10 2017 TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED

Selskabsmeddelelse
Nr. 10/2017
Dalhoff Larsen & Horneman A/S
København 10.03.2017
Direktionen
Herlev Hovedgade 195
2730 Herlev
Danmark
TEL +45 4350 0100
[email protected]
www.dlh.com
CVR 34 41 19 13
TRANSAKTIONER I FORBINDELSE MED AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM.
Den 6. marts indledte DLH A/S et aktietilbagekøbsprogram, jf. Selskabsmeddelelse
08/2017. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om
markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).
Formålet med programmet er at tilpasse selskabets kapitalstruktur. Bestyrelsen agter
derfor på den ordinære generalforsamling den 28. april 2017 at fremsætte forslag om, at
DLH's aktiekapital reduceres med det antal aktier, der købes under programmet.
Under aktietilbagekøbsprogrammet vil DLH A/S tilbagekøbe aktier for et beløb på op til
DKK 6 mio. i perioden fra den 6. marts til 28. marts 2017
Følgende transaktioner er foretaget under programmet:
I alt, seneste meddelelse
Antal aktier
Gennemsnitlig
Værdi af
købspris, DKK programmet, DKK
0
0
06. marts 2017
547.344
1,23
675.751
07. marts 2017
10.000
1,28
12.800
08. marts 2017
250.000
1,28
320.000
09. marts 2017
9.210
1,28
11.789
Total under
aktietilbagekøbsprogram
met
816.554
1.020.340
Med de ovenstående transaktioner ejer DLH A/S i alt 907.648 egne aktier, svarende til
3,4% af Selskabets aktiekapital
We are the committed
supplier of responsible
timber.
I overensstemmelse med Forordning (EU) nr. 596/2014 præsenteres alle transaktioner
relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i regnearket vedhæftet denne
Selskabsmeddelelse.
Kontakt
Evt. henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske på telefon nr. 41 95 38 29.
2