Læs mere om vores ydelser for apoteker her.

Apoteker
Ydelser med særlig relevans for branchen
Ydelser
Bogføring
Beskrivelse
Vi tilbyder bogføringsmæssig assistance
skræddersyet til apoteker. Vi tilpasser
vores assistance til det enkelte apotek,
således opgaven løses så enkelt som
muligt.
Fordele for dig og apoteket
Vi er ajour med regler og lovgivning,
og har mange års erfaring med apoteksøkonomi. Dette sikrer en høj
kvalitet samt en god og seriøs sparring.
Budgettering og
økonomistyring
Vi udarbejder budgetter der tager højde
for forventede ændringer i bruttoavanceaftaler, sektorafgifter m.v.
Giver et overblik over økonomien og
kan bruges som et beslutningsgrundlag til optimering af apotekets drift.
Hjælp til nye apotekere
Vi rådgiver farmaceuter der ønsker at
søge bevilling. Herunder assisterer vi
med udarbejdelse af 10 års prognose,
samt forretningsplan til brug for ansøgning.
Med vores solide branchekendskab
hjælper vi med at sikre, at du får den
bedst mulige start som apoteker.
Økonomisk rådgivning i øvrigt
Vi laver individuel rådgivning omkring
større tiltag, eksempelvis investering i
nye filialer, anskaffelse af robot, overvejelser omkring flytning/ombygning,
driftsoptimering, finansiering samt rådgivning omkring pension/skat.
Vi sørger for, at du får den rådgivning der er relevant for dig, således
at du kan træffe de rigtige beslutninger.
Driftsregnskab og
erklæringer til
Lægemiddelstyrelsen
Vi sørger for udarbejdelse og indsendelse af driftsregnskab og erklæringer til
Lægemiddelstyrelsen.
Vi sikrer at du derved overholder den
gældende lovgivning.
Branchespecifikke modeller/værktøjer
Ydelser
Budget
Bogføring
Beskrivelse
Vi har udarbejdet en specialudviklet budgetmodel tilpasset apoteker.
Fordele for dig og apoteket
Du får et styringsværktøj der giver
overblik og mulighed for at styre din
virksomhed.
Vi har udarbejdet en bogføringsløsning
som kan bruges uanset hvilket IT system apoteket bruger. Løsningen tilpasses behovet på det enkelte apotek.
Du får frigivet ressourcer til at koncentrere dig om den daglige drift af
apoteket.
Aktiviteter:
Vi afholder faglige dage med relevant information for både apoteker og bogholder.
Vi underviser i apoteksøkonomi.