TRYK HER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dagsordentilgeneralforsamling
16marts2017kl18.30
I
FrøbjergSamlings-ogkulturhus
VelkomstogFrøbjergsangen
Frøbjergkoretunderholder
Valgafdirigent,referent-samt2stemmetællere.
Hovedbestyrelsenogstyregruppernesberetninger.
FMU–sommerspillet–Samlingshuset–koret–HB
Forelæggelseafrevideretregnskabtilgodkendelse.
Forelæggelseafåretsbudgettilgodkendelse.
Indkomneforslag–herunderkontingentfastsættelse.
Debatom,ogideertil,foreningenskommendeaktiviteter.
Pause
Valgafformand.ElisabethSpangsbøgerpåvalg–modtagerikkegenvalg–KnudMølleropstiller
Valgafmedlemmertilhovedbestyrelsen.
Dervælges4–5bestyrelsesmedlemmertilhovedbestyrelsen,2-3personerafgåri
uligeår-2personeriligeår.
Valgafmedlemmertilhovedbestyrelsen:
KnudMøllererpåvalg–modtagergenvalg,hvisikkehanvælgestilformandsposten.-HanneMadsen
opstiller
RikkeLassenerpåvalg–modtagerikkegenvalg–KirstenHornbakopstiller
Valgaf1suppleanttilhovedbestyrelsen(hvertår).
KirstenHornbakerpåvalg–modtagergenvalg,hvisikkehunvælgessomhovedbestyrelsesmedlem
Valgafbilagskontrollanter
FinnBrunsepåvalg–modtagergenvalg
TrineHaugeChristensenpåvalg-modtagergenvalg
10.Eventuelt.
Willemoesprisen
Sommermenu