Fundraising Manager (praktikstilling)

Kan du skaffe penge til vort projekt / Har du f.eks. kendskab til EU-funding
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Danmark ønsker at styrke indtægten fra fonde og virksomheder.
Derfor søger vi en ambitiøs og målrettet kollega, til at styrke og videreudvikle relationer og samarbejdsaftaler med
fonde og erhvervsvirksomheder. Der er tale om en praktikstilling på enten 4 eller 8 uger og vi forventer, at du kommer
med en professionel erfaring indenfor corporate fundraising og partnership engagement.
Arbejdsopgaver
 Udvikle og implementere en langsigtet strategi for fundraising
 Servicere og styrke relationen til de fonde, der støtter os i dag
 Identificere, opsøge og bygge relation til nye sponsorer
 Udvikle koncepter - fra enkeltdonationer til flerårige samarbejdsaftaler
 Indgå aftaler med virksomheder om fundraising-samarbejde og servicere disse for at sikre yderligere
fundraising og udbrede kendskabet til Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse, f.eks. gennem fælles
kampagner
 Samarbejde med kolleger på tværs af organisationen, for at styrke grundlaget for det gode samarbejde med
erhvervsvirksomheder og fonde
Om dig:






Du har en god forretningsforståelse
Du er initiativrig, engageret, kreativ og har intet imod at have hands-on
Du har erfaring med fundraising arbejde, gerne fra en anden frivillig forening
Du er dygtigt til at formulere dig både i skrift og tale
Du trives med at være opsøgende og er god til at netværke
Du arbejder resultatorienteret og efter målsætninger
Vi tilbyder
 En spændende stilling i en meget lille, men dedikeret og levende organisation
 Engagerede kolleger og et miljø med en uformel og anerkendende omgangstone
 Mulighed for at gøre en stor forskel for unge, ældre og familier
Foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse er en frivillig forening, hvis formål det er at arbejde for :
 At der oprettes ét Danmarks Flyvehistoriske Museum på Flyvestation Værløse,
 Tilvejebringelse af dokumentation om flyvningens udvikling i Danmark og om flyvningens betydning for det
danske samfund
 At præsentere og distribuere denne viden, udnyttende eksisterende hangarer, shelters og bygninger med
tilhørende faciliteter
 At dokumentere og formidle Flyvestation Værløses historie og betydning for lokalområdet
Flyvemuseet vil blive center for en række aktiviteter, som skal understøtte det rekreative miljø på Flyvestation
Værløse med respekt for den fantastiske fauna som flyvestationen byder på.
Foreningen har endnu ikke noget sted at være og ingen betydende økonomi, men det får vi med din hjælp.
Send en motiveret ansøgning og dit CV til Finn René Jørgensen, foreningen Danmarks Flyvehistoriske Museum, Værløse
via e-mail til [email protected]
www.aviationmuseum.dk