Matematiklærer

Alme Skole - kristen friskole søger
Matematiklærer
pr. 1. august 2017
Da en af vore matematiklærere har valgt udfordringer i Grønland, søger vi en lærer, der stortrives i
et samspil med elever, kolleger og forældre.
Vi lægger vægt på:
 at du er fagligt dygtig og reflekterende over din
egen undervisning.
 at du holder af børn og brænder for at skabe gode
rammer omkring fagligt arbejde og samvær


at du er empatisk, engageret og åben for den
gode dialog.
at du kan agere loyalt over for skolen som kristen
friskole og arbejde med på skolens grundlag og
formål.
Vi har brug for at få dækket fagområderne:
 Matematik, udskoling og mellemtrin
 Drengeidræt
Også biologi og andre fag kan komme på tale.
Alme Skole
Alme Skole er en skole i udvikling med engagerede medarbejdere og et unikt arbejdsfællesskab.
Vi er en skole smukt beliggende på landet med 220 elever. Der er ét spor fra bhkl. – 9.klasse.
Skolefritidsordningen har 60 børn. I maj-juni har vi børnene til kommende bhkl. i et før-skoleforløb,
kaldet mini-SFO
Skolen har i 2014 indført sin egen reform som svar på folkeskolereformen. Reformen understøtter
skolens visioner om mere musik, krop og bevægelse samt fokus på læringsstile og trivsel for alle.
Skolen har et højt fagligt niveau.
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Peter Skov Thomsen på skolens telefon
4831 8596 eller via skolens hjemmeside www.almeskole.dk
Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 27. marts kl. 12. Ansøgningen mailes til
[email protected] eller sendes til Alme Skole, Almevej 51, 3230 Græsted.
Man modtager kvittering for sin ansøgning. Der forventes afviklet ansættelsessamtaler den 4.-7.
april.