Kredsmesterskab for Å

Kredsmesterskab for Å-rækken 2017
Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 10-16
I Skakforeningen Øbros lokaler, Rosenvængets Allé 31, kælderen. Kom i god
tid! Turneringen afholdes sammen med ”Skak + kage”, der er en
skaksammenkomst/turnering for gymnasieelever.
Der spilles på 4-mandshold med elever (0. – 10. klasse) fra samme klub. Spillerne må
ikke have deltaget i Kredsmesterskaberne for skoleskakhold i A, B, eller C-rækken.
DM i skoleskak
Det bedste hold opnår københavnsmesterskabet, og endvidere kvalifikation til
danmarksmesterskaberne for skoleskakhold i Å-rækken.
Er der 6-10 hold i en række, kan kredsen sende 2 hold til DM i den pågældende
række. Er der flere end 10 hold i en række, kan 3 hold komme med til hold-DM.
Præmier: Der er diplom/medalje til alle deltagerne samt skolepokaler.
Pris: Det koster 200 kr. for det første hold og 100 kr. for de følgende hold.
Beløbet indbetales på konto 1551 1735772 samtidig med tilmelding.
Tilmelding: Hold med spillernavne og holdleder skal meddeles senest 8. marts til
[email protected]
Herefter udarbejdes endelig turneringsplan, der offentliggøres på hjemmesiden
kbhskoleskak.dk og udsendes til alle holdledere.
Yderligere info på www.kbhskoleskak.dk eller hos Viktor Haarmark Nielsen,
[email protected]