Marketing Manager

Kan du få budskabet ud så modtageren forstår det - igennem de rigtige kanaler ?
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Danmark ønsker at udvikle en stærk strategi for gennemførsel af
foreningens formål. Du skal assistere foreningens bestyrelse med udvikling og gennemførelse af strategien. Du skal
dokumentere, underbygge og præsentere strategien. Der er tale om en praktikstilling på enten 4 eller 8 uger stilling og
vi forventer, at du kommer med en professionel erfaring indenfor strategiarbejde og forretningsudvikling.
Arbejdsopgaver
 Udarbejdelse af marketingstrategier
 Eksekvering af egne strategier, herunder opsætning og gennemførelse af kampagner
 Udbrede kendskabet til Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse hos vore interessenter f.eks. medier,
medlemmer, offentlige institutioner og sponsorer
 Samarbejde med kolleger på tværs af organisationen, for at styrke grundlaget for det gode samarbejde med
vore interessenter
Om dig:






Du har en god forretningsforståelse
Du er initiativrig, engageret, kreativ og har intet imod at have hands-on
Du har erfaring med marketingarbejde
Du er dygtigt til at formulere dig både i skrift og tale
Du trives med at være opsøgende og er god til at netværke
Du arbejder resultatorienteret og efter målsætninger
Vi tilbyder
 En spændende stilling i en meget lille, dedikeret og levende organisation
 Engagerede kolleger og et miljø med en uformel og anerkendende omgangstone
 Mulighed for at gøre en stor forskel for unge, ældre og familier
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse er en frivillig forening, hvis formål det er at arbejde for :
 At der oprettes ét Danmarks Flyvehistoriske Museum på Flyvestation Værløse (DFM-VL),
 Tilvejebringelse af dokumentation om flyvningens udvikling i Danmark og om flyvningens betydning for det
danske samfund
 At præsentere og distribuere denne viden, udnyttende eksisterende hangarer, shelters og bygninger med
tilhørende faciliteter
 At dokumentere og formidle Flyvestation Værløses historie og betydning for lokalområdet
Flyvemuseet vil blive center for en række aktiviteter, som skal understøtte det rekreative miljø på Flyvestation
Værløse med respekt for den fantastiske fauna som flyvestationen byder på.
Foreningen har endnu ikke noget sted at være og ingen betydende økonomi, men det får vi med din hjælp.
Send en motiveret ansøgning og dit CV til Finn René Jørgensen, foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse
via e-mail til [email protected]
www.aviationmuseum.dk