Abstract af Ph. D.-afhandling

Abstract af Ph. D.-afhandling
Titel: Integreret omløbsplanlægning af S-togsmateriel
Ph.D.-Kandidat: Per Thorlacius, cand. polyt.
Dato for forsvar : 2017-03-10
Abstract af afhandlingen:
En central problemstilling for en jernbaneoperatør er at udbyde tilstrækkeligt med siddepladser til passagererne, samtidig med, at driftsomkostningerne holdes på et minimum.
Den proces som en jernbaneoperatør foretager, for at opnå dette, kaldes omløbsplanlægning. I denne afhandling er omløbsplanlægning studeret med DSB S-tog som case. DSB Stog er operatøren af den københavnske S-bane.
I omløbsplanlægningen skal der tages hensyn til en lang række jernbanetekniske krav.
Disse krav relaterer sig til den fysiske infrastruktur af jernbanen, til køreplanen, til det
rullende materiel selv, til passagerernes efterspørgsel efter siddepladser, til behovet for
planlagt vedligehold af det rullende materiel og til en lang række andre aspekter af
jernbanedriften. På grund af de mange jernbanetekniske krav og deres natur er omløbsplanlægning traditionelt set blevet udført skridt for skridt, dvs. i en samlet proces, hvor de
individuelle planlægningsopgaver ikke er integreret med hinanden. Denne form for
planlægning kan medføre omløbsplaner som er suboptimale eller ugyldige, og som derfor
kræver yderligere, manuelt planlægningsarbejde.
I denne afhandling bliver det vist, at det er muligt at designe og implementere automatiske omløbsplanlægningsmodeller som integrerer alle DSB S-togs jernbanetekniske
krav i hver deres samlede, integrerede planlægningsproces. De integrerede omløbsplanlægningsmodeller bliver underkastet omfangsrige tests med rigtige produktionsdata.
Anvendt på disse rigtige produktionsdata bliver det vist, at de udviklede, integrerede
omløbsplanlægningsmodeller kan opnå store økonomiske effektiviseringer sammenlignet
med ikke-integrerede planlægningsmetoder.
Med årlige driftsomkostninger i størrelsesorden flere hundrede millioner kroner udgør
udrulningen af de integrerede omløbsplanlægningsmodeller præsenteret i denne afhandling et betragteligt økonomisk effektiviseringspotentiale for DSB S-tog. Derudover
kan de integrerede omløbsplanlægningsmodeller anvendes til at automatisere processer,
der i dag er manuelle, hvilket kan muliggøre, at planlægningspersonalet hos DSB S-tog
kan investere mere kreativitet og omhu i planlægningsprocessen, idet de nu er fritaget fra
manuelt planlægningsarbejde.