DcH-Broager inviterer til landsstævne i Rally - DcH

DcH-Broager inviterer til landsstævne i Rally
lørdag den 17. juni 2017
_______________________________________________________________________________________________
Mødested
Ringriderpladsen 4, 6310 Broager
Klasser
Vi udbyder alle klasser
Dommer
Meddeles senere
Dommer 2 skal indkaldes ved mere end 45 deltagere.
Starttidspunkt
kl. 8.00
Indskrivning og program kl. 9.00 Konkurrencestart
Tilmelding
via DcH’s online tilmeldelsessystem
Tilmeldingsfrist
søndag den 5. juni 2017
Betaling
95,- kr. for ordinære klasser 30,- kr. for åben klasse
indbetales på̊ reg.nr. 9797 – 0000417025 senest 12. juni 2017 (Husk navn og
medlemsnummer)
Forplejning
Klubhuset er åbent fra kl. 7.30. Der vil være mulighed for at købe mad og
drikkevarer i løbet af dagen.
Stævneledere
Annette Jensen mobil 27135076
Bodil Nielsen Mobil 20857550
Yderligere information
Bodil Nielsen
mail: [email protected] mobil: 20857550
Vi Glæder os til at se dig i Broager!