June Progressive Class J-dkk

Danske Invest Allocation SICAV
June Progressive Class J-dkk
Faktaark | 24. april 2017
LU1446766450
Markedsføringsmateriale
Mål og investeringspolitik
Rådgiver
Mål
Målet er at skabe et stabilt langsigtet afkast ved at følge en aktiv
investeringsstrategi. Afdelingen er akkumulerende.
Navn:
John Løvig Nielsen
Danske Capital, division af Danske Bank A/S
Titel:
Senior Portfolio Manager
Baggrund:
CFA
Antal års erfaring:
22
Investeringspolitik
Afdelingen investerer globalt i obligationer og aktier gennem indekserede såkaldte
UCITS ETF'er (Exchange Traded Funds) og indekserede UCITS-fonde.
Screening i overensstemmelse med RI-politikken (ansvarlige investeringer) finder
ikke anvendelse på afdelingens underliggende investeringer.
Afdelingen investerer indirekte i både obligationer og aktier med en strategisk
fordeling på 50% i obligationer og 50% i aktier. Den faktiske fordeling kan afvige
fra den strategiske fordeling. Fordelingen af obligationer skal som minimum være
25% og må ikke overstige 70%. Fordelingen af aktier skal som minimum være
30% og må ikke overstige 75%.
Afdelingens korrigerede varighed (inkl. kontantbeholdninger) skal være mindst 3
år.
Mindst 90% af formuen i obligationer skal være udstedt i EUR eller
valutaafdækket til EUR.
Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger
at trække deres penge ud inden for 3 år.
10 største investeringer pr. 31.03.2017
Investering
Shares Ishares Core S&P 500
Ishares Dj Stoxx 600
Vanguard S&P 500 Etf (Gbp)
Spdr Barclays Euro Government Bond Etf (De)
Lyxor Etf Euromts 3-5y
Shares Ishares Core Msci Emerging Markets
Ssga Spdr Europe Ucits Etf (Fr)
Spdr Barclays Euro High Yield Bond Etf (De)
Ishares Euro Corp. Bond 1-5 Yr Ucits Etf (Gbp)
Ishares Core Msci Japan Imi Ucits Etf
Vægt
16,7%
12,8%
12,7%
8,4%
6,8%
6,2%
6,1%
5,9%
4,8%
4,3%
Fordeling: Sektorer pr. 31.03.2017, %
Afkast i perioden: 04.11.2016 - 31.03.2017
Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned
(eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti
for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt.
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine
afkastmuligheder af investeringen.
Årlige afkast pr. 31.03.2017, %
Stamdata
Årlige afkast pr. 31.03.2017
2012
2013
2014
2015
Produkt, %
2016
5,2
i år
3,0
Fondskode
Benchmark
Domicil
Beviserne udstedt i
Formue (mio.), 31.03.2017, DKK
Indre værdi, 21.04.2017
LU1446766450
Afdelingen har intet benchmark.
Luxembourg
DKK
0,5
108,140
Afkast pr. 31.03.2017
Produkt, %
1 mdr.
0,4
3 mdr.
3,0
1 år
3 år
start
8,4
Omkostninger
Løbende administrationsomkostninger
Max. indtrædelsesomkostninger
Max. udtrædelsesomkostning
Resultatbetinget honorar (performance fee)
0,75%
0,00%
0,00%
0,00%
Danske Invest, division af Danske Bank A/S, har udarbejdet dette materiale til orientering. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er
tilgængeligt på hjemmesiden. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på baggrund af materialet med din investeringsrådgiver. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
Senest opdateret 2017-04-24
101.4896.01.15.57
Side 1 af 1