Marts 2017 - Solbjerg Nu

Solbjerg NU marts 2017 nr. 7 - nyeste_Solbjerg NU - 27-02-2017 09:00 Side 36
DET SKER I SOLBJERG OG OMEGN
MARTS
Dato
04.03
06.03
07.03
09.03
13.03
14.03
14.03
14.03
15.03
16.03
18.03
20.03
20.03
24.03
25.03
27.03
29.03
30.03
30.03
Kl.
kl. 09.30
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 13.30
kl. 19.00
kl. 17.30
kl. 18.30
kl. 19.30
kl. 18.00
kl. 19.30
kl. 18.30
kl. 10.00
kl. 20.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 13.00
kl. 14.00
kl. 09.30
kl. 17.00
Hvor
Hvad
Mårslet Sognehus
Kirkens Studiedage
Fritidscentret/Solbjerg Søsport
Generalforsamling
Tiset Kirke
Babysalmesang
Fritidscentret/Seniorforeningen
”Hærvejen på cykel og til fods”
Biblioteket
I gang med køkkenhaven
Café Solbjerg
Fællesspisning
Solbjergskolen/SIF
Generalforsamling
Virring Skole/Foredragsforeningen/Stefan Rasmussen
Lystenlund
FDF/Generalforsamling
Tiset Sognehus/Det demente samfund/Michael Böss
Svømmehallen
Vanddisco
Biblioteket
Bogstavskattejagt 5-6 årige
Solbjerg Vandværk
Generalforsamling
Datastuen
Generalforsamling
Tranbjerg Sognegård
Kirkens Studiedage
Fritidscentret/De ældres Hobbyklub/ Generalforsamling
Brugerrådet
Hanne Hedegaard underholder
Biblioteket
Højtlæsning for de 3-6 årige
Tiset Kirke
Fyraftenskoncert
Alle ugens hverdage
Lokalcenter Solbjerg
Cafeen åben fra 09.30 til 13.30
Mandag-torsdag
SportsCaféen Åben 17-22
Lørdag-søndag
Åben ved aktiviteter i hallen eller fodboldbanen
Mandag-onsdag-fredag Data-stuen
Åben fra kl. 9 til 12
Mandage 13-16
Fritidscentret
De ældres Hobbyklub
Mandag 15-17
Biblioteket
Egnsarkivet/Betjening
Tirsdage 09.00
Solbjerghallen
Seniorgymnastik
Tirsdage 09.30
Fritidscentret
Gymnastik
Tirsdage 10.30
Tiset Kirke
Babysalmesang for de allermindste
Tirsdage 19.00
Fritidscentret
Bankospil (SIF-håndbold)
Tirsdage 14 til 15
Fritidscentret
Linedance
Tirsdage 19.00
Svømmehallen
Off. svømning
Onsdage 09.30-12.30
Lokalcenter Solbjerg
Aktiviteter, stavgang og krolf m.m.
Onsdage 19.30-22
Fritidscentret
Folkedans
Onsdage 10-11.30
Lokalcenter Solbjerg
Netcafé
Onsdage 10.30
Astrup Kirke
Babysalmesang
Den 2. tirsdag i måneden Café Solbjerg kl.17.30 Fællesspisning
Torsdage kl. 09.30 – 11.30 Fritidscentret/banen
Pensionist/ Petanqueforeningen ”Grisen”
Sidste fredag i måneden kl. 10 i Astrup Sognegård:
Vi synger igen med organist Søren Jensen
05.04
05.04
kl. 14.00
kl. 17.00
Brugerrådet
Tiset K og Sognehus
Påskebanko
Børnegudstj. og fællesspisning
Næste nummer af Solbjerg NU udkommer lørdag den 1. april 2017
36
SOLBJERG NU