Gravermedhjælper En stilling som

Gravermedhjælper
En stilling som gravermedhjælper ved Snejbjerg Kirkegård, Snejbjerg Sogn, Herning Nordre Provsti
er ledig pr. 1. april 2017 eller snarest drefter.
Stillingen er på 25 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan
der i perioder forventes overarbejde.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med følgende arbejdsområder:
 Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder og fællesarealer
 Plantning af årstidens blomster
 Beskæring af planter
 Gravpyntning til jul
 Hjælp ved begravelser på lørdage
 Personlig assistent for kirketjeneren, om betyder at du skal hjælpe ved
o Støvsugning og gulvvask af kirke og Kirkely (sognehus)
o Rengøring af graverhus og offentlig toilet
o Pedelopgaver f.eks. flytte borde og stole mm.
o Lejlighedsvis specialrengøring
Vi forventer, at du
 Har erfaring fra det grønne område evt. fra kirkeligt regi
 Er fleksibel og indstillet på varierende arbejdstid
 Er samarbejdsvillig i forhold til menighedsråd, præster og kolleger
 Er imødekommende - du vil møde mennesker i både glæde og sorg
 Kan arbejde selvstændigt
 Er indstillet på også at gøre tjeneste ved Studsgaard og Haunstrup kirker, som vi samarbejder med
Ansættelse sker ved Snejbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Bjergkvarteret 4, Snejbjerg, 7400
Herning.
Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på
www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk
uddannelse kr. 240.740 (125,12 kr./time) (trin 1) og kr. 246.205 (127,97 kr./time) (trin 2). Den årlige
løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 276.401 (143,66 kr./time) (trin 1) og
kr. 283.232 (147,21 kr./time) (trin 2). Der sker aflønning på timeløn. (Løn anført i 1.4.2017-niveau
for fuldtidsstilling).
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til graver Harald Lund Andersen tlf.:
2966 9969, kirketjener Britta Møller tlf.: 9716 2063.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Snejbjerg Menighedsråd v. kontaktperson Hans Jørgen
Kousgaard, Bjergkvarteret 4, Snejbjerg, 7400 Herning eller på mail til [email protected]
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. marts 2017 kl. 12.00.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 24. marts 2017.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse
med ansættelse.
Du kan læse mere om Snejbjerg Kirke på vores hjemmeside: www.snejbjergkirke.dk