Instruktion - Nordjysk 2

Instruktion
Nordjysk 2-Dages søndag den 12. marts 2017
Mellemdistance - Blokhus
Kørevejledning
Mødested og
parkeringsafgift
Stævneplads
Stævnekontor
Toiletter
Afstande
Klasser og banelængder
Der er afmærkning fra Hune ad Hunetorpvej.
Parkering foregår på Blokhus Klitcamping, Kystvejen 52, 9490 Pandrup.
GPS koordinater: 57.2206814, 9.585442000000057.
Ved indkørsel på campingpladsen opkræves DKR 15, som går til ejeren.
Hav kontanter klar, da der ellers kan opstå kø/forsinkelser. Der kan også
betales med 20 norske eller 20 svenske kroner.
Det er muligt at betale med mobilepay på 20774244.
Åbent område i den sydlige del af Blokhus
På stævneplads
Åbent fra søndag kl. 8.00
Modtager rettelser fra løbere og deltagerbetaling.
Findes ved stævneplads og på vej mod start.
Der forefindes ikke bad.
Parkering – stævneplads: 750 – 900 m. Følg blå-hvid afmærkning.
Stævneplads – start: 1300 m. Følg hvid-orange afmærkning.
Klasse
Længde (km) Postantal
Andet
Beg1
4,8
20
Fri start
Beg2
2,7
15
Fri start
D-10A
2,9
14
Fri start
D-10B
2,7
15
Fri start
D-12A
3,8
17
D-12B
2,8
15
Fri Start
D-14A
4,0
19
D-14B
3,4
16
D-16A
3,1
17
D-16B
3,7
21
D-20E
4,2
18
D-20A
4,1
19
D-20AK
3,3
15
D-20B
3,7
21
D-20C
3,4
14
D21A
4,5
21
D21E
4,9
23
D21AK
3,3
15
D21B
3,7
21
D21C
3,4
14
D35A
4,1
19
D35B
3,7
21
D40A
4,4
21
D45A
D45AK
D45B
D50A
D55A
D60A
D65A
D70A
D75A
H-10A
H-10B
H-12A
H-12B
H-14A
H-14B
H-16A
H-16B
H-20E
H-20A
H-20AK
H-20B
H-20C
H21A
H21AK
H21AM
H21B
H21C
H21E
H35A
H35B
H40A
H45A
H45AK
H50A
H55A
H55AK
H60A
H65A
H70A
H75A
H80A
H85A
4,5
3,0
3,7
4,1
4,1
3,0
3,0
2,7
2,7
2,9
2,7
3,8
2,8
4,4
3,4
4,6
4,3
5,3
5,0
4,1
4,3
3,4
5,2
4,1
4,9
4,3
3,4
6,0
5,0
4,3
4,9
4,8
3,0
4,6
4,5
3,0
4,3
3,7
3,7
2,9
2,7
2,7
19
14
21
17
17
13
14
14
14
14
15
17
15
21
16
22
21
23
23
19
21
16
23
19
23
21
16
26
23
21
21
22
14
19
19
13
18
15
15
13
14
14
Fri start
Fri start
Fri start
Klasser med fri start kan starte i tidsrummet kl. 8.30 – 13.00.
Skygning
Åbne baner
Skygning er tilladt i klasserne D-10B, D-12B, H-10B, H12B, BEG 1 og BEG2.
Kan købes i stævnekontoret fra kl. 8.30 – kl. 12.00 – eller så længe lager
haves.
Åben 1
Åben 2
Åben 3
Åben 4
Åben 5
Kontrolsystem
Kort og terræn
Forbudte områder
Kortrettelser
Passage af asfaltvej
Postbeskrivelser
Start
For sent startende
Mål
5,6
2,9
3,2
2,4
2,1
25
13
17
13
12
svær
svær
mellemsvær
let
begynder
Startafgifter:
D/H–20: Kr. 100 pr. løb
DH21-: Kr. 130 pr. løb
Brikleje: Kr. 25
Emit. Der udleveres back-up-kort og evt. lejebrik i starten.
Blokhus Klitplantage, opdateret 2017.
Målestok:
H/D10–H/D45: 1:10.000
H/D 50+: 1:7.500
Ækvidistance: 2,5 m
Postbeskrivelse: IOF symboler
Der løbes på printede kort på rivfast papir.
Terrænet er svagt til let kuperet plantage med store, meget detaljerede
klitområder, såvel bevoksede som åbne klitter. En del tætte partier, og
flere større helt flade, detaljefattige og hurtigt gennemløbelige skovområder. Forholdsvis mange stier af varierende karakter i den østlige del.
I visse områder er der mange poster. Posterne står min. 30 m fra hinanden,
jfr. løbsreglementet.
Det er forbudt at passere områder, som er tegnet med olivengrønt på
løbskortet. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation. Kanten af et enkelt
sommerhusområde vil være markeret i terrænet med minestrimmel.
Kort med evt. rettelser foretaget efter kortets fremstilling findes på stævnepladsen og ved starten.
Flere af de svære baner skal passere en asfaltvej. Vær opmærksom ved
passage.
IOF-symboler. Postdefinitioner er trykt på løbskortet.
Desuden udleveres løse postbeskrivelser, hvis løberen medbringer holder.
Første start kl. 8.30, hvilket også gælder klasser med fri start.
Løberen går ind i start 4 minutter før start. Din starttid vises på uret ved
indgangen til start.
Lejebrikker udleveres i starten. Lejebrikken beholdes efter løbet, hvis du
skal benytte den til søndagens løb.
Desuden udleveres back-up-kort, som monteres på brikken.
Løbere på lette og begynderbaner får udleveret løbskortet 2 minutter før
start.
Emitbrikken lægges i startenheden 5 sekunder inden din starttid og løftes i
startøjeblikket.
Henvender sig hos startpersonalet, som udleverer back-up-kort og løbskort.
Emitbrikken lægges i postenhed på målstregen.
Her efter følger løberen målslusen til brikaflæsning, hvor der udleveres
strimmel med stræktider.
Maxtid
Overtrækstøj
Præmier
Tobaksrygning
Børneaktivering
Børnebaner
Kiosk
Klager/protester
Stævneleder
Stævnekontrol
Dommer
Banelæggere
Banekontrollant
Lejebrik afleveres ved målgang.
Løbskortet inddrages ikke, men undlad at vise det til ikke-startede løbere.
2½ time
Der transporteres ikke overtrækstøj fra start.
Der er præmier til 1. – 3. plads i ungdomsklasser op til 16 år samt i BEG 1
og BEG 2 .
Præmieoverrækkelse i klasserne H12A, D12A, H14A, H 14B, D14A, D14B,
H16A, H16B, D16A og D16B forventes at foregå samlet ca. kl. 12.00.
Præmier i klasser med fri start - BEG 1, BEG2, H10A, D10A, H10B, D10B,
D12B, H12B vil overrakt, når klasserne er afgjort.
Desuden er der mindre præmie til alle deltagere i D10A, D10B, H10A og H
10B. Denne udleveres fra telt ved stævnekontoret.
Uafhentede præmier eftersendes ikke.
Tobaksrygning er forbudt på stævnepladsen.
I telt på stævnepladsen for børn, som er tilmeldt på forhånd.
Åben fra lørdag kl. 8.00 – 14.00.
Start fra telt i nærheden af stævnepladsen.
Deltagelse er gratis.
Åben fra kl. 8.30 – 13.00.
Der forefindes stort kiosktelt på stævnepladsen, bl.a. med udvalg af kolde
og varme retter.
Indgives til stævnekontoret, hvor stævneleder og dommer træffes.
Thomas Lindschouw, Aalborg OK, tlf. +4541774621
Kjeld Arildsen, OK Vendelboerne
Jess Rasmussen, Viborg OK
Edith Sørensen og Hanne Mohapeloa, Aalborg OK
Claus Samsø Pedersen, Aalborg OK