Økonomi og HR-assistent, deltid - Tømrermester Troels Hansen A/S

Økonomi og HR-assistent, deltid
Virksomheden
Tømrermester Troels Hansen A/S blev etableret i 2000 og har i dag ca. 45 medarbejdere Vi har
igennem årene opbygget et godt samarbejde med mange underleverandører i alle brancher. Vi er
kendt for at levere kvalitetsløsninger til tiden og til den aftalte pris, og har over årerne etableret
samarbejde med eksempelvis Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Bygningsstyrelsen og Bane
Danmark. Vi udfører løbende opgaver for blandt andet Alk Abello, A4-arkitekter, Arkitektgruppen
og 5E. Rigtigt mange af vore kunder vender tilbage når de har nye opgaver. Det ser vi som en
anerkendelse af den kvalitet, vi leverer.
Vi er i dag kendte for at have mange spændende opgaver. Vi har også altid har lagt vægt på at
have en god indbyrdes omgangstone og et godt internt samarbejde. Vi har derfor løbende kunne
tiltrække og fastholde gode svende. De fleste har været hos os igennem mange år. Vi tror på, at et
godt arbejdsmiljø er udgangspunkt for at levere de kvalitetsløsninger vi er kendt for. Derfor
gennemfører vi eksempelvis MUS-samtaler med alle svendende og de faste medarbejdere. Vi
uddanner også lærlinge og lægger vægt på, at de i deres uddannelsesforløb indgår i alle
opgaverne.
Tømrermester Troels Hansen A/S har hovedkontor i Gadstrup sydøst for Roskilde og har fortrinsvis
opgaver i Storkøbenhavn.
Læs mere om virksomheden på: www.toemrertroels.dk
Stillingen
Virksomheden ekspanderer kraftigt fra år til år og har for nyligt ansat en økonomi- og
administrationschef. Da en administrativ medarbejder går på pension, søger Tømrermester Troels
Hansen A/S nu en Økonomi / HR-assistent, som sammen med administrations- og økonomichefen
skal varetage HR-mæssige opgaver, økonomi, løn samt diverse administrative opgaver.
Opgaver som stillingen blandt andet indeholder:
-
Udarbejdelse af 14-dages timelønnede
Indberetning til diverse myndigheder
Ansøgning om refusioner
Bogføring af kreditorfakturaer
Opfølgning debitorer
Bogføring af indbetalinger
Betalinger
Bestilling af arbejdstøj
Ansvar for værktøj
Ansvaret for lærlinge
Forsikringer
Bestilling af diverse ved nyansættelser
Telefon
Vedligeholdelse af Facebook, Linkedin samt hjemmeside
Det forventes at stillingen skal besættes med ca. 20-25 timer om ugen, fordelt efter behov.
Din baggrund og erfaring
Du er ideelt set uddannet kontorassistent med speciale i enten økonomi eller i en HR-afdeling.
Alternativt har du gennem flere år arbejdet som blæksprutte med de fleste af opgaverne.
Det er dog et krav, at du har erfaring med løn og overenskomster. Du har desuden flair for tal og
ved hvad debet og kredit er. Det er ikke et krav, at du har erfaring med både debitor og
kreditorbogholderi, men du har som minimum interesse for ”at komme hele vejen rundt” i et
regnskab.
Som person har du ordenssans og er detaljeorienteret. Du springer aldrig over hvor gærdet er
lavest, men stræber samtidigt mod at gøre tingene hurtigt og effektivt.
Der tilbydes
Vi tilbyder en konkurrencedygtig lønpakke. Pakken forhandles individuelt.
Ansøgningsfrist
Stillingen forventes besat den 1.maj 2017. Vi indkalder løbende til samtale.
Kontakt
Du er velkommen til at søge yderligere oplysninger om stillingen hos Administrations- og
økonomichef Maja Høeg på mobil 21 65 16 25.
Ansøgningen og CV mailes til [email protected]