DLR Kredit A/S giver Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og

Den 8. marts 2017
Til
Nasdaq Copenhagen
DLR Kredit A/S giver Jyske Bank A/S, Sydbank A/S og Spar Nord Bank A/S mandat til
at arrangere udstedelse af obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v.
DLR Kredit har givet Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord Bank mandat til at arrangere udstedelse af
obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkredit-obligationer m.v. (Senior Secured
Bonds, SSB).
Der forventes udbudt variabelt forrentede obligationer for i alt 1,0 mia. kr. med en løbetid på 3 år.
Udbuddet forventes at finde sted den 22. marts 2017 under hensyntagen til markedsudviklingen.
Afvikling af obligationerne vil finde sted i VP SECURITIES A/S, København, og obligationerne vil blive
søgt optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S.
Udstedelsen erstatter udløb af tilsvarende obligationer på 1,0 mia. kr. den 1. april 2017.
Med venlig hilsen
DLR Kredit A/S
Jens Kr. A. Møller
Adm. direktør
Lars Blume-Jensen
Underdirektør
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Jens Kr. A. Møller, telefon 33 42 07 24
Underdirektør Lars Blume-Jensen, telefon 33 42 07 66
DLR Kredit A/S | Nyropsgade 21 | 1780 København V
Tlf. 70 10 00 90 | [email protected] | www.dlr.dk | CVR-nr. 25781309