program - UNO

Lejrens adresse:
Medbring:
Bibel, sengetøj + linned, spil, din tandbørste og andet nødvendigt
­weekendudstyr.
Sidste tilmelding:
20/2 2017
Tilmelding sker på hjemmesiden:
uno.indremission.dk/uno-landsarrangementer
Pris:
For hele weekenden: 500 kr. – ved for sen tilmelding +75 kr.
Ved framelding, som ikke skyldes sygdom betales ½ pris.
Har du spørgsmål vedr. weekenden, så kontakt Kirsten Borum Poulsen
på tlf. 20 62 20 75 eller e-mail: [email protected]
UNO
3. - 5. marts 2017
Bibelweekend
TEMA
Solbakken:
Sønderballe Hoved 60
6100 Haderslev
Habakkuks bog
- At gå fra frygt til tro
- At leve i tro
Solbakken • Sønderballe Hoved 60 • 6100 Haderslev
Vi får besøg af (Jesper) Iversen, som vil holde bibeltimer for os.
Iversen er ansat ved Dansk Luthersk Mission som afdelingsmissionær.
Iversen har tidligere været ansat i Indre Mission som ungdomskonsulent.
Tema:
Vi skal i denne weekend være sammen om Habakkuks bog: Tema for
bibeltimerne er: At gå fra frygt til tro og at leve i tro.
Fredag:
PROGRAM
mst
gt
19.00-20.00: Anko
mmen, hygge, anda
sa
«te
ys
»r
,
st
om
lk
20.00: Ve
Lørdag:
8.30:Morgenmad
til tro
me: At gå fra frygt
lti
be
Bi
0:
.0
10
sat)
fra frygt til tro (fort
gå
At
e:
m
lti
be
Bi
:
11.00
.00:Middag
12
me: Leve i tro
13.30-15.00: Bibelti
til
15.00:Kaffe
ad man nu har lyst
hv
r
le
el
e
gg
hy
r,
tu
Gå
18.00:Aftensmad
vidnemøde
19.30: Lovsang og
eligt samvær
Hygg
Søndag:
8.30:Morgenmad
d
e ved Erik Holmgaar
10.00: Gudstjenest
g
Ca. 12.00: Midda
e
Ca. 14.00: Afrejs
Vi hjælpes ad med borddækning og andre praktiske opgaver i
forbindelse med måltiderne. Har du lyst/mulighed for at bage
nogle boller el. en kage, må du gerne skrive det på tilmeldingen
og så vil du blive k­ ontaktet.
Målgruppen:
Singler i alderen 25 - 60 år
Overnatning:
Vil ske på værelser med maks. 2 personer på hvert værelse.
Der vil blive udsendt deltagerliste og evt. øvrige informationer,
ca. en uge før.