrugsvaner, medievaner, indretningsstil, transportmidler etc. Udvælg maksimalt fire
kategorier, som giver mening i relation til designopgaven.
5. De udarbejdede personas fremlægges af grupperne på klassen og deles evt. på en fælles
platform.
6. Personas kan efterfølgende placeres i en Minerva model eller Gallup Kompas for at vise
målgruppens mangfoldighed.
Afslutning:
Som endelig perspektivering vises sketchen “BROS ON INSTAGRAM” for at snakke om den
redigerede virkelighed det moderne menneske iscenesætter sig selv igennem - altså et indspark
til den digitale dannelse https://www.youtube.com/watch?v=v1lwQ6XU5yw.
Målgruppeanalysen kan bruges i det videre designforløb og evt. suppleres med interviews eller
observationen i felten.
#godfornøjelse
#
?
Troels Lærke // [email protected] // Side 2 af 2